Events in English
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mars

En alumn berättar - Min resa från HLK till FN och internationellt hjälparbete (21/3)

21 mars

12:00 - 13:00

Hb116

<p>Nathalie T&ouml;pperwien Blom &ndash; min resa fr&aring;n HLK till FN och internationellt hj&auml;lparbete</p><p>Nathalie T&ouml;pperwien Blom tog sin examen fr&aring;n programmet Internationellt arbete 2013. Hon har en bakgrund inom F&ouml;renta nationerna och har ocks&aring; arbetat med h&aring;llbarhetsfr&aring;gor. Nathalie jobbar idag som Program Officer p&aring; Svenska Kyrkans internationella arbete med ansvar f&ouml;r handl&auml;ggning och programutveckling av utvecklingsinsatser i Haiti samt med kapacitetsst&auml;rkande av Luterska kyrkor i Latinamerika (Colombia, Honduras och Costa Rica). Natalie &auml;r engagerad i fr&aring;gor r&ouml;rande j&auml;mst&auml;lldhet, hbtq och urfolks r&auml;ttigheter.</p><p><em>F&ouml;ranm&auml;lda bjuds p&aring; l&auml;ttare lunch. <strong><a href="https://ju.se/student/karriar/career-center/anmalan-registration.html">Anm&auml;l dig h&auml;r&nbsp;</a>!</strong></em></p><p>Hb116, H&ouml;gskolan f&ouml;r l&auml;rande och kommunikation&nbsp;</p>
21 mars
12:00 - 13:00

Plats

Hb116


Direktlänk

En alumn berättar - Min resa från HLK till FN och internationellt hjälparbete (21/3)

Nathalie Töpperwien Blom – min resa från HLK till FN och internationellt hjälparbete

Nathalie Töpperwien Blom tog sin examen från programmet Internationellt arbete 2013. Hon har en bakgrund inom Förenta nationerna och har också arbetat med hållbarhetsfrågor. Nathalie jobbar idag som Program Officer på Svenska Kyrkans internationella arbete med ansvar för handläggning och programutveckling av utvecklingsinsatser i Haiti samt med kapacitetsstärkande av Luterska kyrkor i Latinamerika (Colombia, Honduras och Costa Rica). Natalie är engagerad i frågor rörande jämställdhet, hbtq och urfolks rättigheter.

Föranmälda bjuds på lättare lunch. Anmäl dig här !

Hb116, Högskolan för lärande och kommunikation 


Arrangör: Career Center

Workshop: Rusta dig för den digitala framtiden

21 mars

13:00 - 15:00

Studion, JIBS (hus B, plan 2 bredvid B2011)

