Vezir Aktas

Universitetslektor i socialpsykologi

Vezir Aktas, PhD, är utbildad vid Hacettepe-universitetet i Ankara i Turkiet. Han har en kandidat-, master- och forskarutbildning från universitetets humanistiska fakultet, Institutionen för psykologi. Hans forskningsfokus faller främst inom två områden: aggression och altruism. Även sociala representationer, attribution, stereotypering och grupprelationer samt konflikter är av särskilt intresse. Nyligen publicerade han tillsammans med andra forskare en artikel om akademikers situation i Turkiet. Arbetet med det fortsätter även framåt.

Aktas doktorsavhandling fokuserade på prosociala och antisociala beteenden i en turkisk urvalsgrupp genom att tillämpa Bernard Weiners ansvarsmodell (Judgement of Responsibility Model).

Han har sedan sin doktorsexamen bland annat arbetat sju år vid Hacettepe-universitetet som motsvarande universitetslektor i socialpsykologi. Han har även arbetat vid Dicle-universitetet i Diyarbakir, där han tjänstgjorde som avdelningschef och undervisade i flera av psykologins huvudområden samt i forskningsmetoder och statistik.

Aktas är sedan 2011 verksam vid Högskolan för lärande och kommunikation och är sedan 2014 anställd som universitetslektor i socialpsykologi. Han tillhör forskningsmiljön Livslångt lärande och är knuten till HR-programmet samt fristående kurser. Han undervisar i allmän psykologi, socialpsykologi och i statistik.

Läs mer om Vezir Aktas forskning här.

Publikationer

  • Kindap Tepe, Y., Aktaş, V. (2019). Eşlerin algıladığı özerk irade ve psikolojik kontrol ölçeklerinin uyarlama çalışması [The adaptation of Autonomy Support Scale-Spouse Form and Psychological Control Scale-Spouse Form]. Mer information
  • Kindap Tepe, Y., Aktaş, V. (2019). Evlilik öncesi cinsel ilişkiye yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması [The development of a scale to measure attitudes towards premarital sex]. Mer information
  • Aktaş, V., Kindap Tepe, Y. (2019). Düşmanca niyet yükleme eğilimi ölçeği geliştirme çalışması [Evaluation of the psychometric properties of the Hostile Attribution of Intent Scale]. Mer information
  • Aktaş, V., Kindap Tepe, Y. (2019). Düşmanca niyet yükleme eğilimi ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi [Evaluation of the psychometric properties of the Hostile Attribution of Intent Scale]. Mer information
  • Aktaş, V., Nilsson, M., Borell, K., Persson, R. (2019). Taking to the streets: A study of the street academy in Ankara. British Journal of Educational Studies Mer information

Alla träffar från DiVA (25)

Sidan uppdaterad 2019-09-12

Sidan uppdaterad 2018-08-21