Schedule for School of Engineering (JTH)

» Printer-friendly version (opens in a new window)

Your search
DateRoom
2019-11-19 - 2020-11-19B1024
DateTimeCourseRoomResourceTeacherGroupMoment
2019-11-19 Tue13:00 – 14:45 Introduktion till produktframtagning B1024 BLisFöreläsning
15:00 – 16:45 Industriell ekonomistyrning, Industriell ekonomi, Industriell ekonomi B1024 WeJaFL7: Redovisning.
2019-11-20 Wed08:00 – 09:45 Linjär algebra B1024 HuKeFöreläsning
10:00 – 11:45 Envariabelanalys B1024 BiThFöreläsning
2019-11-22 Fri08:00 – 09:45 Industriell ekonomistyrning, Industriell ekonomi, Industriell ekonomi B1024 WeJaFL8: Standardkostnader, avvikelseanalys & internprissättning. Lärare: Peter Hugoson.
10:00 – 11:45 Industriell ekonomistyrning, Industriell ekonomi, Industriell ekonomi B1024 varmag, WeJaLAB2a: Hubro Business Simulation - Quarters (kvartal) 1-3.
2019-11-25 Mon08:00 – 09:45 Linjär algebra B1024 HuKeFöreläsning
2019-11-26 Tue13:00 – 14:45 Introduktion till produktframtagning B1024 BLisFöreläsning
15:00 – 16:45 Industriell ekonomistyrning, Industriell ekonomi, Industriell ekonomi B1024 varmag, WeJaLAB2b: Hubro Business Simulation - Quarters 4-6.
2019-11-27 Wed08:00 – 09:45 Linjär algebra B1024 HuKeFöreläsning
10:00 – 11:45 Envariabelanalys B1024 BiThFöreläsning
11:45 – 12:30 B1024 andjos, androyInformation about exchange studies
2019-11-28 Thu15:00 – 16:45 Utredningsmetodik B1024 lenmar, linhenFöreläsning
2019-11-29 Fri08:00 – 09:45 Industriell ekonomistyrning, Industriell ekonomi, Industriell ekonomi B1024 varmagExtra föreläsning II: Företagets produktion & produktivitet.
10:00 – 11:45 Industriell ekonomistyrning, Industriell ekonomi, Industriell ekonomi B1024 varmag, WeJaLAB2c: Hubro Business Simulation - Quarters 7-9.
2019-12-02 Mon08:00 – 09:45 Linjär algebra B1024 HuKeFöreläsning
2019-12-03 Tue13:00 – 14:45 Introduktion till produktframtagning B1024 WiRaFöreläsning
15:00 – 16:45 Industriell ekonomistyrning, Industriell ekonomi, Industriell ekonomi B1024 varmagFL9: Prestationsmätning.
2019-12-04 Wed08:00 – 09:45 Linjär algebra B1024 HuKeFöreläsning
10:00 – 11:45 Envariabelanalys B1024 BiThFöreläsning
2019-12-05 Thu13:00 – 14:45 Industriell ekonomistyrning, Industriell ekonomi, Industriell ekonomi B1024 varmag, WeJaLAB2d: Hubro Business Simulation - Quarters 9-12 & award ceremony.
2019-12-06 Fri08:00 – 09:45 Industriell ekonomistyrning, Industriell ekonomi, Industriell ekonomi B1024 WeJaFL10: Hållbarhet. Gästföreläsare från Fagerhult Group. Tentamensrelevant!
10:00 – 11:45 Industriell ekonomistyrning, Industriell ekonomi, Industriell ekonomi B1024 WeJaFL11: Sammanfattning av kurs: exempeltenta & frågor.
