Den strategiska satsningen från Jönköping University är en viktig grundbult för Centre for Co-production. Daniel Masterson, universitetslektor, projektkoordinator Sofie Rotstedt och en framtida professor inom co-production, är ett resultat av den strategiska satsningen.

Genom anslag från främst Region Jönköpings län har fler personer och arbeten knutits till oss, läs mer under menyn Pågående arbeten.

Boel Andersson Gäre är projektägare för Centre for Co-production.