2018 genomfördes en enkät där studenter från alla årskullar deltog.

En enkät skickades till alla 139 personer som fullföljt programmet. 57 personer besvarade enkäten och en slutsats var att 100% av de tillfrågade skulle rekommendera masterprogrammet till andra. Övriga resultat av enkäten beskriver bland annat hur nyttan med programmet uppfattas, läs mer i den här rapporten (pdf, 499.7 kB).