Schedule for School of Health and Welfare (HHJ)

» Printer-friendly version (opens in a new window)

Your search
DateTeacher
2019-11-12 - 2020-11-12JCar
DateTimeCourseRoomResourceTeacherGroupMoment
2019-11-12 Tue09:00 – 12:00 Medicinsk fortsättningskurs, rörelseapparat, nervsystem och sinnesorgan Ga1031 jcar(RNS) Ortopedi, fördjupning. Föreläsare: Khalid Mohammad
10:00 – 11:30 Anatomi och fysiologi, grundkurs Ga1029, Ga1030 jcar(BMA-lab) Gruppanatomi nervsystemet/hjärnan Lärarassistent: Natalie Y (T3)
13:00 – 14:30 Anatomy and Physiology, Basic Course Ga1029, Ga1030 jcar(P&O) Workshop: Brain/Nervous System. Assistant teacher: Molly M (T3)
15:00 – 16:30 Medicinsk fortsättningskurs, rörelseapparat, nervsystem och sinnesorgan Ga1031 jcar(RNS) Grupparbete patientfall
2019-11-14 Thu08:15 – 12:00 JIBS jcarDAN Solon
13:00 – 16:00 Vetenskaplig fortsättningskurs inom Biomedicinsk laboratorievetenskap Ga930 jcarGrupphandledning 1 (Bara för Carinas grupp!)
2019-11-15 Fri08:30 – 11:30 Anatomi och fysiologi, grundkurs Ping Pong jcar(BMA-lab) Inspelad föreläsning Endokrina systemet (Ping-pong)
09:00 – 11:30 Anatomy and Physiology, Basic Course Ga931 jcar(P&O) Lecture: Endocrine System
12:30 – 14:30 Anatomy and Physiology, Basic Course Ga931 jcar(P&O) Tutorial session and after that Quiz 1
2019-11-17 Sun09:00 – 12:00 Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor jcar, krosti, olsbir, WiAsTentamen 2 + omtenta för tidigare kurser. Anmälan via Studentladok, sal se Tentamensschemat några dagar innan tentan
2019-11-20 Wed09:00 – 12:00 pl 3 jcarPersonalmöte HHJ
13:00 – 16:00 Anatomy and Physiology, Basic Course Ga1031 jcar(P&O) Lecture: Respiratory System
2019-11-21 Thu12:00 – 12:01 Medicinsk fortsättningskurs, rörelseapparat, nervsystem och sinnesorgan PINGPONG jcar(RNS) Deadline för Inlämningsuppgift Tema Rörelseapparat inför seminariet
12:30 – 13:30 zoom jcarMöte TEP 28 Marta, Lorenza & Philipp
2019-11-22 Fri08:30 – 09:30 pl 10 jcar, karlchMedarbetarsamtal Höjdpunkten Ga1032 är bokad
10:00 – 12:00 JIBS jcarLedningsgrupp Vårdadm
2019-11-25 Mon08:30 – 09:30 pl 10 jcar, patlenMedarbetarsamtal Höjdpunkten Ga1032 är bokad
10:00 – 12:00 benarm, bjaann, BjBe, caremm, jcar, kraemm, krosti, StAgProgramansvarigmöte ANB i Höjdpunkten
13:00 – 14:30 pl 6 jcarAPT Ga626
15:00 – 16:00 pl 10 andulr, jcarMedarbetarsamtal Höjdpunkten Ga1032 är bokad
2019-11-26 Tue09:00 – 10:00 Medicinsk fortsättningskurs, rörelseapparat, nervsystem och sinnesorgan Ga1031 jcar(RNS) Nya patientfall Tema Neurologi OBLIGATORISKT
10:30 – 12:00 Medicinsk fortsättningskurs, rörelseapparat, nervsystem och sinnesorgan Ga1031 jcar(RNS) Infektioner i CNS. Föreläsare: Anna-Carin Hegenlid
13:00 – 14:30 Vetenskaplig fortsättningskurs inom Biomedicinsk laboratorievetenskap Ga930 jcarGrupphandledning 2 (Bara för Carinas grupp!)
