Folkhögskolestudier för unga vuxna med högfungerande autism

I projektet intresserar Joel Hedegaardexternal link, opens in new window och Martin Hugoexternal link, opens in new window sig för hur unga vuxna med högfungerande autism upplever att gå på folkhögskola. De fokuserar på de ungas erfarenheter av folkhögskolan som helhet, anpassad undervisning och hur de förbereds inför arbetslivet. Hedegaard och Hugo har också vänt sig till personal på folkhögskolan för att få reda på hur de utformar studierna och undervisningen för att deltagarna ska kunna lyckas i sina studier och vara förberedda för arbetslivet.

Content checked / updated 2018-04-24

Lifelong Learning
Content updated 2018-04-24

We use cookies on JU.se. By continuing to use this site you accept the use of cookies. More information