Medborgarråd

Vår mission är att genom forskning och utbildning om kvalitetsförbättring och förändringsledarskap, samt genom nyttiggörande av vunnen kunskap, förnya och förbättra vård och omsorg. För att lyckas med det måste det ske i samskapande med dem vi är till för. I vårt medborgarråd finns personer med olika erfarenheter av hälsa- och sjukvård och civilsamhälle och de utgör vårt bollplank och påverkar forskning, projekt och undervisning genom sina erfarenheter.

För mer information kontakta Sofie Rotstedt


2022-06-13