Styrgruppen för Centre for Co-production är en viktig resurs för nyttiggörande och idégivande inom samskapande. Gruppen består av representanter från våra samverkanspartner Regionen - genom Folkhälsoavdeningen, Qulturum, Futurum, Kommunal Utveckling - samt Bräcke diakoni och Origo Resurs.