Coaching för kvalitetsförbättring i vård och omsorg, 7.5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill tillägna dig grundläggande kunskaper och färdigheter i att coacha förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister och andra mätetal, samt använda dessa kunskaper och färdigheter som grund för fortsatt utveckling av din egen coachroll. Kursen är baserad på Marjorie Godfreys forskning inom coaching.

Läs mer om kursen

Patientsäkerhet I, 7.5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill tillägna dig grundläggande kunskaper och färdigheter inom patientsäkerhetsarbetet. Vi utgår från systemteoretiska modeller för att förstå situationer och förebygga vårdskador, där stor vikt läggs på samverkan mellan teknik, regelverk, organisation och människa. Detta för kunna delta i framtida patientsäkerhetsarbetet med människan som resurs och helhetssyn som grund. Kursen är influerad av den tidigare kursen som gavs vid KTH.

Läs mer om kursen

Respektive kurs ges på 25% studietakt under vårterminen. Upplägget är flexibelt, med både distansundervisning och träffar på plats i Jönköping.

Co-production in Health and Welfare, 7,5 hp

This course aims to provide an introduction of the origins and contemporary conceptualisations of co-production and co-design. It will provide practical methods for co-production in daily practice, improvement work and research. During the course students will identify and work with examples of co-production on micro, macro and meso levels and develop understanding of mechanisms of success and potential pitfalls.

Read more about this course