TRANSFORM to AAA

Workshopen - Rusta dig för den digitala framtiden

Den 21 mars höll Bertil Lindenfalk, Universitetsadjunkt Informatik på Jönköping International Business School, en workshop om att rusta sig för den digitala framtiden.

Koncentrerade deltagare fick tänka till på workshopen.

Den 21 mars höll Bertil Lindenfalk, Universitetsadjunkt Informatik på Jönköping International Business School, en workshop om att rusta sig för den digitala framtiden.
Digitaliseringen av organisationer är en förändringsresa och man kan så klart se på den olika sätt. Digitaliseringen medför att förändringstakten ökar rent generellt och att en av hemligheterna till en lyckad digitalisering är att företagen har en övergripande förståelse för just förändringstakten – olika lager av verksamheten förändras i olika takt. Vad som är viktigt är att synka lagren och ha en organisationsstruktur som tillåter och som kan hantera processförändringar.

Ett verktyg för att skapa en initial förståelse för förändringstakten är Pace layers. Genom att kartlägga vilka organisationsprocesser som bygger på vad i organisationen kan man helt plötsligt föra ett strategiskt samtal om operativa resurseffektiviseringar som går att genomföra i organisationen. Således går det också att sätta kort och långsiktiga mål för vad man vill uppnå genom sin egen digitalisering.

Utifrån dessa premisser fick deltagarna på workshopen inledningsvis arbeta med sin egen verksamhet utifrån 3 scenarion. Sedan samlades alla och deltagarna fick berätta om hur de applicerat detta tänk från sina förutsättningar på sin verksamhet. Det genererade mycket diskussioner och även intressanta frågeställningar. Bland annat diskuterades de insikter som framkom om hur man kunde jobba parallellt med kundnytta och resurseffektivisering bara genom att tänka utifrån förändringstakten. Vill du jobba med dessa frågor? Håll utkik här, eller prenumerera på nyhetsbrevet.

2019-04-04
2019-04-04
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information