The Think-Tank DoIT

Swedish version External link, opens in new window.

The Think-Tank DoIT (Participation and Inclusion Think-Tank) aims to, through dialogues and reflections, put the spotlight on challenges we meet in contemporary society and discuss different perspectives on participation, inclusion, equity and learning that goes beyond issues related to separate bounded categories like gender, ethnic background, class, functional disability, etc. This is done through a series of meetings.

DoIT was initiated in the beginning of 2016 by representatives from Örebro Regional Theater, the network-based research environment CCD (Communication, Culture and Diversity) that is situated, since the end of 2016, at the School of Education and Communication, Jönköping University and the National Theater. The DoIT meetings aim to create dialogical spaces that bring together and enable network creation, culture, research and practices from different sectors. We meet in DoIT across different societal sectors with a common aim of learning from one another and in order to contribute to one anothers work.

During its first two years of existence, the DoIT Think-Tank organized six whole-day meetings in Örebro, Jönköping and Hallunda. Since the spring of 2019, it arranges one-two seminars every semester either in Örebro or in Jönköping. DoIT is also experimenting with international seminars since the spring of 2019. For instance, a DoIT-day was organized in conjunction with CCD’s international conference MuDD 2019 (www.ju.se/ccd/mudd2019). In the spring of 2020 the DoIT-day has been conceptualized at the end of CCD’s international conference LeaDMe 2020 (www.ju.se/ccd/leadme2020) in Mumbai, India.

Diversity as the norm – a third position

As the world around us changes we are, in nation-states like Sweden, trying to adjust to a society where diversity is itself becoming recognized as the new norm. Such diversity is the norm in other parts of the world. If diversity is normal, an acceptance of the composite person and societal complexity in general becomes an issue that needs to be discussed. This means that societal efforts regarding participation and inclusion in contemporary society need to recognize “everyone” as part of society, irrespective of the characteristics of people or groups. From such a point of departure efforts for women, for immigrants, for lesbians, for Sami, for deaf, or for other specific groups becomes problematic.

This also means, that there exists a need to move from the dichotomy inclusion/integration/ mainstreaming on the one hand, and segregation from the majority group, on the other hand. Both solutions envisage the majority group in terms of a fixed norm. Instead, a third perspective raises questions regarding dominant norms themselves, allowing for the majority group to also evolve and change in parallel to shifts regarding the opportunities for minority groups. Such a two-way integrational process constitutes a key dimension of the DoIT vision.

Another key societal aspect of the DoIT vision relates to the need for cross-sectorial dialogical efforts. Within the Think-Tank DoIT, we are jointly attempting to create conditions for new meeting places where social actors such as artists, representatives of businesses and the civil sector, local government representatives, institutions like schools, work agencies, health care, together with researchers focus upon questions regarding everyone´s participation and inclusion, rather than the participation or specific groups.

Historically, this ambition dates back to the inter-sectional project DoT (Delaktighet och Teater; Participation and Theatre) (2012–2015), supported by, among others, The Swedish Arts Council. DoT ran under the auspices of (i) Örebro county theatre, and (ii) the research group CCD, Communication, Culture and Diversity. The project DoT built on meetings (between people and sectors) as a fundamental strategy for change in societal arenas. The explicit aim was to contribute to a more equal and democratic society in the 21st century. Through collaboration and exchange, and through research and documentation, DoT engaged the performing arts, the infrastructure of cultural politics and researchers in order to enrich different sectors in society.

2016

2 april 2016. Örebro

Tema: Uppstartsmöte DoIT som ingång och föreställningen Boxaren.

Värd: Örebro Länsteater

 

5 december 2016. Hallunda, Stockholm

Tema: Samtal om scenkonst som handlade om funktionsvariationer i scenkonst. Vi avslutade med kortare reflektion i DoITgruppen.

