RUSta

Projektet RUSta pågick 2014-2015 och finansierades av Europeiska socialfonden.

Målsättningen med projektet var att förbättra förutsättningarna för hur samhällets institutioner kan arbeta med att främja inkludering av unga, personer med funktionsnedsättning och personer med utländsk bakgrund.

I projektet analyserades rapporter från tidigare projekt. Man genomförde även en intervjustudie med 13 kommuner i Jönköpings län.

Joel Hedegaardexternal link, opens in new window arbetade med projektet.

Content checked / updated 2018-04-24

Lifelong Learning
Content updated 2018-04-24

We use cookies on JU.se. By continuing to use this site you accept the use of cookies. More information