Jönköping Academys har en bred samverkan med forskare inom Jönköping University och Region Jönköpings Län. Vi har också ett flertal affilierade och adjungerade forskare.

Professorer

Docenter

Forskare

Doktorander