Schedule for School of Engineering (JTH)

» Printer-friendly version (opens in a new window)

Your search
DateRoom
2019-11-19 - 2020-11-19E1305
DateTimeCourseRoomResourceTeacherGroupMoment
2019-11-19 Tue09:00 – 16:00 E1305 stajoaPRELBOKNING Inspelning 2komma5
12:45 – 15:30 E1305 stajoaInspelning Marco Nilsson. Jihadism - lektion 8 (sista lektionen).
Ladda upp i JU-play - skapa lektionssida nr 8 i kursen Jihadism och lägg in inbäddad video där.
Skriv över videon i till Marcos JU-playkonto.
2019-11-20 Wed08:00 – 10:00 E1017, E1022, E1028, E1029, E1105, E1111, E1113b, E1118, E1206, E1211, E1217, E1219, E1303, E1305, E1313, E1314, E1316, E1317, E1405, E1418, E1419, E1423, E4304 efrjosFörbokat för "Karriärum"
10:00 – 16:00 E1017, E1022, E1028, E1029, E1105, E1111, E1113b, E1118, E1206, E1211, E1217, E1219, E1303, E1305, E1313, E1314, E1316, E1317, E1405, E1418, E1419, E1423, E4304 efrjosFörbokat för "Karriärum"
2019-11-22 Fri08:30 – 12:00 E1305 djagabInspelning Family business. Massimo Bau.
Svart skynke, ingen skärm.
2019-11-26 Tue08:30 – 12:00 E1305 djagabInsp Webbutvecklare.NET
Martin Elvin, martin.elvin@ju.se
Viktor Lyresten.
13:00 – 16:30 E1305 djagabInspelning Family business, Massimo Bau.
Ej skärm, svart skynke.
2019-11-27 Wed13:00 – 17:00 E1305 HahMWebinar IR
2019-11-28 Thu09:00 – 15:00 E1305 stajoaInspelning 2komma5 Eva Dahlqvist
2019-12-03 Tue09:00 – 12:00 E1305 selcecInspelning Johanna Hjälmdal
2019-12-09 Mon08:00 – 12:00 E1305 djagab, stajoaInsp Carin Rösiö, Premium.
3 föreläsningar á 10 slides.
2019-12-10 Tue08:00 – 17:00 E1305 HahMWebinar IR
2019-12-11 Wed08:00 - 24:00 E1305 HahMWebinar prel.
2019-12-12 Thu00:00 - 24:00 E1305 HahMWebinar prel.
2019-12-13 Fri00:00 - 17:00 E1305 HahMWebinar prel.
2019-12-16 Mon08:30 – 12:00 E1305 djagabWebbutvecklare.NET
3 x 10-15 min.
Martin.Elvin@ju.se
Viktor Lyresten, Borås.
2019-12-17 Tue09:00 – 11:00 E1305 djagabinsp intervju.
carin rösiö, Premium.
2019-12-23 Mon09:00 – 10:00 E1305 djagabTestar
2020-01-07 Tue08:00 – 17:00 E1305 djagabInspelning Webbutvecklare.NET.
Kurs - Affärsmannaskap.
Martin Elvin och Annette Kansanen.
2020-01-08 Wed08:00 – 12:00 E1305 djagabPRELBOKAT 2020-01-03
Premium - coachning.
Inspelning, Carin Rösiö.
Föreläsningar, ?
13:00 – 16:00 E1305 djagabPremium - Inspelning, Carin Rösiö.
Föreläsningar, ?
2020-01-09 Thu09:00 – 12:00 E1305 djagabInspelning Staffan Bengtsson, HHJ.
2x30 min, föreläsning.
2020-01-13 Mon08:00 – 13:00 E1305 djagabInspelning Premium - C-dopkursen.
Tre personliga presentationer.
Anders Pettersson Melander.
2020-01-14 Tue08:00 – 12:00 E1305 djagabInspelning Webbutvecklare.NET.
Kurs - Affärsmannaskap.
Martin Elvin och Annette Kansanen.
13:00 – 14:00 E1305 selcecInspelning Emelie Petersson
2020-01-15 Wed14:30 – 15:30 E1305 selcecInspelning Karina Huus HHJ
2020-01-16 Thu14:00 – 15:00 E1305 selcecKursintroduktion Anita Björklund HHJ
2020-01-17 Fri09:00 – 12:00 E1305 selcecInspelning kursintro Videoredigering
2020-01-20 Mon08:00 – 17:00 E1305 djagabInspelning Webbutvecklare.NET.
DynW - Viktor Lyresten.
2020-01-21 Tue10:00 – 15:00 E1305 selcecInspelning Hållbarhet Distanskurserna
2020-01-22 Wed10:00 – 12:00 E1305 stajoaInspelning Joel Hedegaard
13:00 – 17:00 E1305 HahMWebinar + studioarbete
2020-01-23 Thu09:00 - 24:00 E1305 HahMWebinar
2020-01-24 Fri00:00 - 17:00 E1305 HahMWebinar
2020-01-27 Mon13:00 – 14:30 E1305 selcecInspelning Hanna Jörnborn
2020-01-28 Tue08:00 – 17:00 E1305 djagabInspelning Premium.
Kurs HFE, Denis Coelho (coeden)
2020-01-29 Wed08:00 – 17:00 E1305 djagabInspelning Premium - C-dopkursen.
