Centre for Co-production är en del av Jönköping Academy. Det är ett partnerskap där nedanstående organisationer ingår.

Jönköping University och Regional utveckling är våra huvudfinansiärer. Region Jönköpings län är medfinansiärer genom Futurum, Qulturum och Folkhälsoavdelningen. Verksamheterna i dessa organisationer är medskapande tillsammans med patienter och närstående i olika projekt och utvecklingsinitativ. Bräcke diakoni och Origo Resurs bidrar med olika insatser från verksamheterna samt egen forskning och utbildningsverksamhet.