Tematiska Områden

SPARK skapar kunskap och kompetens som stödjer utvecklingen mot en mer kunskapsintensiv industri. Vi har identifierat fem viktiga tematiska områden för vår forskning och utbildning, som representerar olika behov inom branschen.

Nedan listas våra tematiska områden som vi har visualiserat med symboler.

Tillverkande industrier över hela världen står inför ökade krav på hög kvalitet, mervärde och miljömässiga lösningar. De kraven kan mötas med högkvalitativ forskning i samproduktion med fokus på utveckling av nya material, smarta och effektiva produktionsprocesser och optimerad design.

Se projektexempel inom detta tematiska område

tt

Snabb och effektiv introduktion av nya och unika produkter kommer vara egenskaper som utmärker morgondagens tillverkande företag. Kunskap och metoder för att integrera utvecklingen av produkter och produktionssystem krävs för att öka takten i införandet av ny teknik och stärka förmågan att hantera kostnad, förändring och komplexitet.

Se projektexempel inom detta tematiska område

renewal

I en affärsmiljö som förändras snabbt blir hållbar innovation allt viktigare. För hållbar innovation är det väsentligt att kunna omorganisera och tänka nytt, för att på så sätt kunna utnyttja kunskap och tillgängliga resurser, och att kunna arbeta med förändring och förnyelse.

Se projektexempel inom detta tematiska område

digital

Digitalisering ger stora möjligheter som uppstår genom teknologier som artificiell intelligens och Internet of Things. Men det är också en utmaning som påverkar flera dimensioner i företaget - både horisontellt och vertikalt.

Se projektexempel inom detta tematiska område

responsive

Att balansera responsivitet och effektivitet är centralt för ett företags konkurrenskraft. Ett kunskapsintensivt synsätt på produktrealisering ger en konkurrenskraftig spets genom att se såväl processer som hela försörjningskedjan som ett lättrörligt flöde.

Se projektexempel inom detta tematiska område

Sidan uppdaterad 2020-02-11