Schedule for School of Health and Welfare (HHJ)

» Printer-friendly version (opens in a new window)

Your search
DateTeacher
2019-06-17 - 2020-06-17JCar
DateTimeCourseRoomResourceTeacherGroupMoment
2019-06-18 Tue08:30 – 09:30 jcarNya RK någon gång denna tid
2019-06-19 Wed10:00 – 12:00 jcar, KaMa, lygfreKvalitetsarbete fys-anat Höjdpunkten bokad
12:00 – 13:00 Ga932 benarm, berkri, ByCa, JaBr, jcar, JohAnn, StMaBoklunch
13:00 – 14:00 Ga1029 jcar, KaMaMuntlig tenta (anf-forts)
2019-08-19 Mon08:00 - 24:00 Anatomi och sjukdomslära jcarSkriftlig tentamen del B:2 2 tim någon gång denna vecka
2019-08-20 Tue00:00 - 24:00 Anatomi och sjukdomslära jcarSkriftlig tentamen del B:2 2 tim någon gång denna vecka
2019-08-21 Wed00:00 - 24:00 Anatomi och sjukdomslära jcarSkriftlig tentamen del B:2 2 tim någon gång denna vecka
2019-08-22 Thu00:00 - 24:00 Anatomi och sjukdomslära jcarSkriftlig tentamen del B:2 2 tim någon gång denna vecka
2019-08-23 Fri00:00 - 17:00 Anatomi och sjukdomslära jcarSkriftlig tentamen del B:2 2 tim någon gång denna vecka
2019-08-26 Mon08:00 – 12:15 Anatomi och fysiologi, grundkurs Gb306 KJ-Aulan jcar(ANB) Kursintroduktion med OBLIGATORISKT Upprop! Kl 10:00 Föreläsning om Cellen. Kursansvarig carina.johansson@ju.se
09:00 – 12:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs (uppdragsutbildning) Studieorten jcarTentamen 3. Skriftlig omtentamen. Anmälan via Ladok på webben
2019-08-29 Thu08:15 – 13:00 JIBS jcarDAN (R?) Solon
13:00 – 17:00 Anatomi och fysiologi, fortsättningskurs Ga1028, Ga1029 jcar, joneli, KaMa, lygfrePraktisk examination (RSS och BMA klin fys)
2019-08-30 Fri09:00 – 12:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs PINGPONG jcar(ANB) Vävnader och hud - inspelad föreläsning i PINGPONG
13:00 – 16:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs PINGPONG jcar(ANB) Dugga 1 Medicinsk terminologi. Sker i PINGPONG och du måste få godkänt på den för att få tillgång till kommande inspelade föreläsningar. Själva duggan tar max 15 min och är öppen hela eftermiddagen. Du kan göra om den flera gånger till du får godkänt. Duggan ger ingen bonus till tentamen!
2019-09-02 Mon10:00 – 12:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs Gb306 KJ-Aulan jcar(ANB) Skelett och leder (Start kl 10:30!)
