2017 startade Jönköping Academy tillsammans med Dartmouth Institute ett nytt internationellt nätverk som ska utforska hur samskapande/coproduction kan förbättra hälsan hos människor.

Nätverket är ett initiativ med ursprung från Paul Batalden och Boel Andersson Gäre. Verksamheten i nätverket bygger på sk ”Communities of Practice” (CP) inom olika områden exempelvis primärvård. Inom varje CP möts patienter, praktiker och forskare med flera för att på olika sätt utveckla och utforska vad coproduction är och kan vara. Arbetet inom Communities of Practice kommer att kunna spridas inom nätverket och den kunskapsproduktionen kommer att vara viktig för nätverkets utveckling. Det handlar såväl om praktiska förbättringsprojekt som forskning.

Till stöd för ett ökat och bättre samarbete och kunskapsspridning utvecklas ett ”digitalt habitat”, en livsmiljö för alla "invånare" i nätverket. Det digitala habitatets utveckling drivs av ett team från Jönköping Academy.

Läs mer om ICoHN här >>

Om du är intresserad av att vara med eller driver ett projekt som är intressant ur ett samskapande/coproduction perspektiv så hör gärna av dig till:

Boel Andersson Gäre