Överklagandenämnd

Till Överklagandenämnden vid Jönköping University kan studenten vända sig om hen är missnöjd med ett beslut som fattats avseende antagning eller examen.

Överklagan skickas till:

Jönköping University -
Överklagandenämnden
Att: Hans Rudberg
Box 1026
551 11 Jönköping

Nämnden är högsta instans för överprövning av disciplinbeslut fattade av högskolans disciplin- och avskiljandenämnd samt av beslut som man uppfattar strider mot bestämmelser i lagen om likabehandling av studenter i högskolan.

Frågor ställs till nämndens sekreterare.

Ordförande

Agneta Marell, rektor Jönköping University

Sekreterare

Hans Rudberg, högskolejurist Jönköping University

Ledamöter

Hovrättsrådet Lena Bång, lagfaren ledamot (ersättare: Hovrättsrådet Henrik Jonsson)

Åklagare Anders Brokelind (ersättare: Åklagare Klas Hellgren)

Advokat Sophia Wenneryd (ersättare: Advokat Fredrik Lager)

Representant från externt lärosäte: Avdelningschef Ulrika Bernlo (ersättare: Avdelningschef/jurist Åsa Dryselius)

Representant från Jönköpings Studentkår: Felicia Niclasdotter 

Content updated 2020-06-30