13:00 – 15:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs Ga1030, Ga1031 jcar(ANB) Gruppanatomi: Skelett och leder BMA klin fys
2019-09-06 Fri08:00 – 12:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs Gb306 KJ-Aulan jcar(ANB) Kl 8:15 Resurs v35. Nervsystem - cellnivå
12:45 – 14:45 Anatomi och fysiologi, grundkurs Ga1030, Ga1031 jcar(ANB) Gruppanatomi: Skelett och leder RSS
2019-09-09 Mon09:00 – 12:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs PINGPONG jcar, KaMa(ANB) Funktionell neuroanatomi - inspelad föreläsning i PINGPONG
2019-09-11 Wed13:00 – 17:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs Gb306 KJ-Aulan jcar(ANB) Kl 13:00 Resurs v36. Sensorik
2019-09-13 Fri08:00 – 12:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs Gb306 KJ-Aulan jcar(ANB) Motorik och muskelfysiologi
13:00 – 13:20 Anatomi och fysiologi, grundkurs PINGPONG jcar(ANB) Sinnesorganen - inspelad föreläsning i PINGPONG
2019-09-16 Mon14:30 – 16:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs Ga1030, Ga1031 jcar(ANB) Gruppanatomi: Nervsystemet/hjärnan THY
2019-09-19 Thu08:15 – 13:00 JIBS jcarDAN (R?) Solon
10:00 – 12:00 JIBS jcarLedningsgrupp Vårdadm
2019-09-20 Fri13:00 – 15:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs Gb306 KJ-Aulan jcar(ANB) Dugga 2
2019-10-01 Tue08:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor PINGPONG jcarVävnader och hud streamas i PingPong
13:00 – 14:30 Oral hälsa, introduktion Ga1030, Ga1031 jcar, KaMaHuvudet och halsens anatomi - Resurs/frågestund och praktisk anatomi
2019-10-03 Thu08:00 – 10:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Ga1030, Ga1031 jcarGrupparbete skelett och leder. Grupp 1 Jönköping
10:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Ga1030, Ga1031 jcarGrupparbete skelett och leder. Grupp 2 Jönköping
2019-10-04 Fri08:00 – 12:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs Ga308 Forum Humanum jcar(ANB) Mag-tarmsystemet
2019-10-07 Mon08:00 - 24:00 jcarSemester
2019-10-08 Tue00:00 - 24:00 jcarSemester
2019-10-09 Wed00:00 - 24:00 jcarSemester
2019-10-10 Thu00:00 - 24:00 jcarSemester
2019-10-11 Fri00:00 - 24:00 jcarSemester
2019-10-12 Sat00:00 - 24:00 jcarSemester
2019-10-13 Sun00:00 - 24:00 jcarSemester
2019-10-14 Mon00:00 - 17:00 jcarSemester
2019-10-11 Fri09:00 – 09:30 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor PINGPONG jcarSinnesorgan i PingPong
2019-10-12 Sat09:00 – 12:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs (uppdragsutbildning) Studieorten jcarTentamenstillfälle 3 endast för ABB! Anmälan direkt till examinator CJ! Lokal på hemmaplan
2019-10-17 Thu08:15 – 13:00 JIBS jcarDAN (R?) Solon
2019-10-18 Fri08:00 – 12:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs Ga308 Forum Humanum jcar(ANB) Kl 8:30 Resurs v40-41. Cellmetabolism och homeostas
2019-10-21 Mon13:00 – 15:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs Ga308 Forum Humanum jcar(ANB) Inför tentamen, därefter Dugga 3
2019-10-22 Tue08:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan jcarMagtarmsystemet
13:00 – 14:30 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Ga1028, Ga1029, Ga1030 jcarGrupparbete Hjärta, kärl, muskler, torso. Grupp 2 Jönköping
2019-10-25 Fri08:00 – 17:20 Anatomi och fysiologi, grundkurs jcar, KaMa, lygfre(ANB) Muntlig examination. Anmälan i PINGPONG
08:00 – 19:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs jcar(ANB) Skriftlig examination (3 tim någon gång denna dag). Anmälan via Ladok på webben
2019-10-28 Mon08:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan jcarMetabolism, homeostas
2019-10-31 Thu08:00 - 24:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor jcar, KaMa, lygfreMuntlig examination torsdag och/eller fredag
2019-11-01 Fri00:00 - 18:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor jcar, KaMa, lygfreMuntlig examination torsdag och/eller fredag
2019-11-04 Mon13:00 – 16:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs PINGPONG jcar(BMA-lab) Inspelad föreläsning Vävnader och hud öppnas i PINGPONG. Gå igenom innan föreläsning om Skelett och leder!
13:00 – 16:00 Anatomy and Physiology, Basic Course Ga1029, Ga1031 jcar(P&O) Lecture and workshop: Tissues and Integumentary System
2019-11-05 Tue08:30 – 09:15 Medicinsk fortsättningskurs, rörelseapparat, nervsystem och sinnesorgan Ga1031 jcar(RNS) Kursstart med OBLIGATORISKT Upprop. Meddela kursansvarig carina.johansson@ju.se i FÖRVÄG om du inte kan delta!