2020-01-13 Mon13:00 – 14:45 Ledarskap och projektledning B1024 skorigKursintro
Gruppindelning
15:00 – 16:45 Business Planning and Entrepreneurship B1024 thimatLecture 1 - Introduction
2020-01-14 Tue08:00 – 09:45 Datorverktyg i produktframtagningsprocessen, Introduktion till konstruktion, Konstruktion B1024 wadchrFöreläsning
10:00 – 11:45 Interaction Design B1024 sunjesLecture
2020-01-15 Wed15:00 – 16:45 Matematisk statistik, Matematisk statistik B1024 AandFöreläsning
2020-01-16 Thu08:00 – 09:45 Business Planning and Entrepreneurship B1024 thimatLecture 2
10:00 – 11:45 Byggmaterial och byggteknik 1 B1024 KarPFöreläsning
2020-01-20 Mon13:00 – 14:45 Ledarskap och projektledning B1024 skorigF2, Projektledning
2020-01-21 Tue08:00 – 09:45 Datorverktyg i produktframtagningsprocessen, Introduktion till konstruktion, Konstruktion B1024 joncar, wadchrFöreläsning
10:00 – 11:45 Interaction Design B1024 sunjesLecture
15:00 – 16:45 Ledarskap och projektledning B1024 skorigF3, Projektledning
2020-01-22 Wed15:00 – 16:45 Matematisk statistik, Matematisk statistik B1024 AandFöreläsning
2020-01-23 Thu08:00 – 10:00 Interaction Design B1024 sunjesLecture
10:00 – 11:45 Byggmaterial och byggteknik 1 B1024 KarPFöreläsning
2020-01-27 Mon13:00 – 14:45 Ledarskap och projektledning B1024 skorigF4, Projektledning
15:00 – 16:45 Business Planning and Entrepreneurship B1024 thimatLecture 4
2020-01-28 Tue08:00 – 09:45 Datorverktyg i produktframtagningsprocessen, Introduktion till konstruktion, Konstruktion B1024 GrOl, joncar, wadchrFöreläsning
10:00 – 11:45 Interaction Design B1024 sunjesLecture
2020-01-29 Wed13:00 – 14:45 Purchasing and Supply Chain Management B1024 paryinLecture
15:00 – 16:45 Matematisk statistik, Matematisk statistik B1024 AandFöreläsning
2020-01-30 Thu08:00 – 09:45 Business Planning and Entrepreneurship B1024 thimatLecture 5
10:00 – 11:45 Byggmaterial och byggteknik 1 B1024 KarPFöreläsning
2020-02-03 Mon15:00 – 16:45 Business Planning and Entrepreneurship B1024 WeJaLecture 6
2020-02-04 Tue08:00 – 09:45 Datorverktyg i produktframtagningsprocessen, Introduktion till konstruktion, Konstruktion B1024 joncar, wadchrFöreläsning
10:00 – 11:45 Interaction Design B1024 sunjesLecture
2020-02-06 Thu08:00 – 09:45 Business Planning and Entrepreneurship B1024 thimatLecture 7
10:00 – 11:45 Byggmaterial och byggteknik 1 B1024 KarPFöreläsning
2020-02-17 Mon15:00 – 16:45 Business Planning and Entrepreneurship B1024 thimatLecture 8
2020-02-18 Tue08:00 – 09:45 Datorverktyg i produktframtagningsprocessen, Introduktion till konstruktion, Konstruktion B1024 joncar, wadchrFöreläsning
10:00 – 11:45 Interaction Design B1024 sunjesLecture
2020-02-19 Wed13:00 – 14:45 Purchasing and Supply Chain Management B1024 paryinLecture
15:00 – 16:45 Matematisk statistik, Matematisk statistik B1024 AandFöreläsning
