Här har vi samlat några av presentationerna från webbinariet. Sidan uppdateras löpande med fler filmer i takt med att de blir klara.

Åsa Gustavsson och Irene Carlsson berättar om situationen för äldre döva.


Tre av doktoranderna på Jönköping Academy berättar om sina studier:
Malin Holmqvist: Blir uppföljningen kring läkemedel till äldre säkrare om den samskapas i en sammanhållen läkemedelsplan?
Anna Fabisch: Ledarskapsutveckling i ögonhöjd – när olika perspektiv möts.
Pontus Wallin: Samskapande i LSS-boende för barn och ungdomar – utmaningar och möjligheter.


JA:s doktorand Elin Salmiranta har en son med stora vårdbehov. Elin har erfarenhet av vårdmiljöer i både Sverige och USA och resonerar tillsammans med Carol Haywood, Julie Johnson och JA:s gästprofessor Paul Batalden om vilka faktorer som krävs för att skapa tillit i en familj.