Utvärderar och lär av betydelsefull hälsoinsats

Origo Resurs är ett socialt företag som arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering och projekt för att främja hälsa. I ett projekt finansierat av Arvsfonden har de erbjudit samtalsgrupper om livet för patienter vid vårdcentraler på flera orter i Jönköpings län. Med en kreativ metodik hittar deltagare förbättringsprojekt för fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa.
Men hur visar man att samtalsgrupper verkligen ger önskat resultat?

- Genom samarbete med Folkhälsan och Centre for Co-production på Hälsohögskolan,
får vi nu hjälp med att utvärdera den insatsen, säger verksamhetschef Johan Arvidsson.
De undersökningar vi gjort på egen hand under de 15 år vi jobbat med samtalsgrupper har påvisat ett bra resultat, men genom samarbetet med forskarna ser vi det vi gör med nya ögon vilket också ger en förståelse för varför arbetet fungerar bra.

Johan berättar vidare att när man arbetar med människor som är sjukskrivna blir det tydligt att enskilda individers hälsa är tätt sammankopplade till nätverken som finns runt omkring och livsmiljöer i lite vidare bemärkelser.
- Origos målsättning är att skapa goda livsbetingelser tillsammans med människor som hamnar i en tuff livssituation. Vi utvecklar ett arbete tillsammans. Vare sig det gäller den egna hälsan, arbetsmiljön, eller livsmiljön. Den interaktiva forskningsmetodiken inom Center for Co-production passar väl in i ett sådant förhållningssätt, där praktiker och forskare arbetar tillsammans med deltagare.


Johan Arvidsson, Origo Resurs
2020-10-08