<p><strong>V&auml;lkommen till en workshop d&auml;r ni f&aring;r st&ouml;d f&ouml;r att rusta er organisation f&ouml;r en digital framtid.&nbsp;&Ouml;ka medvetenheten om era f&ouml;r&auml;ndringsbehov och g&aring; fr&aring;n att vara en reaktiv till en proaktiv organisation.</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Digitaliseringen erbjuder organisationer m&aring;nga potentiella f&ouml;rdelar, till exempel effektivisering och f&ouml;rb&auml;ttrade kundupplevelser.&nbsp;Problemet idag kan vara att veta vilken tr&aring;d man ska b&ouml;rja att dra i eller s&aring; &auml;r man os&auml;ker p&aring; vilka effekter som olika satsningar kommer att ge.<br /><br />I workshopen g&aring;r vi igenom ett verktyg som kan hj&auml;lpa till i beslutsprocessen f&ouml;r att kunna prioritera insatser och se n&auml;r i tid de beh&ouml;ver ske.<br /><br />M&aring;let med workshopen &auml;r att:</p><ul><li>Ge en konkret inblick i de strukturer som omger ett digitaliseringsarbete i en organisation.</li><li>Skapa f&ouml;rst&aring;else f&ouml;r hur organisationer f&ouml;r&auml;ndras genom digital transformation.</li><li>Ge en metod f&ouml;r att kunna kontextualisera den f&ouml;r&auml;ndring som just din organisation g&aring;r igenom.</li></ul><p>Workshopen &auml;r en praktisk och interaktiv session, d&auml;r mycket av tiden kommer att l&auml;ggas p&aring; att du ska kunna jobba med fr&aring;gor som &auml;r relevanta f&ouml;r just din organisation.</p><p>&nbsp;</p><p>Workshopen leds av Bertil Lindenfalk, universitetsadjunkt i informatik vid J&ouml;nk&ouml;ping International Business School, J&ouml;nk&ouml;ping University, och&nbsp;riktar sig till alla som har en strategisk roll inom organisationens digitalisering s&aring; som vd, &auml;gare, projektledare, organisationsutvecklare, Champions of transformation eller liknande inom sm&aring; och medelstora f&ouml;retag i J&ouml;nk&ouml;pings l&auml;n.<br /><br />Evenemanget &auml;r kostnadsfritt och h&aring;lls p&aring; svenska. Vi bjuder p&aring; fika.</p><p>&nbsp;</p><p><a target="_blank" href="http://machform.hj.se/view.php?id=549466">Anm&auml;l dig</a> senast den 18 mars 2019. Antalet platser &auml;r begr&auml;nsat till 20, s&aring; f&ouml;rst till kvarn g&auml;ller.</p><p><strong>Fr&aring;gor:</strong><br />Eventuella fr&aring;gor besvaras av Marco Stevenazzi, projektledare Transform to AAA, p&aring; <a target="_blank" href="mailto:marco.stevenazzi@ju.se?subject=Fr%C3%A5ga%20om%20workshopen%20%22Rusta%20dig%20f%C3%B6r%20den%20digitala%20framtiden%22">marco.stevenazzi@ju.se</a>.&nbsp;&nbsp;<br /><br />L&auml;s mer om&nbsp;<a target="_blank" href="https://ju.se/center/transform-to-aaa.html">Transform to AAA</a><br /><br /><em>Projektet Transform to AAA &auml;r ett initiativ f&ouml;r digital regional transformation och &auml;r finansierat och utvecklat av Europeiska regionalfonden, Region J&ouml;nk&ouml;pings l&auml;n, n&auml;ringslivet, Science Park och J&ouml;nk&ouml;ping University.</em></p><p><!-- <td class="mcnDividerBlockInner" style="padding: 18px;"> <hr class="mcnDividerContent" style="border-bottom-color:none; border-left-color:none; border-right-color:none; border-bottom-width:0; border-left-width:0; border-right-width:0; margin-top:0; margin-right:0; margin-bottom:0; margin-left:0;" /> --></p><p><!-- <td class="mcnDividerBlockInner" style="padding: 18px;"> <hr class="mcnDividerContent" style="border-bottom-color:none; border-left-color:none; border-right-color:none; border-bottom-width:0; border-left-width:0; border-right-width:0; margin-top:0; margin-right:0; margin-bottom:0; margin-left:0;" /> --></p>
21 mars
13:00 - 15:00

Plats

Studion, JIBS (hus B, plan 2 bredvid B2011)


Direktlänk

Workshop: Rusta dig för den digitala framtiden

Välkommen till en workshop där ni får stöd för att rusta er organisation för en digital framtid. Öka medvetenheten om era förändringsbehov och gå från att vara en reaktiv till en proaktiv organisation.

 

Digitaliseringen erbjuder organisationer många potentiella fördelar, till exempel effektivisering och förbättrade kundupplevelser. Problemet idag kan vara att veta vilken tråd man ska börja att dra i eller så är man osäker på vilka effekter som olika satsningar kommer att ge.

I workshopen går vi igenom ett verktyg som kan hjälpa till i beslutsprocessen för att kunna prioritera insatser och se när i tid de behöver ske.

Målet med workshopen är att:

  • Ge en konkret inblick i de strukturer som omger ett digitaliseringsarbete i en organisation.
  • Skapa förståelse för hur organisationer förändras genom digital transformation.
  • Ge en metod för att kunna kontextualisera den förändring som just din organisation går igenom.

Workshopen är en praktisk och interaktiv session, där mycket av tiden kommer att läggas på att du ska kunna jobba med frågor som är relevanta för just din organisation.

 

Workshopen leds av Bertil Lindenfalk, universitetsadjunkt i informatik vid Jönköping International Business School, Jönköping University, och riktar sig till alla som har en strategisk roll inom organisationens digitalisering så som vd, ägare, projektledare, organisationsutvecklare, Champions of transformation eller liknande inom små och medelstora företag i Jönköpings län.

Evenemanget är kostnadsfritt och hålls på svenska. Vi bjuder på fika.