Tre lärare på plats i Jönköping.
Anders Pettersson Melander bokade.
2020-01-31 Fri08:00 – 17:00 E1305 selcecInspelningar Emelie Petersson
2020-02-10 Mon08:30 – 16:30 E1305 djagab, stajoaCoachning gästföreläsare från Österrike. Projekt CLLEFE II - Jozsef Svidro bokade.
3 Dagar från Foundry Master project, godkänt av Ehsan Ghassemali.
2020-02-11 Tue08:00 – 17:00 E1305 djagab, stajoaInspelning gästföreläsare från Österrike. Projekt CLLEFE II - Jozsef Svidro bokade.
3 Dagar från Foundry Master project. Godkänt av Ehsan Ghassemali.
2020-02-12 Wed08:00 – 17:00 E1305 djagab, stajoaInspelning gästföreläsare från Österrike. Projekt CLLEFE II - Jozsef Svidro bokade.
3 Dagar från Foundry Master project. Godkänt av Ehsan Ghassemali.
2020-02-14 Fri08:00 – 17:00 E1305 djagabInspelning Webbutvecklare.NET.
Kurs - Affärsmannaskap.
Martin Elvin och Annette Kansanen.
2020-02-17 Mon09:00 – 12:00 E1305 selcecInspelning föreläsningar Peter Karlsson
2020-02-25 Tue08:00 – 17:00 E1305 djagabInspelning Premium.
Kurs C-dop, Anders Melander (mean)
2020-02-26 Wed08:00 – 17:00 E1305 djagabInspelning Premium.
Kurs C-dop, Anders Melander (mean)
2020-02-28 Fri09:00 – 13:00 E1305 djagabInsp Webbutvecklare.NET.
Martin.elvin@ju.se samtal med Annett Kansanen, Borås.
2020-03-04 Wed08:00 – 17:00 E1305 djagabInspelning Premium.
Kurs HFE, Denis Coelho (coeden)
2020-03-06 Fri09:00 – 13:00 E1305 djagabInsp Webbutvecklare.NET.
Martin.elvin@ju.se samtal med Annett Kansanen, Borås.
2020-03-10 Tue08:00 – 12:00 E1305 djagabInspelnings Premium.
Kurs Agile.
Björn Fagerström.
2020-03-11 Wed08:00 – 12:00 E1305 djagabInspelnings Premium.
Kurs Agile.
Dag Raudberget.
2020-03-12 Thu09:00 – 13:00 E1305 djagabWebbutvecklare.NET
Kurs6 - Moderna webbapplikationer.
Martin.elvin@ju.se
Viktor Lyresten
2020-03-20 Fri09:00 – 13:00 E1305 djagabWebbutvecklare.NET
Martin.elvin@ju.se
Viktor Lyresten.
2020-03-24 Tue08:00 – 17:00 E1305 djagabInspelning Premium.
Kurs C-dop, Anders Melander (mean)
2020-03-25 Wed08:00 – 17:00 E1305 djagabInspelning Premium.
Kurs C-dop, Anders Melander (mean)
2020-04-01 Wed08:00 – 17:00 E1305 djagabInspelning Premium.
Kurs HFE, Denis Coelho (coeden)
2020-04-03 Fri09:00 – 13:00 E1305 djagabWebbutvecklare.NET
Martin.elvin@ju.se
Viktor Lyresten.
2020-04-14 Tue08:00 – 17:00 E1305 djagabInspelning Premium.
Kurs C-dop, Anders Melander (mean)
2020-04-15 Wed08:00 – 17:00 E1305 djagabInspelning Premium.
Kurs C-dop, Anders Melander (mean)
2020-04-22 Wed08:00 – 17:00 E1305 djagabInspelning Premium.
Kurs HFE, Denis Coelho (coeden)
2020-04-28 Tue08:00 – 12:00 E1305 djagabInspelnings Premium.
Kurs Agile.
Björn Fagerström.
2020-04-29 Wed08:00 – 12:00 E1305 djagabInspelnings Premium.
Kurs Agile.
Dag Raudberget.
2020-05-05 Tue08:00 – 17:00 E1305 djagabInspelning Premium.
Kurs C-dop, Anders Melander (mean)
2020-05-06 Wed08:00 – 17:00 E1305 djagabInspelning Premium.
Kurs C-dop, Anders Melander (mean)
2020-05-20 Wed08:00 – 17:00 E1305 djagabInspelning Premium.
Kurs HFE, Denis Coelho (coeden)
2020-05-26 Tue08:00 – 12:00 E1305 djagabInspelnings Premium.
Kurs Agile.
Björn Fagerström.
2020-05-27 Wed08:00 – 12:00 E1305 djagabInspelnings Premium.
Kurs Agile.
Dag Raudberget.
2020-06-17 Wed08:00 – 17:00 E1305 djagabInspelning Premium.
Kurs HFE, Denis Coelho (coeden)
2020-06-23 Tue08:00 – 17:00 E1305 djagabInspelning Premium.
Kurs C-dop, Anders Melander (mean)
2020-06-24 Wed08:00 – 17:00 E1305 djagabInspelning Premium.
Kurs C-dop, Anders Melander (mean)
We use cookies on JU.se. By continuing to use this site you accept the use of cookies. More information