November

Konferens: Forskningsbaserad undervisning - teori och praktik i samverkan

13 November 2018

09:00 - 17:00

-

13 november 2018
09:00 - 17:00

Plats

-


Konferens: Forskningsbaserad undervisning - teori och praktik i samverkan

Hur kan en forskningsbaserad undervisning utveckla elevers kunnande och lärares undervisningspraktik utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund? Den regionala konferensen tar sin utgångspunkt i både det systematiska skolutvecklingsarbete som bedrivs i regionens förskolor och skolor och den skolnära forskning som bedrivs vid HLK:s forskningsmiljöer. Vi tror att en ökad samverkan mellan yrkesverksamma lärare och skolforskare kan bidra till en fortsatt utveckling av skolans undervisningspraktik.

Vi vill med konferensen bidra till att skapa en gemensam regional arena där intresserade kan mötas kring den centrala frågan om hur undervisningen kan utvecklas genom ökad och fördjupad samverkan.

Läs mer och anmäl dig här. Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
We use cookies on JU.se. By continuing to use this site you accept the use of cookies. More information