13:00 – 15:00 Medicinsk fortsättningskurs, rörelseapparat, nervsystem och sinnesorgan Ga1031 jcar, lygfre(RNS) Seminarium Tema Rörelseapparat OBLIGATORISKT
2019-11-28 Thu09:00 – 11:30 Anatomy and Physiology, Basic Course Ga931 jcar(P&O) Lecture: Urinary System. Acid - base balance
12:30 – 14:00 Anatomy and Physiology, Basic Course Ga1030, Ga1031 jcar(P&O) Workshop: Heart, torso etc. Assistant teacher: _____
14:30 – 15:30 pl 10 jcar, joneliMedarbetarsamtal Höjdpunkten Ga1032 är bokad
2019-12-02 Mon08:30 – 09:30 pl 10 haveve, jcarMedarbetarsamtal Höjdpunkten Ga1032 är bokad
12:00 – 14:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs Ga931 jcar(BMA-lab) Resurs och Dugga 2
2019-12-03 Tue13:00 – 16:00 Medicinsk fortsättningskurs, rörelseapparat, nervsystem och sinnesorgan Ga1031 jcar(RNS) Grupparbetstid? Ryhov? Ögon-öron?
2019-12-05 Thu08:00 – 17:20 Anatomy and Physiology, Basic Course Ga1029, Ga1031 jcar, KaMa, lundda, lygfre(P&O) Oral exam, register in Ping-Pong
08:00 – 17:20 Anatomi och fysiologi, grundkurs Ga1029, Ga1031 jcar, KaMa, lundda, lygfre(BMA-lab) Tentamen muntllig. Anmälan i Ping-Pong
2019-12-09 Mon10:00 – 12:00 benarm, bjaann, BjBe, caremm, jcar, kraemm, krosti, StAgProgramansvarigmöte ANB i Höjdpunkten
13:00 – 16:00 jcarInspera del 1
16:00 - 24:00 Rum6A1 jcar
2019-12-10 Tue00:00 - 12:00 Rum6A1 jcar
09:00 – 12:00 Medicinsk fortsättningskurs, rörelseapparat, nervsystem och sinnesorgan Ga1031 jcar(RNS) Neurologi, fördjupning Föreläsare: Margareta Hultgren
13:00 – 17:00 Medicinsk fortsättningskurs, rörelseapparat, nervsystem och sinnesorgan Ga1031 jcar(RNS) Ryhov? ANF öron? Grupparbetstid?
2019-12-12 Thu12:00 – 12:01 Medicinsk fortsättningskurs, rörelseapparat, nervsystem och sinnesorgan PINGPONG jcar(RNS) Deadline för Inlämningsuppgift Tema Nervsystem inför seminariet
13:00 – 15:00 jcarInspera del 2
2019-12-16 Mon13:00 – 15:00 pl 10 jcarBmc möte Höjdpunkten
15:00 – 16:30 pl 8 jcarMöte VD, HHJ, RJL Psykiatri
2019-12-17 Tue09:00 – 12:00 Medicinsk fortsättningskurs, rörelseapparat, nervsystem och sinnesorgan Ga1031 jcar(RNS) Ögats fysiologi och anatomi, repetition och fördjupning
13:00 – 15:00 Medicinsk fortsättningskurs, rörelseapparat, nervsystem och sinnesorgan Ga1031 jcar, KaMa(RNS) Seminarium Tema Nervsystem och neurologi
15:00 – 16:00 Medicinsk fortsättningskurs, rörelseapparat, nervsystem och sinnesorgan Ga1031 jcar(RNS) Grupparbete patientfall (efterarbete om ni vill fixa det direkt)
2019-12-18 Wed11:30 – 13:30 Ga931 jcarOBS! Kl 12-13 Jullunch ANB, men vi måste duka innan och städa efteråt!
