Välkommen på kick off

Kick off för ny organisation

15 juni kl. 9-16 på Fjällstugan i Jönköping

En dag som du inte vill missa - vi hoppas att just du vill vara med!

Det blir en viktig dag för framtiden, då vi arbetar med strategier och aktiviteter utifrån vision och mission som tagits fram av styrgruppen för Jönköping Academy centrumbildning.

Vision: Jönköping Academy är ett nationellt och internationellt ledande centrum för samskapande och spridning av kunskap och lärande som bidrar till bättre hälsa och välfärd.

Mission: Jönköping Academy ska genom forskning och utbildning om kvalitetsförbättring och förändringsledarskap, samt genom nyttiggörande av vunnen kunskap, förnya och förbättra vård och omsorg.

Program

8:45 – 9:00 Incheck och mingel

9:00 – 9:20 Välkommen, var står JA nu? Introduktionen till dagen

9:20 – 9:40 Fika

9:40 – 11:45 Forskning och utveckling tillsammans med patienter, brukare och civilsamhället – inspiration och workshop under ledning av Cristin Lind, Marie Sten & Lars Winborg från Funktionsrätt Sverige resp. Funktionsrätt Jönköping

11:45 – 12:00 Intro till World café på em

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 14:30 World café (konkreta aktiviteter och strategier tas fram)

14:30 – 14:50 Fika

14:50 – 15:40 World café Harvest

15:40 – 16:00 Sammanfattning och nästa steg

Varmt välkomna!

Anmäl dig senast 9 juni gm att klicka här.

2022-04-29