Värd: Riksteatern

 

2017

16 februari 2017. Örebro

Tema: Fördjupning kring deltagarnas frågeställningar inom DoIT och föreställningen Illusionistens assistent (som ursprungligen producerades inom ramen för DoT).

Värd: Örebro Länsteater

 

26 april 2017. Jönköping

Tema: Delaktighet, Inkludering och Lärande – Kunskap och Samverkan.

Inspiratörer: Sangeeta Bagga Gupta, professor i pedagogik JU/HLK och Fausto Callegari, utvecklingsledare, Regionalt utvecklingscentrum RUC

Värd: CCD och HLK

 

8 juni 2017. Hallunda, Stockholm

Tema: Fördjupning kring Riksteaterns jämställdhetsstrategi med Yamam Al-Zubaidi

Värd: Riksteatern

 

26 sep 2017. Jönköping

Tema: Lärande och omvänd rasism – exkluderings-/ inkluderingsmekanismer.

Inspiratörer: Ylva Lindberg, JU och Patrik Franke & Peter Nyberg, Litterära hem.

Värd: CCD och HLK

 

23 nov 2017. Örebro

Tema: Kultur och omvänd rasism – exkluderings-/ inkluderingsmekanismer.

Inspiratör: Rani Kasapi, chef för enheten för konstarterna Kulturdepartementet.

Värd: Örebro länsteater

 

2018

23 jan 2018. Örebro

Tema: Polariseringens dramaturgi - Hur medierna fjättrar oss i den svartvita världen.

Inspiratör: Gunilla Kindstrand, frilansande kulturjournalist, ordförande i Konstnärsnämnden. Värd: Örebro länsteater

 

21 mars 2018. Hallunda, Stockholm

Tema: Rätten till språket, rätten till kroppen: om språknormen, kroppen och den flerspråkiga arbetsplatsen.

Inspiratör: Malin Kvitvaer, projektledare för ”Teckna sex”, RFSU

Värd: Riksteatern

 

23 maj 2018. Jönköping

Tema: Öppen, dold eller lagom rasism – inom professionsutbildning och professioner/på arbetsplatser.

Inspiratörer: Zahra Bayati, Göteborgs universitet och Shatila Salami Räddningstjänsten Syd

Värd: CCD och HLK

 

20 sep 2018. Örebro

Tema: När blir genrebegreppen publikförakt? Hur något som är ”för alla” ibland inte berör någon medan det väldigt specifika blir angeläget för många.

Inspiratör; Rikard Lekander, konstnärlig ledare, Örebro länsteater.

Värd: Örebro länsteater

 

17 okt 2018. Hallunda, Stockholm

Tema: Deaf Culture in France: The awakening of the Deaf Art and Cultural Identity

Presentatör: Olivier Schetrit

Värd: Riksteatern

 

5 dec 2018. Jönköping

Tema: Mångfaldsperspektiv på språkande, kultur och integration

Inspiratörer: Taliah Pollack, Helena Öberg och Sangeeta Bagga-Gupta

Värd: CCD och HLK

 

2019

10 april 2019. Jönköping

DoIT-dag med CCD@JU forskningsgrupp i anslutning till MuDD2019 Workshop Conference

http://www.ju.se/ccd/mudd2019

Värd: School of Education and Communication, Jönköping University

 

4 okt 2019. Örebro

Tema: Hur pratar vi om när vi tycker olika, och accepterar vi komplexitet?