 

Anmäl dig senast den 18 mars 2019. Antalet platser är begränsat till 20, så först till kvarn gäller.

Frågor:
Eventuella frågor besvaras av Marco Stevenazzi, projektledare Transform to AAA, på marco.stevenazzi@ju.se.  

Läs mer om Transform to AAA

Projektet Transform to AAA är ett initiativ för digital regional transformation och är finansierat och utvecklat av Europeiska regionalfonden, Region Jönköpings län, näringslivet, Science Park och Jönköping University.


Arrangör: Transform to AAA

Samuel Mutarindwas disputation i Företagsekonomi

22 mars

13:00

B1014

<p>Samuel Mutarindwa will defend his doctoral thesis in Business Administration at a public dissertation defense on Friday, 22 March 2019 at 1 pm in B1014 at JIBS.<br />The thesis title is: <a href="http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-43218"><strong>Institutions, regulations, performance and stability of African banks</strong>&nbsp;</a></p><p>Faculty opponent is Professor Thorsten Beck, Cass Business School, London, UK</p><p>Members of the examining committee are Professor Martin Holm&eacute;n, University of Gothenburg, Associate Professor Stefan Wendt, Reykjavik University Business School, Iceland, and Professor Charlotta Melander, J&ouml;nk&ouml;ping International Business School</p>
22 mars
13:00

Plats

B1014


Direktlänk

Samuel Mutarindwas disputation i Företagsekonomi

Samuel Mutarindwa will defend his doctoral thesis in Business Administration at a public dissertation defense on Friday, 22 March 2019 at 1 pm in B1014 at JIBS.
The thesis title is: Institutions, regulations, performance and stability of African banks 

Faculty opponent is Professor Thorsten Beck, Cass Business School, London, UK

Members of the examining committee are Professor Martin Holmén, University of Gothenburg, Associate Professor Stefan Wendt, Reykjavik University Business School, Iceland, and Professor Charlotta Melander, Jönköping International Business School


Arrangör: Jönköping International Business School

Sluta skjuta upp - prokrastinering

26 mars

12:00 - 13:00

E1405

<p>Ta del av en f&ouml;rel&auml;sning som ger dig en grund till hur du f&ouml;rst&aring;r och hanterar ditt uppskjutande beteende!<br /><br /><strong>F&ouml;rel&auml;sare &auml;r Marie B&ouml;wing-Lindstr&ouml;m, Kurator och KBT-Terapeut p&aring; Studenth&auml;lsan.<br />Max deltagarantal: 25 personer.</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Anm&auml;lan sker via e-post till <a href="mailto:studenthalsan@ju.se">studenthalsan@ju.se</a><br />Vi bjuder p&aring; l&auml;ttare lunch, meddela eventuella allergier i din anm&auml;lan.&nbsp;</p><p>Sista anm&auml;lningsdag &auml;r 22 mars.&nbsp;</p>
26 mars
12:00 - 13:00

Plats

E1405


Direktlänk

Sluta skjuta upp - prokrastinering

Ta del av en föreläsning som ger dig en grund till hur du förstår och hanterar ditt uppskjutande beteende!

Föreläsare är Marie Böwing-Lindström, Kurator och KBT-Terapeut på Studenthälsan.
Max deltagarantal: 25 personer.

 

Anmälan sker via e-post till studenthalsan@ju.se
Vi bjuder på lättare lunch, meddela eventuella allergier i din anmälan. 

Sista anmälningsdag är 22 mars. 


