Förutom de fyra fackhögskolorna vid Jönköping University, Region Jönköpings län och länets tretton kommuner, samverkar Jönköping Academy med en rad andra aktörer. Nära koppling mellan teori och praktik, tvärvetenskap och mötesplats för olika professioner är utgångspunkten i vår samverkan.

The Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice (USA), internationellt ledande i att utveckla system för förbättringsarbete, är en av våra samarbetspartner internationellt. Deras erkända masterutbildning har på många sätt legat som grund för den utbildning vi tillsammans har utformat med medel från KK-stiftelsen. Nationellt har Linnéuniversitet, Landstinget i Östergötland och Hälsouniversitetet i Linköping varit delaktiga i denna utveckling.