Arena for co-production

Arena for co-production är en mötesplats för kunskap- och erfarenhetsutbyte kring co-production inom hälsa och välfärd, arrangerat av Centre for Co-production.

Välkommen den 20 oktober

Under rubriken "I ögonhöjd" kommer vi bland annat att prata om tillit, som är en viktig förutsättning för samskande möten. Under dagen blir det många spännande möten med forskare, patienter och samverkanspartners, som ger sina infallsvinklar på hur man skapar förutsättningar för tillit. Webinariet är en blandning mellan panelsamtal, gruppsamtal och filmer. Deltagarna har själva möjlighet att påverka programmet genom frågor och inspel i chat, Q&A och samtal i break out rooms. 

Inbjudan som pdf >>PDF


Axplock från programmet

9-12
Yrkesroller kontra levd erfarenhet. Genom ett par olika exempel belyser vi vikten av lyhördhet och mod. Vi berör också de emotionella aspekter som kan uppstå när man jobbar i co-production.

Bräcke diakoni berättar om sitt arbete med mental hälsa.

Några av doktoranderna på Jönköping Academy (JA) berättar om sina studier, utifrån dagens tema.

12-13 Lunch

13-15
Utmaningar och goda exempel på att skapa en god hälsa-välfärd för minoritetsgrupper i samhället. Åsa Gustavsson från Jönköpings Läns Dövas och Teckenspråkigas Förbund samtalar med Jesper Ekberg, SKR.

JA:s doktorand Elin Salmiranta har en son med stora vårdbehov. Elin har mycket erfaranhet av vårdmiljöer i både Sverige och USA och resonerar tillsammans med JA:s gästprofessorer Paul Batalden och och Julie Johnson om vilka faktorer som krävs för att skapa tillit i en familj. Detta pass är på engelska.

Sidan uppdaterad