Schedule for School of Engineering (JTH)

» Printer-friendly version (opens in a new window)

Your search
DateCourse
2019-11-19 - 2020-11-19TBKK18_H19_T9174
DateTimeProgrammeRoomResourceTeacherGroupMoment
2019-11-19 Tue13:00 – 16:00 TGLU7H18 glajoh, PeMiFöreläsning Tore krok Nielsen - webföreläsning - Arenabelysning
2019-11-20 Wed09:00 – 17:00 TGLU7H18 B3052 PeMiföreläsning lars freden, skyddade miljöer. Obs! salen är inne på JIBS, vita byggnaden
2019-12-10 Tue09:00 – 10:00 TGLU7H18 E1217 glajohInformation inför utbytestermin. Ta chansen och studera utan kostnad på något av våra partneruniversitet!
2020-02-10 Mon10:00 – 11:45 TGLU7H18 E1105 PeMitentagenomgång
We use cookies on JU.se. By continuing to use this site you accept the use of cookies. More information