13:00 – 16:00 hemmaplan jcarEv. tentamen 3 för THY uppdrag bara Amanda BB
2020-01-03 Fri10:00 – 15:00 C-huset jcarCanvas utbildning
2020-01-07 Tue08:30 – 18:00 Medicinsk fortsättningskurs, rörelseapparat, nervsystem och sinnesorgan Ga1031 jcar(RNS) Ögon/öronsjukdomar?
2020-01-10 Fri09:00 – 12:00 Vetenskaplig fortsättningskurs inom Biomedicinsk laboratorievetenskap Ga930 jcarGrupphandledning 3 (Bara för Carinas grupp)
2020-01-13 Mon13:00 – 14:30 pl 6 jcarAPT Ga626
2020-01-14 Tue08:30 – 16:30 Anatomi och sjukdomslära Ga1031 jcarVårdadm
14:00 – 16:00 Medicinsk fortsättningskurs, rörelseapparat, nervsystem och sinnesorgan jcar(RNS) Individuell skriftlig tentamen Tema Sinnesorganen
2020-01-18 Sat08:00 - 24:00 Anatomy and Physiology, Basic Course jcar, lygfre(P&O) Written exam no 2 (3h sometime during the weekend), register in Ladok. Place, please look at the Tentamensschema on Studentwebben. (EJ I Tentamensschemat!)
2020-01-19 Sun00:00 - 19:00 Anatomy and Physiology, Basic Course jcar, lygfre(P&O) Written exam no 2 (3h sometime during the weekend), register in Ladok. Place, please look at the Tentamensschema on Studentwebben. (EJ I Tentamensschemat!)
2020-01-18 Sat09:00 – 12:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs jcar(BMA-lab) Tentamen 2 Skriftlig. Anmälan via Ladok på webben. Lokal se tentamensschema på Studentwebben
09:00 – 12:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs jcar(ANB) Skriftlig examination 2. Anmälan via Ladok på webben och där meddelas skrivningssal några dagar innan tentatillfället
09:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor jcarSkriftlig examination 2. Anmälan via Ladok på webben och där meddelas skrivningssal några dagar innan tentatillfället
14:00 – 16:00 Medicinsk fortsättningskurs, rörelseapparat, nervsystem och sinnesorgan jcar(RNS) Individuell skriftlig tentamen tillfälle 2 Tema Sinnesorganen (2h någon gång under helgen)
2020-01-21 Tue08:30 – 16:30 Anatomi och sjukdomslära Ga1031 jcarVårdadm
2020-01-24 Fri09:00 – 12:00 jcar(AT) ALC anat-fys v4
2020-01-27 Mon08:00 – 16:00 Anatomi och fysiologi, fortsättningskurs Ga1028, Ga1029 jcar, joneli, KaMa, lygfre(AoF forts) Examination palpation
2020-01-28 Tue08:30 – 16:30 Anatomi och sjukdomslära Ga931 jcarVårdadm
2020-01-30 Thu09:00 – 11:30 Anatomi och fysiologi, fortsättningskurs Ga931 jcar(AoF forts) Reproduktionssystemen
2020-02-04 Tue08:30 – 16:30 Anatomi och sjukdomslära Ga1031 jcarVårdadm
2020-02-05 Wed09:00 – 12:00 HHJ jcarHHJ Personalmöte
2020-02-06 Thu14:00 – 17:00 Anatomi och fysiologi, fortsättningskurs Ga1029, Ga1030 jcar(AoF forts) Grupparbete abdomens topografiska anatomi
2020-02-11 Tue08:30 – 16:30 Anatomi och sjukdomslära Ga1031 jcarVårdadm
08:30 – 10:00 pl 6 jcarAPT Ga626
10:30 – 12:30 Anatomi och fysiologi, fortsättningskurs Ga931 jcar(AoF forts) Åldrandets fysiologi
2020-02-13 Thu09:00 – 11:00 Anatomi och fysiologi, fortsättningskurs Ga931 jcar(AoF forts) Resurs abdomens topografiska anatomi
11:00 – 14:00 Anatomi och fysiologi, fortsättningskurs Ga1028, Ga1029, Ga1030 jcar(AoF forts) Grupparbete pelvis topografiska anatomi
2020-02-14 Fri09:00 – 12:00 jcar(AT) ALC anat-fys v7
2020-02-18 Tue08:30 – 16:30 Anatomi och sjukdomslära Ga1031 jcarVårdadm
13:00 – 14:30 Ga1029, Ga1030 jcar(AT) Workshop: Nervsystemet/hjärnan
2020-02-20 Thu08:15 – 12:00 JIBS jcarDAN (jag)
13:00 – 15:00 Anatomi och fysiologi, fortsättningskurs Ga931 jcar(AoF forts) Resurs pelvis topografiska anatomi
15:00 – 17:00 Anatomi och fysiologi, fortsättningskurs Ga931 jcar, KaMa(AoF forts) Resurs och muntlig kursvärdering
2020-02-24 Mon08:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan jcarKl 8:30 Kursstart med OBLIGATORISKT Upprop Kl 9:45 Föreläsning: Cellen. Mejla till kursansvarig carina.johansson@ju.se innan uppropet om du inte kan delta!
