Humanisktiskt forum

17 februari kl. 14 – 16

Varför medicinsk humaniora? – Ylva Söderfeldt, föreståndare för Centrum för medicinsk humaniora och universitetslektor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet, presenterar vad forskning och undervisning i skärningspunkten mellan medicin, kultur och samhälle kan bidra med (och inte).

https://ju-se.zoom.us/j/68409900463

Mars

Marcia Sá Cavalcante Schuback, professor i filosofi vid Södertörns Högskola diskuterar relationen mellan filosofi och konst. Tid och datum meddelas senare.


2022-02-14