Länets kommuner samverkar via Kommunal utveckling, Region Jönköpings län.

Samtliga 13 kommuner är huvudmän och medfinansiärer till Jönköping Academy. Då alltmer "vård" idag övergår till kommunernas ansvar, blir kontakterna mellan dessa olika huvudmän än viktigare. Jönköping Academy är en plattform för möten, samarbeten och dialoger.

Representanter för kommunerna i länet finns med i Jönköping Academys styrgrupp och strategigrupp.