Ny kunskap blir allt viktigare för konkurrenskraften hos tillverkande företag. Forsknings- och utbildningsmiljön SPARK vid
Jönköping University är nära kopplad till Tekniska Högskolan
och skapar värden i olika verksamheter genom att stödja utvecklingen av kunskapsintensiva produkter och processer.

Ladda ner SPARK broschyren nedan för att läsa mer om pågående forskningsprojekt som genomförs tillsammans med små och stora företag i olika branscher.

Framsida SPARK broschyr