Centre for Co-production ger kursen Co-production in health and welfare på Hälsohögskolan, Jönköping University, som en 7,5 hp kurs på avancerad nivå

Kursen, som är internationell, ges på engelska via webbplattformen Canvas. Co-productionkursen är en del av masterutbildningen i Arbetsterapi och masterprogrammet i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, men kan också läsas som en fristående kurs.

Vår kurs i Co-production in Health and Welfare (7,5 hp) har designats tillsammans med patienter, serviceanvändare, vårdpersonal och studenter. Kursen levereras online och använder ett flexibelt tillvägagångssätt för lärande.

Kursen syftar till att introducera co-production för de som är nya inom konceptet samtidigt som det ger en möjlighet för erfarna studenter att utforska mer avancerade element.

Studenter kan vara kiniker, patienter eller båda och deras reflektion i praktiken kan innehålla flera perspektiv.

Läs mer om kursen här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Så här säger studenterna om kursen:

"I appreciate flexibility of this course. To me, it takes some stress away and allows to accomplish assignments due exact dates more easily.”

“I cannot give any suggestion or advise of how to make the instructions on the course structure better because in my opinion, the instructions were very clear. I liked very much that the teacher was giving also examples of how we should do the assignment. To be honest, it was the first course so far, that made me highly satisfied with instructions/descriptions on the assignments.”

“I liked the combination of video lectures, group discussions and individual assignments. Especially the group discussion assignments were very valuable for gaining a broader understanding of the topic. I also liked the fact that the course was co-designed and student concerns were always addressed immediately. I have not experienced this in another course to this extent.”

“Each assignment I was doing in this course was really powerful to me. I found it useful and beneficial in my profession working as an occupational therapist.”

“Thank you very much for the opportunity to participate in this amazing course!”

Kursstart är varje hösttermin och antagningen öppnar i mitten av april.

Om du vill få mer information om  kursen, vänligen kontakta Daniel Masterson (daniel.masterson@ju.se)


Kurslitteratur

Brandsen, T., Steen, T., & Verschuere, B. (2018). Co-production and Co-creation. Engaging Citizens in Public Services. New York: Routledge