2020-02-20 Thu08:00 – 09:45 Business Planning and Entrepreneurship B1024 thimatLecture 9 - Guest lecture ALMI invest/Tarja zu dem Berge
10:00 – 11:45 Byggmaterial och byggteknik 1 B1024 KarPFöreläsning
2020-02-24 Mon13:00 – 14:45 Ledarskap och projektledning B1024 skorigF7, Ledarskap
15:00 – 16:45 Business Planning and Entrepreneurship B1024 thimatLecture
2020-02-25 Tue08:00 – 09:45 Datorverktyg i produktframtagningsprocessen, Introduktion till konstruktion, Konstruktion B1024 joncar, wadchrFöreläsning
10:00 – 11:45 Interaction Design B1024 sunjesLecture
2020-02-26 Wed13:00 – 14:45 Purchasing and Supply Chain Management B1024 paryinLecture
15:00 – 16:45 Matematisk statistik, Matematisk statistik B1024 AandFöreläsning
2020-02-27 Thu08:00 – 09:45 Business Planning and Entrepreneurship B1024 thimatLecture 10 - Guest lecture CONSID/Patrik Zenno
10:00 – 11:45 Byggmaterial och byggteknik 1 B1024 KarPFöreläsning
2020-03-02 Mon13:00 – 14:45 Ledarskap och projektledning B1024 skorigF9, Ledarskap
2020-03-03 Tue08:00 – 09:45 Datorverktyg i produktframtagningsprocessen, Introduktion till konstruktion, Konstruktion B1024 joncar, wadchrFöreläsning
10:00 – 11:45 Interaction Design B1024 sunjesLecture
2020-03-04 Wed13:00 – 14:45 Purchasing and Supply Chain Management B1024 paryinLecture
15:00 – 16:45 Matematisk statistik, Matematisk statistik B1024 AandFöreläsning
2020-03-05 Thu10:00 – 11:45 Byggmaterial och byggteknik 1 B1024 KarPFöreläsning
2020-03-10 Tue08:00 – 09:45 Datorverktyg i produktframtagningsprocessen, Introduktion till konstruktion, Konstruktion B1024 joncar, wadchrFöreläsning
10:00 – 11:45 Interaction Design B1024 sunjesLecture
2020-03-11 Wed13:00 – 14:45 Purchasing and Supply Chain Management B1024 paryinLecture
15:00 – 16:45 Matematisk statistik, Matematisk statistik B1024 AandFöreläsning
2020-03-12 Thu10:00 – 11:45 Byggmaterial och byggteknik 1 B1024 KarPFöreläsning
2020-03-18 Wed13:00 – 14:45 Purchasing and Supply Chain Management B1024 paryinLecture
2020-03-21 Sat09:30 – 14:00 B1014, B1024, B1033, E1017, E1022, E1028, E1029, E1105, E1217, E1219, E1405, E1418, E1419, E1423, Ga308 Forum Humanum, Ga334, Gb306 KJ-Aulan, Gc310, Gc311, Gd307, Hb116, Hb117, Hc113, Hc114, He102 WaAnÖppet hus på JU
2020-03-23 Mon08:00 – 09:45 Byggnadsmekanik B1024 NeKjFöreläsning
10:00 – 12:00 Näringslivsförlagd kurs i Byggnadsteknik B1024 CaPa, dahann, NeKj, PaMiIntroduktionsdag
2020-03-24 Tue10:00 – 11:45 Flervariabelanalys B1024 IvTjFöreläsning
2020-03-26 Thu08:00 – 09:45 Mekanik 1 B1024 mahlenFöreläsning
10:00 – 11:45 Byggnadsmekanik B1024 NeKjFöreläsning
2020-03-27 Fri13:00 – 14:45 Objektorienterad programmering B1024 EkBeFöreläsning
2020-03-31 Tue10:00 – 11:45 Flervariabelanalys B1024 IvTjFöreläsning
2020-04-02 Thu08:00 – 09:45 Mekanik 1 B1024 mahlenFöreläsning
