Vi erbjuder ett masterprogram som vänder sig direkt till de som är verksamma inom hälsa och välfärd.

Mer information

Programansvarig

Berith Hedberg
036-101769

Studievägledare

Helena Jörgensen och Anders Allegrind


Programmet, som är ett samarbete mellan Jönköping University, Region Jönköpings län, kommunerna i länet tar sin utgångspunkt i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg. Här finns möjligheten att bygga på sin grundutbildning med en kvalificerad utbildning som ger fördjupande kunskaper och färdigheter för dig som har en stark drivkraft att göra vården eller omsorgen ännu bättre.

Programmet bygger på högskolans erkända forskning inom områdena vård och omsorg, hälsa, lärande, ledarskap och informationsteknik tillsammans med landstingets fleråriga och internationellt erkända kvalitets- och förbättringsarbete. The Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice (USA) finns också med som samarbetspartner i utbildningens utformning och uppläggning.

Jönköping Academy är också knuten till grundutbildningar, enstaka kurser samt forskarutbildning där ämnet kvalitetsförbättring och ledarskap ingår.


Studenterna på masterutbildningen förväntas göra ett förbättringsarbete under det tredje studieåret. Som stöd i förbättringsarbetets planering och genomförande har de en förbättringscoach. Här får vi lyssna på en alumn, om coachens betydelsen inom programmet. Hon berättar även om möjligheterna att vara coach till andra.