Arrangör: Studenthälsan

Women in Tech Meetup med Charlotte Sundåker

26 mars

17:00 - 19:00

Cybercom, Östra Storgatan 33A, 553 21 Jönköping

<p><strong>&rdquo;Om jag vill s&aring; kan jag!&rdquo; &ndash;&nbsp;det &auml;r entrepren&ouml;ren, ledaren och aff&auml;rsutvecklaren Charlotte Sund&aring;kers motto.<br />Kom och n&auml;tverka, mingla och smittas av hennes inst&auml;llning.</strong></p><p>Den 26 mars bjuder vi, tillsammans med Cybercom, som &auml;r founding partner till Women In Tech, in dig till en energigivande kv&auml;ll i Cybercoms lokaler. Charlotte Sund&aring;ker &ndash; som st&aring;r f&ouml;r kv&auml;llens pepp och inspiration &ndash; ber&auml;ttar om sin entrepren&ouml;rsresa, om hur hon tagit sig dit hon &auml;r i dag och om de&nbsp;l&auml;rdomar hon f&aring;tt&nbsp;p&aring; v&auml;gen. Dessutom delar hon med sig av sina&nbsp;b&auml;sta karri&auml;rtips och l&auml;r oss att arbeta h&auml;rifr&aring;n och fram&aring;t &ndash; mot en h&aring;llbar framtid.</p><p>&nbsp;</p><p>Eventet passar dig som vill l&auml;ra dig mer om techv&auml;rlden och som vill bli mer digital. Kanske s&ouml;ker du ett nytt n&auml;tverk eller s&aring; har du en digital f&ouml;retagsid&eacute; som du vill utveckla vidare. Eller s&aring;&nbsp;vill du bara n&auml;tverka, mingla, inspireras och smittas av Charlottes &rdquo;om jag vill s&aring; kan jag&rdquo;-inst&auml;llning. Det fina med techv&auml;rlden &auml;r att den har ett universellt&nbsp;spr&aring;k, utan gr&auml;nser mellan l&auml;nder, kultur, k&ouml;n, social bakgrund, &aring;lder eller religion.</p><p>&nbsp;</p><p>Eventet &auml;r kostnadsfritt och &ouml;ppet f&ouml;r alla. <strong>Anm&auml;l dig </strong><strong>senast den 21 mars.</strong>&nbsp;Vi bjuder p&aring; l&auml;ttare f&ouml;rt&auml;ring under kv&auml;llen,&nbsp;s&aring; gl&ouml;m inte att meddela oss om du har n&aring;gra allergier eller andra behov av specialkost.<br />Obs. eventet har begr&auml;nsat antal platser och anm&auml;lan kan st&auml;ngas tidigare om platserna tar slut.</p><p><a href="https://sciencepark.se/kalender/women-in-tech-meetup-med-charlotte-sundaker-jonkoping/">L&auml;s mer och anm&auml;l dig h&auml;r.</a></p>
26 mars
17:00 - 19:00

Plats

Cybercom, Östra Storgatan 33A, 553 21 Jönköping


Direktlänk

Women in Tech Meetup med Charlotte Sundåker

”Om jag vill så kan jag!” – det är entreprenören, ledaren och affärsutvecklaren Charlotte Sundåkers motto.
Kom och nätverka, mingla och smittas av hennes inställning.

Den 26 mars bjuder vi, tillsammans med Cybercom, som är founding partner till Women In Tech, in dig till en energigivande kväll i Cybercoms lokaler. Charlotte Sundåker – som står för kvällens pepp och inspiration – berättar om sin entreprenörsresa, om hur hon tagit sig dit hon är i dag och om de lärdomar hon fått på vägen. Dessutom delar hon med sig av sina bästa karriärtips och lär oss att arbeta härifrån och framåt – mot en hållbar framtid.

 

Eventet passar dig som vill lära dig mer om techvärlden och som vill bli mer digital. Kanske söker du ett nytt nätverk eller så har du en digital företagsidé som du vill utveckla vidare. Eller så vill du bara nätverka, mingla, inspireras och smittas av Charlottes ”om jag vill så kan jag”-inställning. Det fina med techvärlden är att den har ett universellt språk, utan gränser mellan länder, kultur, kön, social bakgrund, ålder eller religion.

 

Eventet är kostnadsfritt och öppet för alla. Anmäl dig senast den 21 mars. Vi bjuder på lättare förtäring under kvällen, så glöm inte att meddela oss om du har några allergier eller andra behov av specialkost.
Obs. eventet har begränsat antal platser och anmälan kan stängas tidigare om platserna tar slut.

Läs mer och anmäl dig här.


Arrangör: Transform to AAA

Välkommen på information om högre studier i Sverige!

