Läkare och specialist i internmedicin och gastroenterologi och utbildad vid Karolinska Institutet.

Kontakt

070-8978498

martin.rejler@rjl.se

Martin disputerade 2012 med avhandlingen "Qualtiy Improvement in the care of patients with Inflammatory Bowel Disease. A study with special reference to patients' experiences, clinical redesign and performence measurements in a populations-based setting" vid Linköpings universitet och Jönköping Academy for Improvment in Health and Welfare, Jönköping University.

Martin arbetar på medicinkliniken Höglandssjukhuset Eksjö och är Vinnvård Fellow in Improvement Science från och med januari 2016.

Forskningsområde/forskningsintresse

  • kvalitets- och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård
  • lärande nätverk och interprofessionellt lärande

Särskilda uppdrag

Ledamot i styrgruppen för Swedish Inflammatory Bowel Disease Registry, SWIBREG

Bedriver forskning och utbildning vid Jönköping Academy

Digitalt CV