Fakta

Fackhögskola: Tekniska Högskolan 

Partnerföretag: Fagerhult Belysning AB, Flexator AB, Husqvarna AB, Obos Sverige AB, Thule Sweden AB, YaPLM AB

Projekttid: 2020-2023

Forskarteam:

Fredrik Elgh (Projektledare)

Carin Rösiö

Roland Stolt

Kristina Säfsten


INTEGRATED DEVELOPMENT OF PRODUCTS AND PRODUCTION

I ett nytt forskningsprojekt samarbetar SPARKs forskare med partners från industrin för att besvara frågan; Hur kan integrerade produkt- och produktionsplattformar stötta agil och efterfrågedriven produktrealisering? 

Idag står produktionsföretag inför utmaningen att leverera specialutformade produkter utan att gå miste om fördelarna med massproduktion. Det finns ett stort behov av ett nytt förhållningssätt för att utveckla produkter och produktionssystem med kapacitet att hantera både kortsiktiga och långsiktiga förändringar.

En produktrealiseringsprocess med support av integrerad produkt och produktionsplattformar kommer att gynna konkurrenskraften hos produktionsföretag på en snabbföränderlig marknad.

I IDEAL-projektet kommer SPARKs forskare att samarbeta med projektpartners inom industrin. För att nå målet behövs flera utvecklingsaktiviteter, till exempel metodutveckling, djupgående case-studier och nya arbetssätt. Fyra delprojekt inom plattformsplanering, utveckling och integrering har identifierats för att täcka de relevanta aspekterna av området till en tillfredställande grad.

 Modell över hur integrerade produkt och produktionsplattformar stöttar agil och efterfrågsdriven produktrealisering

Förväntade resultat

“Målet är att stötta utvecklingen och integreringen av produkt och produktionsplattformar och deras användning i produktrealisering, så att produktionsföretag mer effektivt kan erbjuda unika produkter samtidigt som de är anpassningsbara gentemot förändringar på marknaden, lagförändringar, teknologisk utveckling och intressenters krav”, säger Fredrik Elgh, projektledare.

Modell nuvarande produktrealiseringsprocess
Modell ideal produktrealiseringsprocess

Finansiärer

Logotyp KK-stiftelsen

Vill du veta mer om projektet?