Co-production och co-design (samskapande) inom Hälsa-och välfärd är ett forsknings- och utvecklingsområde under stark utveckling. Genom Jönköping Academys kontakter, såväl internationella, nationella som lokala, samt partnerskap med praktiken finns stora möjligheter inom detta område.

För att utveckla potentialen kom idén om att skapa ett Center for Co-production med hemvist inom Jönköping Academy for Improvement of Health and welfare (JA). Utformningen av en struktur för detta startade 2017.

I vårt samhälle tenderar man att se mycket som enskilda projekt, men vi såg behov av något annat. Genom en centrumbildning i partnerskap med flera samhällsaktörer kan vi skapa en infrastruktur för att fördjupa kunskapen och bygga kapacitet för ett långsiktigt samarbete runt samskapande mellan praktik och akademi. Regional Utveckling i Region Jönköping delade vår vision och tillsammans med en strategisk satsning från Jönköping University, skapades förutsättningar för uppbyggnaden av Centre for Co-production.

Ett partnerskap mellan Jönköping University, Region Jönköpings län, länets kommuner, Bräcke diakoni och Origo Resurs, blev basen för den fortsatta utvecklingen av Centre for Co-production. Syftet med centret är att stärka såväl forskning, utbildning som tjänste- och produktinnovation genom ett kunskapsbaserat, samskapande angreppssätt. Centret skapar en ökad attraktivitet hos Jönköping University och Region Jönköpings län som en plats för innovativ forskning, utbildning, service och produktutveckling inriktad mot hälsa och välfärd.