TRANSFORM to AAA

Workshop: Nytt digitalt kompetenscentrum vid Jönköping University

Vill du vara med och påverka och dra nytta av regionens utveckling genom digitalisering? Missa inte att delta på workshopen 17 oktober!

Syftet med digitalt kompetenscentrum är främst att skapa en mötesplats där näringsliv, offentlig sektor och Jönköping University kan exponera olika informationstekniska lösningar för att sprida kunskap och erfarenheter avseende möjligheter och utmaningar kopplat till digitalisering.

Utveckla ett showroom tillsammans

En betydande del i digitalt kompetenscenter är ett tilltänkt showroom där olika tekniska lösningar ska presenteras i digitaliseringens anda. Centret ska förutom att vara en möjlighet att pröva ny teknik också stimulera till utveckling av nya produkter med integrerade digitala tjänster, uppdragsforskning och samproduktion med vetenskaplig precision.

Vi tänker att utvecklingen av vårt showroom sker genom att representanter ifrån näringsliv, Science Park och Jönköping University tillsammans, designar och implementerar aktuellt showroom. Samproduktionsmodellen är viktig för att Digitalt kompetenscentrum skall få ett innehåll och form som är till gagn för såväl näringsliv, Jönköping University och Science Park.

Samarbete mellan forskning och näringsliv

Aktiviteter inom digitalt kompetenscentrum ska också utgöra gemensamgjord bas mellan näringsliv och forskning samt utgöra riktningsvisare för den digitala utvecklingen inom regionen både vad gäller näringslivets behov och forskning.

När och var

Workshopen äger rum den 17 oktober klockan 09.30-13.00 på Mariedal (Vita villan bakom Hälsohögskolan)

Anmälan

Anmäl dig här senast 14 oktober.

Vid frågor, vänligen kontakta Ulf Seigerroth.

2018-09-18
2018-09-18
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information