Det har under lång tid funnits ett nära samarbete mellan Jönköping University och Region Jönköpings län.

När de fyra fackhögskolorna tillsammans med landstinget län erhöll medel från Vinnvård till forskningsprojektet Bridging the gaps togs stegen mot ett mer formellt samarbete - bildandet av The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare som även kommunerna i länet anslöt sig till.

Vi samarbetar i hög grad med regionens utvecklingsenhet Qulturum och forskningsenheten Futurum. Tillsammans skapar vi mötesplatser för praktiker, forskare och olika ämnesföreträdare.