13:00 – 16:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Canvas jcarInspelad föreläsning om "Vävnader och hud"
2020-02-25 Tue08:30 – 16:30 Anatomi och sjukdomslära Ga1031 jcarVårdadm
2020-02-28 Fri08:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan jcar(SSK) Nervcellen
12:30 – 17:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Canvas jcar(SSK) Quiz i Canvas om Medicinsk terminologi. Ett quiz tar 10 min och du måste få godkänt på detta för att få tillgång till kommande veckors information och inspelade föreläsningar. Du kan göra om quizzet flera gånger tills du får godkänt!
2020-03-02 Mon09:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Canvas jcar, KaMaInspelad föreläsning om "Funktionell neuroanatomi"
2020-03-03 Tue08:30 – 16:30 Anatomi och sjukdomslära Ga1031 jcarVårdadm
2020-03-05 Thu08:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan jcarMotorik och muskelfysiologi (slutar kl 11:30)
14:00 – 14:30 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Canvas jcarInspelad föreläsning om "Sinnesorgan"
2020-03-06 Fri09:00 – 12:00 jcar(AT) Seminarium Tema/Case 3
13:00 – 16:00 jcar(AT) Seminarium Tema/Case 3
2020-03-09 Mon13:00 – 15:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan jcarResurs/Frågestund med info om muntlig/skriftlig tentamen. Dugga 1
2020-03-10 Tue08:30 – 12:00 Anatomi och sjukdomslära Ga1031 jcarVårdadm Skriftlig tentamen Delkurs A
13:00 – 17:00 Anatomi och sjukdomslära Ga931 jcarVårdadm Skriftlig tentamen Delkurs A
2020-03-13 Fri09:00 – 12:00 jcar(AT) ALC anat-fys v11
2020-03-16 Mon08:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan jcarMag-tarmsystemet
2020-03-17 Tue13:00 – 14:30 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Ga1028, Ga1029, Ga1030 jcarGruppanatomi: Hjärta, kärl, muskler, torso. Grupp 2 Lärarassistent: _____
2020-03-23 Mon08:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan jcarMetabolism och homeostas
13:00 – 15:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan jcarResurs inför tentamen/Frågestund. Dugga 2
2020-03-26 Thu08:00 - 24:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor jcarSkriftlig tentamen 1 (3 tim någon av dessa dagar). Anmälan via JU-appen eller Studentladok på webben. Lokal hittar du på samma ställe några dagar innan tentatillfället
2020-03-27 Fri00:00 - 17:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor jcarSkriftlig tentamen 1 (3 tim någon av dessa dagar). Anmälan via JU-appen eller Studentladok på webben. Lokal hittar du på samma ställe några dagar innan tentatillfället
2020-03-26 Thu08:00 - 24:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor jcar, KaMa, lygfreMuntlig tentamen (1 tim torsdag och/eller fredag). Anmälan i Canvas och efter deadline kommer ett exakt tidsschema för var och en att finnas där. OBS! Om du anmäler dig både till skriftlig och muntlig tenta, stryks den muntliga.