Inspiratörer: Alexandra Royal och Ylva Lindberg

Värd: Örebro länsteater

 

7 dec 2019. Örebro

Tema: Hur pratar vi om: religion – om att växa upp med en religiös identitet i Sverige

Inspiratör: Khalid Mohammes

Värd: Örebro länsteater

 

2020

15 februari 2020. Mumbai, Indien

DoIT-dag med CCD@JU forskningsgrupp i anslutning till CCD:s internationella konferens LeaDMe 2020

http://www.ju.se/ccd/leadme2020

 

9 oktober 2020 via Zoom

Digital DoIT-träff

Tema: Mångfald, ledarskap och varför det är viktigt med kulturarv och att kulturarva

Inspiratör: Qaisar Mahmood

Värd: Örebro teater (deltagare vid mötet erbjuds en digital biljett till Stackars Birger av Martina Montelius samma kväll)

 

9 december 2020 kl. 13:00-16:00 via Zoom

Digital DoIT-träff

DoIT-mötet hålls på svenska

Tema: Om konsten att göra älskade romanklassiker lättlästa

Inspiratör: Cecilia Davidsson är skönlitterär författare och lektor i kreativt skrivande på konstnärlig grund.

Värd: CCD, Jönköping University

22 januari kl. 09:00-12:00

Digital DoIt-träff via Zoom

Tema: (Yrkes)roller, förebyggande och främjande ungdomsarbete


Inspiratörer:

Bibbi Björk Eriksson, lärare fritidsledarutbildningen, Vimmerby folkhögskola

Andreas Törnkvist, avdelningschef, Kultur- och fritid, Jönköpings kommun

Marwa Chebil, handläggare vid Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Torbjörn Forkby, Professor i socialt arbete, Linnéuniversitetet

Ellen Samuelsson, Processledare demokrati och inflytande, Kulturförvaltningen Halmstads kommun


Samtalsledare:

Eva Gunnarsson, Utvecklingsledare FoUrum fritid

Elisabet Sandblom, Universitetslektor i svenska

Karl Hedman, Universitetslektor i sociologi


Värd: CCD, Jönköping University


26 mars kl. 13:00-17:00

Digital DoIt-träff via Zoom

Tema: Vilken roll har chefer och vilka paradoxer uppstår i förväntningar när det gäller frågor om delaktighet och inkludering? Vad är en ”tredje position” i avseendet delaktighet och inkludering och hur når vi dit tillsammans?


Inspiratörer till dagen:

Initiativtagare till tankesmedjan DoIT

  • Sangeeta Bagga-Gupta, professor vid Jönköping University, och
  • Petra Weckström, vd, Örebro Teater

samtalar med fyra inbjudna gäster som är chefer

Dritëro Kasapi, teaterchef Riksteatern
Susanna Dahlberg, vd Regionteater Väst
Elisabet Nilhfors, professor emeritus Uppsala universitet
Ylva Winther, skolchef Sunne kommun

Värd: Örebro Teater och CCD, Jönköping University13 augusti kl. 13:00-17:00

DoIt-träff på Örebro Teater samt digitalt via Zoom

Tema: Berätta bortom text och ord - perspektiv på makt och normer kring berättande.


Moderator:

Hndren Ghasabi Ghaderi, kulturtolk i Malmö/Lund


Inspiratörer:

Katarina Krogh, Utbildad mimskådespelare vid Teaterhögskolan i Stockholm, arbetar på Örebro Teater

Nathalie Álvarez Mesén, Manusförfattare och regissör

Emma Andersson, Teaterpedagog på Örebro Teater


Värd: Örebro Teater och CCD, Jönköping University22 oktober kl. 13.00-17.00

DoIt-träff i Claragården, Stockholm samt digitalt via Zoom

Tema: Vi behöver prata om – mellanmänsklighet

 

Inspiratör:

Stina Oscarson är dramatiker och kulturskribent. Hon tidigare varit chef för radioteatern vid Sveriges radio och konstnärlig ledare för Orionteatern i Stockholm. Idag arbetar hon som frilans för närvarande med uppdrag för bl.a. Stockholms stadsteater, Uppsala stadsteater, Folkoperan och SvD kultur. Engagemanget för freds och demokratifrågor går som en röd tråd genom hela hennes skapande och hon är ofta anlitad som föreläsare. De senaste åren har hennes serier i SvD Den polariserade debatten och Den tysta minoriteten rönt stor uppmärksamhet. Hösten 2021 kommer hennes nya bok Det perfekta plåstret på Mondial förlag.

