Nyheter

  • Tips på 3 artiklar

    JA:s verksamhet är mångfacetterad och internationell. Det visar inte minst de senaste artiklarna som publicerats av doktorander och en fd mastersstude...
  • Besök från Taiwan

    Fokus på ESTHER och samverkan mellan Region Jönköpings län och Jönköping University när Taiwan var på besök.
  • JA i Australien

    JA är en del av de internationella nätverken ICoHN (International Coproduction Health Network) och ISQua (International Society for Quality in Health ...

Jönköping Academy på Facebook

Utbildning

Läs mer om vårt praktiknära masterprogram inom kvalitetsförbättring och ledarskap. Hela idén med programmet är att erbjuda en tät koppling mellan teori och praktik.

Forskning

Jönköping Academy har en interaktiv forskningsansats - vi återkopplar till verksamheterna så att forskningen direkt kan bidra till förändringar och förbättringar.

Läs mer om aktuella projekt!

Center för Co-production

Centre for Coproduction har som mål att bedriva forskning, utbildning, innovation och nyttiggörande av kunskap i partnerskap och nätverk med dem Jönköping Academy är till för.

Läs mer här.

Nyhetsbrev

Ta del av de senaste nyheterna via vårt nyhetsbrev "Highlights från Jönköping Academy". Ta del av det senaste som händer på avdelningen inom forskningsperspektiv och utbildning. Börja prenumerera idag!

Ta del av våra nyhetsbrev