Det finns många definitioner av co-production (samskapande), men vi betonar att samskapande är en process baserad på delad makt och delade perspektiv.

Samskapande är ett ömsesidigt arbete där medborgare och professioner och andra identifierade aktörer arbetar tillsammans för att utforma, skapa, utveckla, leverera, utvärdera och förbättra relationerna och åtgärderna som bidrar till individers och befolkningens hälsa. Processen sker genom ömsesidig respekt och partnerskap som bjuder in och tar tillvara varje deltagares unika styrkor och expertis.