Fristående kurser och uppdragsutbildning

Coaching för kvalitetsförbättring i vård och omsorg, 7.5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill tillägna dig grundläggande kunskaper och färdigheter i att coacha förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister och andra mätetal, samt använda dessa kunskaper och färdigheter som grund för fortsatt utveckling av din egen coachroll. Kursen är baserad på Marjorie Godfreys forskning inom coaching.

Läs mer om kursen

Patientsäkerhet I, 7.5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill tillägna dig grundläggande kunskaper och färdigheter inom patientsäkerhetsarbetet. Vi utgår från systemteoretiska modeller för att förstå situationer och förebygga vårdskador, där stor vikt läggs på samverkan mellan teknik, regelverk, organisation och människa. Detta för kunna delta i framtida patientsäkerhetsarbetet med människan som resurs och helhetssyn som grund. Kursen är influerad av den tidigare kursen som gavs vid KTH.

Läs mer om kursen

Respektive kurs ges på 25% studietakt under vårterminen. Upplägget är flexibelt, med både distansundervisning och träffar på plats i Jönköping.

Resilient health care management, 30 credits

Enroll in the International Diploma Course in Resilient Health Care Management. The purpose of course is to teach how Resilient Health Care can be applied to the management of health care systems as a support to Resilient Health Care in the practical clinical work.

The course is provided by the School of Health and Welfare at Jönköping University in Sweden in collaboration with the International Society for Quality in Healthcare (ISQua) and supported by Macquarie University, Sydney, Australia. Lead faculty is Jeffrey Braithwaite, Erik Hollnagel, and Axel Ros.

The course is blended multimodal learning with residential sessions, webinars and selfdirected and reflective learning. The teaching is conducted in English. Professionals in health care with managerial responsibilities, either corporate or clinical, are invited to enroll. This would include department and clinical team leads, risk managers, medical directors, quality managers, organizational developers, patient advocates, etc.

Final day for application is September 1, 2019.

More information is available at ju.se/rhcm.

If you have any questions, please contact:
Axel Ros, axel.ros@ju.se

Ladda ner informationen som pdf (pdf, 66.8 kB)

Sidan uppdaterad 2020-10-15