TRANSFORM to AAA

Så kan digitaliseringen stärka din konkurrenskraft

Digitalt kompetenscentrum

Digitalt kompetenscentrum ska vara en mötesplats där näringsliv, offentlig sektor och Jönköping University kan exponera olika informationstekniska lösningar för att sprida kunskap och erfarenheter kring möjligheter och utmaningar kopplat till digitalisering. Här blir det möjligt att förevisa och pröva ny teknik, men också att stimulera till utveckling av nya produkter med integrerade digitala tjänster, uppdragsforskning och samproduktion.

Showroom för digital teknik

TRANSFORM to AAA:s digitala kompetenscenter är ett slags science center, där olika innovativa informationstekniska lösningar visas upp för att demonstrera vad som är möjligt att skapa i den digitala världen. Centret består av ett showroom där digital teknik visas, testas och utvecklas. Miljön kan besökas både på plats och via webben.

Samverkansplattform

Centret samlar olika kompetenser och tar tillvara på företagens behov samt möjliggör framtida företagsinvesteringar även efter projektperiodens slut. Syftet med detta är att på olika sätt stimulera digitaliseringen hos organisationer och företag.

Forskning i samverkan

I centret finns forskarcamps (co-production camps) där idéer testas och behov och utmaningar formuleras för att samlas inom akademi, näringsliv och offentlig sektor.

Seminarier och workshops

Olika tematiska aktiviteter arrangeras regelbundet i form av seminarier och workshops. Här hanterar vi relevanta ämnen kopplat till digitalisering utifrån såväl näringslivets behov som forskning.

Sidan uppdaterad 2018-12-06

Sidan uppdaterad 2018-07-03
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information