SPARK-konferensen 2023 hålls den 20 april vid Jönköping University och har temat: ”Forskning som gör nytta där företagen finns - Akademins betydelse för industrins utveckling”.

SPARK-konferensen samlar näringslivet och akademin och visar på nyttan med forskning i samverkan.

Anmälan öppnar 31 januari och stänger 13 april. Fullständigt program och mer information kommer inom kort.

SPARK drivs av Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) och är en forsknings- och utbildningsmiljö inom kunskapsintensiv produktrealisering. SPARK ska bidra till att utveckla regionens och Sveriges tillverkningsföretag mot mer kunskapsintensiva produkter och processer.

Prel. program

Registreringen öppnar och besökare välkomnas med fika och en utställning av några av SPARKs pågående forskningsprojekt.


Jonas Gallneby leder en Live-sändning på LInkedIn.


Plats: Högskolan för lärande och kommunikation, Arkaden (entréplan)

Inledning av moderator Jonas Gallneby tillsammans med Linda Bergqvist och Salem Seifeddine.

 

Plats: Högskolan för lärande och kommunikation, JU-Aulan He102 (entréplan)

Jonas Gallneby, Moderator

Linda Bergqvist, Samverkanschef Tekniska Högskolan

Salem Seifeddine, Forskningschef Tekniska Högskolan och Programchef SPARK

Hur industrin nyttjar forskningen

 

Plats: Högskolan för lärande och kommunikation, JU-aulan He102 (entréplan)

Vinnare av SPARK Award 2023 presenteras.

Plats: Högskolan för lärande och kommunikation, JU-aulan He102 (entréplan)

Plats: Tekniska Högskolan, Galleriet, (entréplan)

I din anmälan anger du vilken arena du önskar delta i.


Tre parallella arenor mellan akademi, näringsliv och samhälle på temat Samverkan i praktiken - goda exempel på forskning i samproduktion inom:


1. Integrerad produkt- och produktionsutveckling för hållbarhet och förändringsförmåga
Leds av Kerstin Johansen

 

Lokal: Tekniska Högskolan, E1017 (entréplan)

Kerstin Johansen

Kerstin Johansen

2. Sustainable Materials, Manufacturing, and Cast Components

Despite extensive efforts towards renewable energy and electrification, reaching net-zero emission goals is impossible without embedding climate action concerns into materials and manufacturing. This workshop is an arena for anchoring and brainstorming how SE2, in collaboration with the industry and other stakeholders, contributes to developing research and tailored educational activities in sustainable metallic and polymeric materials, as well as energy/resource-efficient manufacturing, for realizing high-performance components, with a special focus on - but not limited to - cast components.


Mötet leds på engelska, men det går bra att delta och ställa frågor på svenska.

Lokal: Tekniska Högskolan, E1022 (entréplan)


Ehsan Ghassemali

Ehsan Ghassemali

3. Artificiell intelligens

Vissa anser att ChatGPT klarat Turingtestet, dvs. AI-forskningens heliga gral. Vilka nya utmaningar ligger nu framför oss i jakten på oändlig intelligens och evigt liv? I dagens samverkansarena resonerar vi kring såväl möjligheter som faror med dagens och morgondagens AI. Men vi blir även mer konkreta och diskuterar AI-forskningen på JU, framför allt hur den kan stödja tillverkningsindustrin i Jönköping med omnejd.

 

Lokal: Tekniska Högskolan, E1028 (entréplan)

Ulf Johansson

Ulf Johansson

Efter konferensens slut följer en enkel AW. Anmälan krävs.

Plats: Tekniska Högskolan, Galleriet (entréplan)