TRANSFORM to AAA

Så kan digitaliseringen stärka din konkurrenskraft

Om projektet

TRANSFORM to AAA riktar sig till företag och organisationer som ser ett behov av att stärka sin konkurrenskraft med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Digitalisering i projektet avser allt från teknikutveckling, affärsmodellutveckling till administrativa lösningar och infrastrukturer.

Projektet vill skapa en plattform och kunskapsbas för digital transformation. Företag i regionen har en tydlig ingång och samverkansarena kring digitalisering där näringsliv, offentliga organisationer och akademi kan mötas.

Vem vänder sig projektet till?

Projektet är öppet för näringsliv och offentliga organisationer och den primära målgruppen är små och medelstora företag. Målet är att vid projektets slut har små och medelstora företag stärkt sin digitala kompetens, utvecklat digitala produkter och nyttjat digitala kunskaper för ett mer hållbart företagande.

Mål och resultat

På lång sikt bidrar projektet till:

  • Att små och medelstora företag får ökad kunskap om digitaliseringens möjligheter och utmaningar för att på så vis kunna öka användningen av IKT och stärka sin konkurrenskraft.
  • Att små och medelstora företag har påbörjat sin digitala transformation.
  • Ökad och mer innovativ samverkan mellan privat näringsliv, akademi och offentlig sektor.
  • Stärkt mottagarkapacitet hos företag (dvs en ökad vilja och förmåga att söka lösningar för kompetensbehov).
  • Små och medelstora företag har stärkt sin digitala kompetens och nyttjar digitala kunskaper för ett mer hållbart företagande, t.ex. genom digitala produkter.
  • Företag har en tydlig ingång till ny kunskap och en samverkansarena kring digitalisering finns för möten mellan näringsliv, offentliga organisationer och akademi.
  • Rekryteringsbasen av ”rätt” kompetens för företag i regionen har stärkts både med avseende på en större geografisk räckvidd, mångfald och kön.

En plattform för digitalisering

Digitaliseringen förändrar sättet att bedriva affärer och att skapa verksamhet. På olika sätt behöver aktiviteterna vara ”smarta” för att säkerställa företagens konkurrenskraft och överlevnad. På en annan nivå påverkar digitalisering visioner, strategier och affärsmodeller hela vägen till enskilda medarbetare, komponenter och algoritmer. Många företag och branscher upplever idag att digitaliseringen skapar stora utmaningar och många saknar förståelse och redskap för att vända utmaningar till möjligheter.

Detta projekt skapar en plattform där näringslivet ges en ingång i digitaliseringsfrågorna och tillgång till aktuell och ny kunskap och forskning inom området vilket ger möjligheter att vara mer aktiva och påverka både sin egen digitala utveckling och de regionala strategierna.

Inom Jönköping University finns god kunskap kring affärsmodellinnovering samt exploatering av smart data och TRANSFORM to AAA hoppas kunna stimulera till ökad kunskap om potentiell nytta av detta område.

Fakta om projektet

Syftet med projektet är att stärka regionens företags konkurrenskraft såväl nationellt som globalt och främja tillväxt och utveckling genom digital transformation.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Jönköping University (projektägare), Science Park, åtta medfinansiärer från företagssidan och ytterligare två företag, som på flera fronter boostar digitaliseringen i regionens näringsliv.

Projektets budget är på 19 miljoner kronor. 50 procent kommer från Europeiska regionalfonden och övrig finansiering kommer från Region Jönköpings Län, Jönköping University, Science Park och företag i regionen: Herenco, Jönköpings Energi, Rejlers, Poolia, SAAB, Husqvarna Group, Cybercom Group, Sparbanksstiftelsen Alfa, SIGMA och Kapsch.

Sidan uppdaterad 2019-04-24

Sidan uppdaterad 2018-07-03
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information