The Power of Coproduction - poddserie

Paul Batalden, gästprofessor vid Jönköping Academy, har gjort en poddserie om hur hälso- och sjukvården kan förbättras genom ömsesidig respekt, samarbete och vetenskapligt stöd för praktiken. I varje avsnitt gästas Paul av en person från praktiken, akademin eller någon med egen erfarenhet av att vara patient/anhörig.

2022-03-02