Strategiska Partners

Starka företag med hög kompetens inom utveckling och forskning är en naturlig del i utvecklingen av våra utbildningar och av regionens näringsliv. Med våra strategiska partnerföretag har vi en historia av långt och nära samarbete. Det har gett oss god insyn i vad som kommer att krävas av framtidens verksamheter - en kunskap som skapar nytta i samtliga SPARK-projekt. 

Utöver våra strategiska partners har vi +400 företag inom våra projekt i SPARK.

Våra strategiska partnerföretag

  • SAAB

"Forskningen är värdefull och SPARK ger oss ett unikt tillfälle att samverka med andra företag på en plattform som vi inte kan driva på egen hand", Ulrika Tjärnén, Head of HR and HR Manager, Avionics Systems.

  • Scania CV

"Vi är stolta över att vara en strategisk partner. Det ger oss möjlighet att aktivt profilera vårt företag mot motiverande studenter som siktar på framtida möjligheter inom den globala fordonsindustrin", Roger Blezell, Platschef, Scania Oskarshamn.

  • Husqvarna AB

"Med SPARK ser vi flera möjligheter - ökad kompetens i regionen, en chans att visa upp Husqvarna för forskare och studenter, samt tillgång till ny kunskap i de projekt som vi deltar i", Andreas Rangert, Produktlednings- och Produktutvecklingschef.

  • Kongsberg Automotive

"Det finns en konstant inom bilindustrin och det är förändring. Genom det näringslivsnära samarbetet i SPARK kan vi fortsätta att ligga i framkant genom tillgång till forskning samt rätt typ av kompetens", Ahmad Mansouri, Engineering Director Sweden.

  • Fagerhult

"Kunskapsintensiv utveckling är viktigt för oss och samarbetet med SPARK var självklart. Som strategisk partner får vi ett långsiktigt perspektiv på de projekt som vi deltar i", Eleonor Svenningsson, HR Development Manager. 

  • Träcentrum Nässjö

"Våra företag står inför en situation där man måste stärka sin produktframtagning och processutveckling. Forskningsmiljön hos SPARK passar väldigt väl in på de utmaningarna och därför var det här ett naturligt steg för oss att ta. Som strategisk partner blir också Träcentrum en viktig brygga mellan akademin och företagen",  Joakim Brobäck, VD Träcentrum.

  • Campus Värnamo
"Vi kan bidra till Jönköping University med våra nära företagskontakter i GGVV-regionen. Det är viktigt  att lyssna in GGVV-företagens behov och att man ser stora fördelar med det livslånga lärandet och företagsnära forskning. Det är viktigt för oss att vara med på det tåget så att vi kan hjälpa företagen att bli mer effektiva genom forskning. Det kan handla om att minska sina produktionskostnader och ligga i framkant med nya produkter"Lars-Uno Åkesson, kompetensakademiskansvarig på Campus Värnamo.

Sidan uppdaterad 2019-12-16

Sidan uppdaterad 2019-09-06