Evaluation of "Kunskapslyftet"

På uppdrag av Utbildningsdepartementet genomförde Encell en metaanalytisk studie av Kunskapslyftet på grundval av befintligt utvärderingsmaterial på nationell, regional och lokal nivå. Uppdraget innebar att utifrån nationella utvärderingar, Skolverkets halvårsrapporter samt lokala och regionala rapporter som bedömdes relevanta, jämföra slutsatser och identifiera eventuella områden där kunskapsluckor kunde föreligga.

Hela rapporten "Kunskapslyftet – Ett lyft för hela själen" finns här.external link, opens in new window

Content checked / updated 2018-04-24

Lifelong Learning
Content updated 2018-04-24

We use cookies on JU.se. By continuing to use this site you accept the use of cookies. More information