2020-03-27 Fri00:00 - 17:20 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor jcar, KaMa, lygfreMuntlig tentamen (1 tim torsdag och/eller fredag). Anmälan i Canvas och efter deadline kommer ett exakt tidsschema för var och en att finnas där. OBS! Om du anmäler dig både till skriftlig och muntlig tenta, stryks den muntliga.
2020-03-30 Mon08:00 - 24:00 jcar, KaMa, lygfre(AT) Examination 1 Vuxenlivet
2020-03-31 Tue00:00 - 17:00 jcar, KaMa, lygfre(AT) Examination 1 Vuxenlivet
2020-04-09 Thu08:30 – 10:00 pl 6 jcarAPT Ga626
2020-04-15 Wed09:00 – 12:00 HHJ jcarHHJ Personalmöte
2020-04-16 Thu08:15 – 12:00 JIBS jcarDAN (jag)
2020-04-21 Tue08:30 – 16:30 Anatomi och sjukdomslära Ga1031 jcarVårdadm
2020-04-28 Tue08:30 – 16:30 Anatomi och sjukdomslära Ga1031 jcarVårdadm
2020-05-05 Tue08:30 – 16:30 Anatomi och sjukdomslära Ga1031 jcarVårdadm
2020-05-11 Mon08:30 – 10:00 pl 6 jcarAPT Ga626
2020-05-12 Tue08:30 – 16:30 Anatomi och sjukdomslära Ga1031 jcarVårdadm
2020-05-19 Tue08:30 – 16:30 Anatomi och sjukdomslära Ga1031 jcarVårdadm
2020-05-26 Tue08:00 – 17:00 Anatomi och sjukdomslära Ga931 jcarVårdadm Skriftlig tentamen Delkurs B
2020-06-09 Tue13:00 – 14:30 pl 6 jcarAPT Ga626
2020-08-17 Mon08:00 - 24:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor jcar, KaMa, lygfreSkriftlig tentamen 3 (3 tim någon av dessa dagar). Anmälan via JU-appen eller Studentladok på webben. Lokal hittar du på samma ställe några dagar innan tentatillfället
2020-08-18 Tue00:00 - 24:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor jcar, KaMa, lygfreSkriftlig tentamen 3 (3 tim någon av dessa dagar). Anmälan via JU-appen eller Studentladok på webben. Lokal hittar du på samma ställe några dagar innan tentatillfället
2020-08-19 Wed00:00 - 24:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor jcar, KaMa, lygfreSkriftlig tentamen 3 (3 tim någon av dessa dagar). Anmälan via JU-appen eller Studentladok på webben. Lokal hittar du på samma ställe några dagar innan tentatillfället
2020-08-20 Thu00:00 - 24:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor jcar, KaMa, lygfreSkriftlig tentamen 3 (3 tim någon av dessa dagar). Anmälan via JU-appen eller Studentladok på webben. Lokal hittar du på samma ställe några dagar innan tentatillfället
2020-08-21 Fri00:00 - 24:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor jcar, KaMa, lygfreSkriftlig tentamen 3 (3 tim någon av dessa dagar). Anmälan via JU-appen eller Studentladok på webben. Lokal hittar du på samma ställe några dagar innan tentatillfället
2020-08-22 Sat00:00 - 24:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor jcar, KaMa, lygfreSkriftlig tentamen 3 (3 tim någon av dessa dagar). Anmälan via JU-appen eller Studentladok på webben. Lokal hittar du på samma ställe några dagar innan tentatillfället
2020-08-23 Sun00:00 - 17:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor jcar, KaMa, lygfreSkriftlig tentamen 3 (3 tim någon av dessa dagar). Anmälan via JU-appen eller Studentladok på webben. Lokal hittar du på samma ställe några dagar innan tentatillfället
We use cookies on JU.se. By continuing to use this site you accept the use of cookies. More information