08:45 – 08:46 Medicinsk fortsättningskurs, rörelseapparat, nervsystem och sinnesorgan Ga1031 jcar(RNS) Reservupprop. Om du finns med på reservlistan, vänta utanför salsdörren! Om det blir platser över, antas ni i turordning bland dem som är närvarande.
09:45 – 12:15 Medicinsk fortsättningskurs, rörelseapparat, nervsystem och sinnesorgan Ga1031 jcar(RNS) Bindväv, brosk och benbildning - repetition och fördjupning
13:15 – 15:15 Medicinsk fortsättningskurs, rörelseapparat, nervsystem och sinnesorgan Ga1031 jcar(RNS) Introduktion till patientfallsarbete Tema Rörelseapparat OBLIGATORISKT!
15:15 – 16:30 Medicinsk fortsättningskurs, rörelseapparat, nervsystem och sinnesorgan Ga1031 jcar(RNS) Reservtid
2019-11-07 Thu08:30 – 11:30 Anatomi och fysiologi, grundkurs Ga1031 jcar(BMA-lab) Nervsystemet - cellnivå
12:30 – 15:30 Anatomi och fysiologi, grundkurs PINGPONG jcar, KaMa(BMA-lab) Inspelad föreläsning om Funktionell neuroanatomi öppnas i PINGPONG. Gå igenom föreläsningen innan 12/11!
2019-11-11 Mon13:30 – 14:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs PINGPONG jcar(BMA-lab) Inspelad föreläsning om Sinnesorgan öppnas i PINGPONG
2019-11-12 Tue08:30 – 10:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs Ga1029, Ga1030 jcar(BMA-lab) Gruppanatomi nervsystemet/hjärnan Lärarassistent: _____
08:30 – 12:00 Medicinsk fortsättningskurs, rörelseapparat, nervsystem och sinnesorgan Ga1031 jcar(RNS) ev. Ortopedi?
13:00 – 14:30 Anatomy and Physiology, Basic Course Ga1029, Ga1030 jcar(P&O) Workshop: Brain/Nervous System. Assistent teacher: _____
2019-11-14 Thu08:15 – 13:00 JIBS jcarDAN (R?) Solon
2019-11-15 Fri08:30 – 11:30 Anatomy and Physiology, Basic Course Ga931 jcar(P&O) Lecture: Endocrine System
12:30 – 14:30 Anatomy and Physiology, Basic Course Ga931 jcar(P&O) Tutorial session and after that Quiz 1
2019-11-19 Tue08:30 – 18:00 Medicinsk fortsättningskurs, rörelseapparat, nervsystem och sinnesorgan Ga1031 jcar, lygfre(RNS) Joner, vit o skelettet? + F?
2019-11-21 Thu12:00 – 12:01 Medicinsk fortsättningskurs, rörelseapparat, nervsystem och sinnesorgan PINGPONG jcar(RNS) Deadline för Inlämningsuppgift Tema Rörelseapparat inför seminariet
13:00 – 16:00 Anatomy and Physiology, Basic Course Ga931 jcar(P&O) Lecture: Respiratory System
2019-11-22 Fri10:00 – 12:00 JIBS jcarLedningsgrupp Vårdadm
2019-11-25 Mon08:30 – 12:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs Ga1031 jcar(BMA-lab) Mag-tarmsystemet
2019-11-26 Tue08:30 – 12:00 Medicinsk fortsättningskurs, rörelseapparat, nervsystem och sinnesorgan Ga1031 jcar, lygfre(RNS) Seminarium Tema Rörelseapparat OBLIGATORISKT
15:00 – 16:30 Medicinsk fortsättningskurs, rörelseapparat, nervsystem och sinnesorgan Ga1031 jcar(RNS) Nya patientfall Tema Neurologi
2019-11-28 Thu08:30 – 11:30 Anatomy and Physiology, Basic Course Ga931 jcar(P&O) Lecture: Urinary System. Acid - base balance
12:30 – 14:00 Anatomy and Physiology, Basic Course Ga1030, Ga1031 jcar(P&O) Workshop: Heart, torso etc. Assistant teacher: ?
