Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska

Specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot distriktsköterska och Filosofie Magisterexamen med huvudområdet omvårdnad, 75 hp

Studieort: Distans

Programstart: Hösten 2020

Programmet ges på både helfart och halvfart och är till övervägande delen nätbaserad och inkluderar både teoretiska och verksamhetsförlagda studier.

Programmet omfattar 75 hp och innehåller både teoretiska och verksamhetsförlagda studier vilka integreras i studieuppgifter och examinationer. Undervisningen ges som distansutbildning via nätet med stöd av lärplattformen pingpong. Där finns bland annat inspelade föreläsningar, möjlighet till informationsöverföring och kommunikation.

Upplägget har fokus på självständigt och självstyrt lärande med möjlighet att själv planera sin tid. Ett antal dagar är förlagda på campus, vilket kan skilja mellan de olika kurserna. Under dessa dagar kommer kunskaperna som inhämtats på egen hand att bearbetas. Programmet ges huvudsakligen via nätet men har 6-8 fysiska träffar per varje 7,5 hp.

Programmet genomförs på helfart eller halvfart och den verksamhetsförlagda utbildningen, om 15 hp, genomförs huvudsakligen inom Jönköpings län.

Med sin breda kompetens har distriktssköterskan en betydelsefull funktion, för människor i alla åldrar, från förebyggande och hälsofrämjande insatser till avancerad vård i hemmet. Utbildningen leder till ett självständigt arbete där arbetsplatsen är mottagning på vårdcentral och vårdtagarens hem.

Möjlighet till internationellt utbyte genom studier vid något av våra partneruniversitet.

Möjlighet till fortsatta studier inom forskarutbildning i omvårdnad finns.

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 75 hp
Nivå: Avancerad nivå
Ort: Jönköping
Språk: Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska
Programstart: Hösten 2020
Behörighet: Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Dessutom krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska
Urval: Avancerad nivå Urvalet bygger på tidigare studiemeriter vid sista anmälningsdag. Rangordning sker i fallande skala. Gränsen för tillgodoräknande går vid 300 högskolepoäng.
Examen: Specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot distriktssköterska Filosofie magisterexamen med huvudområdet omvårdnad

Helfart

Anmälningskod: HJ-MS173

Halvfart

Anmälningskod: HJ-MS169

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde 7,5 hp
Hälsofrämjande omvårdnad hos barn och ungdom 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning inom specialistsjuksköterskans arbetsområde med inriktning elevhälsa och barnhälsovård 7,5 hp
Samskapande hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete 7,5 hp
Palliativ vård och samskapande omvårdnad i hemmet 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning inom specialistsjuksköterskans arbetsområde med inriktning primärvård och hemsjukvård 7,5 hp
Farmakologi och lagstiftning 7,5 hp
Sjukdomslära med förskrivningsrätt 7,5 hp
Omvårdnad Examensarbete 15 hp

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.
Till ansökan
Till ansökan