Styrning och ledning

Styrgruppens ledamöter

  • Agneta Marell, rektor vid Jönköping University
  • Marie Ernsth-Bravell, VD vid School of Health and Welfare
  • Jane Ydman, Regiondirektör, Region Jönköpings län
  • Boel Andersson Gäre, Futurum, Region Jönköpings län och professor, Jönköping Academy
  • Avdelningschef vid Jönköping Academy
  • Stefan Österström, Regionförbundet
  • Ola Götesson, utvecklingschef för Kommunal utveckling

Sidan uppdaterad 2020-07-02