2019-12-02 Mon12:00 – 14:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs Ga931 jcar(BMA-lab) Resurs och Dugga 2
2019-12-03 Tue08:30 – 18:00 Medicinsk fortsättningskurs, rörelseapparat, nervsystem och sinnesorgan Ga1031 jcar, KaMa, WiAs(RNS) CNS inf Å? Smärta CF? CNS AnF forts Magnus 1½t
2019-12-05 Thu08:00 - 24:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs Ga1031 jcar, KaMa, lygfre(BMA-lab) Tentamen muntllig. Anmälan i Ping-Pong
2019-12-06 Fri00:00 - 17:20 Anatomi och fysiologi, grundkurs Ga1031 jcar, KaMa, lygfre(BMA-lab) Tentamen muntllig. Anmälan i Ping-Pong
2019-12-05 Thu08:00 - 24:00 Anatomy and Physiology, Basic Course jcar, KaMa, lygfre(P&O) Oral exam, register in Ping-Pong
2019-12-06 Fri00:00 - 19:00 Anatomy and Physiology, Basic Course jcar, KaMa, lygfre(P&O) Oral exam, register in Ping-Pong
2019-12-05 Thu08:15 – 13:00 JIBS jcarDAN (R?) Solon
2019-12-10 Tue08:30 – 18:00 Medicinsk fortsättningskurs, rörelseapparat, nervsystem och sinnesorgan Ga1031 jcar, KaMa(RNS) Neurologi? + Ryhov? Seminarium Tema Nervsystem?
2019-12-17 Tue08:15 – 13:00 JIBS jcarDAN (R?) Solon
08:30 – 18:00 Medicinsk fortsättningskurs, rörelseapparat, nervsystem och sinnesorgan Ga1031 jcar, KaMa(RNS) Seminarium Tema Nervsystem? Ögon/öron?
2020-01-07 Tue08:30 – 18:00 Medicinsk fortsättningskurs, rörelseapparat, nervsystem och sinnesorgan Ga1031 jcar(RNS) Ögon/öronsjukdomar?
2020-01-14 Tue08:30 – 18:00 Medicinsk fortsättningskurs, rörelseapparat, nervsystem och sinnesorgan jcar(RNS) Individuell skriftlig tentamen Tema Sinnesorganen (2h någon gång under dagen)
2020-01-18 Sat08:00 – 11:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs jcar(BMA-lab) Tentamen 2 Skriftlig. Anmälan via Ladok på webben. Lokal se tentamensschema på Studentwebben
08:00 - 24:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs jcar(ANB) Skriftlig examination 2 (3 tim någon gång denna helg). Anmälan via Ladok på webben
2020-01-19 Sun00:00 - 19:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs jcar(ANB) Skriftlig examination 2 (3 tim någon gång denna helg). Anmälan via Ladok på webben
2020-01-18 Sat08:00 - 24:00 Medicinsk fortsättningskurs, rörelseapparat, nervsystem och sinnesorgan jcar(RNS) Individuell skriftlig tentamen tillfälle 2 Tema Sinnesorganen (2h någon gång under helgen)
2020-01-19 Sun00:00 - 19:00 Medicinsk fortsättningskurs, rörelseapparat, nervsystem och sinnesorgan jcar(RNS) Individuell skriftlig tentamen tillfälle 2 Tema Sinnesorganen (2h någon gång under helgen)
2020-03-26 Thu08:00 - 24:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs jcar(ANB) Skriftlig examination 3 (3 tim någon av dessa dagar). Anmälan via Ladok på webben
2020-03-27 Fri00:00 - 19:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs jcar(ANB) Skriftlig examination 3 (3 tim någon av dessa dagar). Anmälan via Ladok på webben
We use cookies on JU.se. By continuing to use this site you accept the use of cookies. More information