April 1

DoIT-meeting at Riksteatern Hallunda and digital by Zoom

Theme: Learning from the Anaconda: rethinking sameness, difference, and other-than-humanity


About inspirer:

Lynn Mario T.M de Souza is full professor of English at the University of São Paulo in Brazil. His recent publications include: Glocal Languages and Critical Intercultural Awareness (2019, co-edited with M. Guilherme), ‘Decolonial Pedagogies’ (2019 Multilingual Margins), ‘De-universalizing the Decolonial’ (2021 with A. Duboc, Gragoatá).

Lynn Mario is a member of the editorial committees of the International journals Diaspora, Indigenous and Minority Education and Visual Communication. He is also a member of the Scientific Advisory Board of the Centre for Multilingualism, Oslo University, Norway and CCD’s third national research school CuEEd-LL at Jönköping University, Sweden. He is Co-Coordinator of the International Project: Think Tank: Rethinking Multilingualism and being Human, University of the Western Cape, Cape Town.


Language: English, interpretation into Swedish sign language


Host: Riksteatern and CCD, Jönköping University


April 27-29

The 2022 GoPar International Conference

Theme: Going beyond binary thinking: Dialogues for participation, communication and equity in contemporary societies

 

The international GoPar conference brings together researchers, professional actors and cultural workers, regional, national and transnational authorities, leaders of civil society, politicians, stake-holders, members of non-profits, media across sectors from across the world and Sweden to dialogue on issues of participation, communication and equity in contemporary societies.

 

The Communication, Culture and Diversity (CCD) research environment (www.ju.se/ccd) and the Participation and Inclusion Think-Tank DoIT (www.ju.se/ccd/doit) are the organizers of the GoPar conference. The online event consists of workshops, panel discussions and keynote presentations.

 

www.ju.se/ccd/gopar2022

DoIT hybrid meeting at Örebro county museum

More information to come

Date / Time: 12.30 p.m. - 4 p.m.

Welcome!

Sangeeta Bagga-Gupta

Professor i pedagogik, HLK, JU

+46 73 509 50 79


Birgitta Johansen

Museichef Örebro läns museum

+46 19 602 87 01


Petra Weckström
Teknisk chef Riksteatern

+46 70 682 97 01

Theme: Leisure in the wake of the pandemic - what does the situation look like for everyone's participation?

Date / Time: Not decided


The experiences during the pandemic have led to changes in our habits, also when it comes to how we use our free time. In order to meet challenges such as segregation and exclusion, we need to gain insight into current trends and meet for cross-border conversations about participation - even during leisure time.


The DoIT meeting this fall offers an eye-opening opportunity to together create a starting point for work with a society for everyone everywhere. We will get to take part in different perspectives on the topic through invited introductory presenters and have the opportunity for subsequent cross-sectoral discussions.


Elisabet Sandblom & DoIT working group CCD, HLK, Jönköping University

 


Welcome!

Sangeeta Bagga-Gupta

Professor i pedagogik, HLK, JU

+46 73 509 50 79

 

Birgitta Johansen

Museichef Örebro läns museum

+46 19 602 87 01

 

Petra Weckström
Teknisk chef Riksteatern

+46 70 682 97 01

 For more information, contact:

Coordinators:

Anette Almgren White, Senior Lecturer in Swedish, HLK, JU

Elisabet Sandblom, Senior Lecturer in German, HLK, JU

Ulrika Stjerndahl, Collaboration coordinator, HLK, JU

 

In charge:

Sangeeta Bagga-Gupta, Professor in Pedagogics, HLK, JU

Birgitta Johansen, Museichef ÖLM (Örebro läns museum External link, opens in new window.)

Petra Weckström, Head of technical department, Riksteatern - Sweden's National Touring Theater