27 mars

13:00 - 15:00

B2011 på Jönköping University

<p><strong>V&auml;lkommen till&nbsp;ett&nbsp;informationsm&ouml;te&nbsp;f&ouml;r dig med avslutad utl&auml;ndsk gymnasieutbildning, tv&aring;&aring;rig eftergymnasial utbildning eller avbrutna akademiska studier. Under kv&auml;llen tr&auml;ffar du studie- och karri&auml;rv&auml;gledare fr&aring;n h&ouml;gskolan och fr&aring;n Vuxenutbildningen i J&ouml;nk&ouml;ping.</strong></p><p><strong>&nbsp;Informationen inneh&aring;ller:</strong></p><ul><li>Alternativa utbildningsv&auml;gar f&ouml;r vuxna i Sverige</li><li>Beh&ouml;righet och urval till h&ouml;gre studier</li><li>Examensalternativ inom h&ouml;gre studier</li><li>Validering av utl&auml;ndsk utbildning, reell kompetens, UHR:s bed&ouml;mning</li></ul><p>Du har m&ouml;jlighet att boka ett v&auml;gledningssamtal. Samtalet kan hj&auml;lpa dig att se vilka m&ouml;jligheter dina utl&auml;ndska meriter ger i det svenska utbildningssystemet.</p><p>Vi samlas vid <a href="https://ju.se/om-oss/besok-ju.html#Planskiss%20och%20parkeringar">Servicecenter</a> p&aring; h&ouml;gskolan kl 13.00.&nbsp;Det &auml;r viktigt att du &auml;r p&aring; plats i tid!</p><p>Gl&ouml;m inte att ta med dig legitimation till informationsm&ouml;tet.&nbsp;</p><p><a target="_blank" href="http://machform.hj.se/view.php?id=553878">Anm&auml;l dig h&auml;r</a></p>
27 mars
13:00 - 15:00

Plats

B2011 på Jönköping University


Direktlänk

Välkommen på information om högre studier i Sverige!

Välkommen till ett informationsmöte för dig med avslutad utländsk gymnasieutbildning, tvåårig eftergymnasial utbildning eller avbrutna akademiska studier. Under kvällen träffar du studie- och karriärvägledare från högskolan och från Vuxenutbildningen i Jönköping.

 Informationen innehåller:

  • Alternativa utbildningsvägar för vuxna i Sverige
  • Behörighet och urval till högre studier
  • Examensalternativ inom högre studier
  • Validering av utländsk utbildning, reell kompetens, UHR:s bedömning

Du har möjlighet att boka ett vägledningssamtal. Samtalet kan hjälpa dig att se vilka möjligheter dina utländska meriter ger i det svenska utbildningssystemet.

Vi samlas vid Servicecenter på högskolan kl 13.00. Det är viktigt att du är på plats i tid!

Glöm inte att ta med dig legitimation till informationsmötet. 

Anmäl dig här


Arrangör: Jönköping University

Kemikaliekonferens om plaster

28 mars

12:30 - 17:00

JU-aulan

<p>Under en eftermiddag kommer &auml;mnet plast och kemikalier att bli temat f&ouml;r den sj&auml;tte kemikaliekonferensen p&aring; J&ouml;nk&ouml;ping University.&nbsp;Problemet med mikroplaster och cirkul&auml;r ekonomi &auml;r n&aring;gra av de tema som lyfts. Mer information om konferensen finns p&aring; L&auml;nsstyrelsens webbplats:&nbsp;<a href="https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/kalenderhandelser---jonkoping/2019-02-13-kemikaliekonferensen-2019.html">https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/kalenderhandelser---jonkoping/2019-02-13-kemikaliekonferensen-2019.html</a></p>
28 mars
12:30 - 17:00

Plats

JU-aulan


Direktlänk

Kemikaliekonferens om plaster

Under en eftermiddag kommer ämnet plast och kemikalier att bli temat för den sjätte kemikaliekonferensen på Jönköping University. Problemet med mikroplaster och cirkulär ekonomi är några av de tema som lyfts. Mer information om konferensen finns på Länsstyrelsens webbplats: https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/kalenderhandelser---jonkoping/2019-02-13-kemikaliekonferensen-2019.html


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Kemikaliekonferensen 2-19

28 mars

12:30 - 16:45

JU Aula

<p>Hur ska man t&auml;nka kring val av plast? Hur kan vi minska spridningen av plast och dess tillsatskemikalier? Kom och l&auml;r dig mer om kemikalier i plast!</p><p><strong>VAR:</strong>&nbsp;J&ouml;nk&ouml;ping University, JU-aulan<br /><br /><strong>KOSTNAD:</strong>&nbsp;Ingen kostnad<br /><br /><strong>SISTA ANM&Auml;LNINGSDAG:</strong>&nbsp;20 mar 2019</p><p><strong>ANM&Auml;L <a href="https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/kalenderhandelser---jonkoping/2019-02-13-kemikaliekonferensen-2019.html">H&Auml;R</a>&nbsp;och L&Auml;S <a href="https://ju.se/samarbeta/event-och-konferenser/konferens/kemikaliekonferensen-2019.html">H&Auml;R</a></strong></p>
28 mars
12:30 - 16:45

Plats

JU Aula


Direktlänk

Kemikaliekonferensen 2-19

Hur ska man tänka kring val av plast? Hur kan vi minska spridningen av plast och dess tillsatskemikalier? Kom och lär dig mer om kemikalier i plast!

