A national evaluation of the use of IT in Swedish education

IT i Skolan är en av de största satsningar på skolutveckling i Sverige. Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping fick  Utbildningsdepartementets uppdrag att svara för en fördjupad utvärderingsstudie på nationell nivå, av denna satsning. 

Hela rapporten "Leva med ITiS. Nationell utvärdering av IT i skolan." från 2004 finns att läsa här.external link, opens in new window

Content checked / updated 2018-04-24

Lifelong Learning
Content updated 2018-04-24

We use cookies on JU.se. By continuing to use this site you accept the use of cookies. More information