Här har vi samlat några av presentationerna från webbinariet.

Åsa Gustavsson och Irene Carlsson berättar om situationen för äldre döva. Därefter följer en dialog mellan Åsa Gustavsson, Jesper Ekberg och Boel Andersson Gäre.


Tre av doktoranderna på Jönköping Academy berättar om sina studier:
Malin Holmqvist: Blir uppföljningen kring läkemedel till äldre säkrare om den samskapas i en sammanhållen läkemedelsplan?
Anna Fabisch: Ledarskapsutveckling i ögonhöjd – när olika perspektiv möts.
Pontus Wallin: Samskapande i LSS-boende för barn och ungdomar – utmaningar och möjligheter.


JA:s doktorand Elin Salmiranta har en son med stora vårdbehov. Elin har erfarenhet av vårdmiljöer i både Sverige och USA och resonerar tillsammans med Carol Haywood, Julie Johnson och JA:s gästprofessor Paul Batalden om vilka faktorer som krävs för att skapa tillit i en familj.


Efter två kortare filminslag har Johan Arvidsson, Charlotte Arvidsson och Boel Andersson Gäre en dialog kring yrkesroller kontra levd erfarenhet.


Thomas Schneider, Rakel Lornér, Charlotte Forsberg och Sara Dahlin från Bräcke diakoni presenterar arbeten vars målsättning är att mötas i ögonhöjd.