VAR: Jönköping University, JU-aulan

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 mar 2019

ANMÄL HÄR och LÄS HÄR


Arrangör: Jönköping University

Offentlig föreläsning - Hållbarhet och digital handel - nya affärsmodeller växer fram

28 mars

18:30 - 19:30

Sal Hc113

<p><em>Tomas M&uuml;llern, professor i f&ouml;retagsekonomi</em></p><p>E-handeln har formligen exploderat under det senaste decenniet. Men denna typ av handel har ocks&aring; f&ouml;r&auml;ndrats &ouml;ver tid. Tomas M&uuml;llern ger en inblick i forskning kring e-handel som visar att h&aring;llbarhetsfr&aring;gor har blivit allt viktigare, b&aring;de f&ouml;r f&ouml;retag och konsumenter.</p>
28 mars
18:30 - 19:30

Plats

Sal Hc113


Direktlänk

Offentlig föreläsning - Hållbarhet och digital handel - nya affärsmodeller växer fram

Tomas Müllern, professor i företagsekonomi

E-handeln har formligen exploderat under det senaste decenniet. Men denna typ av handel har också förändrats över tid. Tomas Müllern ger en inblick i forskning kring e-handel som visar att hållbarhetsfrågor har blivit allt viktigare, både för företag och konsumenter.


Arrangör: Jönköping University

Hello, Girl! ? Nybörjarworkshop i kodning

29 mars - 30 mars

11:00 - 14:00

Gro36, Huskvarnavägen 82, Jönköping

<p>Science Park, Digital Dreams (som &auml;r en del av Transform to AAA) och flera lokala f&ouml;retag, organisationer och skolor arrangerar en kurs i kodning som v&auml;nder sig till tjejer och kvinnor&nbsp;som &auml;r 16 &aring;r eller &auml;ldre. Under kursen kommer grunderna och de vanligaste teknikerna som anv&auml;nds vid webbplatsbyggen att g&aring;s igenom.</p><p>Under workshopen f&aring;r deltagarna&nbsp;testa p&aring; hur det &auml;r att programmera, s&aring; &auml;r du nyfiken p&aring; teknik och kodning, d&aring; &auml;r det h&auml;r n&aring;got f&ouml;r dig! Inga f&ouml;rkunskaper kr&auml;vs.</p><p>Eventet &auml;r kostnadsfritt. F&ouml;r mer info och anm&auml;lan - bes&ouml;k <a target="_blank" href="https://sciencepark.se/kalender/hello-girl-nyborjarworkshop-i-kodning/">Science Park</a>.</p>
29 mars - 30 mars
11:00 - 14:00

Plats

Gro36, Huskvarnavägen 82, Jönköping


Direktlänk

Hello, Girl! ? Nybörjarworkshop i kodning

Science Park, Digital Dreams (som är en del av Transform to AAA) och flera lokala företag, organisationer och skolor arrangerar en kurs i kodning som vänder sig till tjejer och kvinnor som är 16 år eller äldre. Under kursen kommer grunderna och de vanligaste teknikerna som används vid webbplatsbyggen att gås igenom.

Under workshopen får deltagarna testa på hur det är att programmera, så är du nyfiken på teknik och kodning, då är det här något för dig! Inga förkunskaper krävs.

Eventet är kostnadsfritt. För mer info och anmälan - besök Science Park.


Arrangör: Transform to AAA

Arrangör

Biblioteket
Career Center
Extern arrangör
Hälsohögskolan
Högskolan för lärande och kommunikation
Högskoleservice
Jönköping International Business School
Jönköping University
Studenthälsan
Studentkåren
Tekniska Högskolan
Transform to AAA

*
*
*
*
*


We use cookies on JU.se. By continuing to use this site you accept the use of cookies. More information