Alumnienkät

2018 genomfördes en enkät där studenter från alla årskullar deltog.

En enkät skickades till alla 139 personer som fullföljt programmet. 57 personer besvarade enkäten och en slutsats var att 100% av de tillfrågade skulle rekommendera masterprogrammet till andra. Övriga resultat av enkäten beskriver bland annat hur nyttan med programmet uppfattas, läs mer i den här rapporten (pdf, 499.7 kB).

Sidan uppdaterad