10:00 – 11:45 Byggnadsmekanik B1024 NeKjFöreläsning
13:00 – 15:00 Organizing and Leading in a Sustainable World, Organizing and Leading in a Sustainable World B1024 LeDu, sonkatManagement and Organisations
2020-04-03 Fri13:00 – 14:45 Objektorienterad programmering B1024 EkBeFöreläsning
2020-04-07 Tue10:00 – 11:45 Flervariabelanalys B1024 IvTjFöreläsning
2020-04-09 Thu08:00 – 09:45 Mekanik 1 B1024 mahlenFöreläsning
10:00 – 11:45 Byggnadsmekanik B1024 NeKjFöreläsning
2020-04-14 Tue10:00 – 11:45 Flervariabelanalys B1024 IvTjFöreläsning
2020-04-16 Thu08:00 – 09:45 Mekanik 1 B1024 mahlenFöreläsning
10:00 – 11:45 Byggnadsmekanik B1024 NeKjFöreläsning
2020-04-21 Tue10:00 – 11:45 Flervariabelanalys B1024 IvTjFöreläsning
2020-04-23 Thu08:00 – 09:45 Mekanik 1 B1024 mahlenFöreläsning
10:00 – 11:45 Byggnadsmekanik B1024 NeKjFöreläsning
2020-04-24 Fri13:00 – 14:45 Objektorienterad programmering B1024 EkBeFöreläsning
2020-04-28 Tue10:00 – 11:45 Flervariabelanalys B1024 IvTjFöreläsning
2020-04-30 Thu08:00 – 09:45 Mekanik 1 B1024 mahlenFöreläsning
10:00 – 11:45 Byggnadsmekanik B1024 NeKjFöreläsning
2020-05-05 Tue08:00 – 09:45 Grundläggande matematik 2 B1024 BiThFöreläsning
10:00 – 11:45 Flervariabelanalys B1024 IvTjFöreläsning
2020-05-07 Thu08:00 – 09:45 Mekanik 1 B1024 mahlenFöreläsning
10:00 – 11:45 Byggnadsmekanik B1024 NeKjFöreläsning
2020-05-08 Fri13:00 – 14:45 Objektorienterad programmering B1024 EkBeFöreläsning
2020-05-12 Tue08:00 – 09:45 Grundläggande matematik 2 B1024 BiThFöreläsning
10:00 – 11:45 Flervariabelanalys B1024 IvTjFöreläsning
2020-05-14 Thu08:00 – 09:45 Mekanik 1 B1024 mahlenFöreläsning
13:00 – 15:00 Organizing and Leading in a Sustainable World, Organizing and Leading in a Sustainable World B1024 LeDuManaging ethically
2020-05-15 Fri13:00 – 14:45 Objektorienterad programmering B1024 EkBeFöreläsning
2020-05-18 Mon13:00 – 14:45 Mekanik 1 B1024 mahlenFöreläsning
2020-05-19 Tue10:00 – 11:45 Flervariabelanalys B1024 IvTjFöreläsning
2020-05-22 Fri13:00 – 14:45 Objektorienterad programmering B1024 EkBeFöreläsning
2020-08-17 Mon08:00 – 19:00 B1024, B1033, E1423, Ga308 Forum Humanum, Gb306 KJ-Aulan, Hc218, He102 efrjosFörbokat för Introveckan!
2020-08-18 Tue08:00 – 19:00 B1024, B1033, E1423, Ga308 Forum Humanum, Gb306 KJ-Aulan, Hc218, He102 efrjosFörbokat för Introveckan!
2020-08-19 Wed08:00 – 19:00 B1024, B1033, E1423, Ga308 Forum Humanum, Gb306 KJ-Aulan, Hc218, He102 efrjosFörbokat för Introveckan!
2020-08-20 Thu08:00 – 19:00 B1024, B1033, E1423, Ga308 Forum Humanum, Gb306 KJ-Aulan, Hc218, He102 efrjosFörbokat för Introveckan!
2020-08-21 Fri08:00 – 19:00 B1024, B1033, E1423, Ga308 Forum Humanum, Gb306 KJ-Aulan, Hc218, He102 efrjosFörbokat för Introveckan!
We use cookies on JU.se. By continuing to use this site you accept the use of cookies. More information