Schedule for School of Engineering (JTH)

» Printer-friendly version (opens in a new window)

Your search
DateRoom
2019-11-19 - 2020-11-19E3205

Your schedule contains several groups. Please uncheck the groups you don't want to show.

                             
DateTimeCourseRoomResourceTeacherGroupMoment
2019-11-19 Tue08:00 – 11:45 Computer Supported Engineering Design E3205 heitim, radmohG1Exercise
13:00 – 16:45 Computer Supported Engineering Design E3205 heitim, radmohG2Exercise
2019-11-21 Thu08:00 – 11:45 BIM 2 Analys och simulering - Utformning E3205 andnin, thosveG3Övning - Laster
13:00 – 14:45 Företagslogistik E3205 kvaandG4Lab Excel 4
2019-11-22 Fri08:00 – 11:45 Computer Programming for Design Automation E3205 heitimG2Exercise
13:00 – 14:45 BIM 3 Krav och verifiering - Utformning E3205 andnin, olsthoG1Övning - Energi
2019-11-25 Mon08:00 – 10:00 Daylighting E3205 AdMaProject work in groups
15:00 – 17:00 Daylighting E3205 AdMaProject work in groups
2019-11-26 Tue08:00 – 11:45 Computer Supported Engineering Design E3205 heitim, radmohG1Exercise
13:00 – 16:45 Computer Supported Engineering Design E3205 heitim, radmohG2Exercise
2019-11-27 Wed13:00 – 14:45 Informationslogistik E3205 kvaandG1Lab examination
15:00 – 16:45 Informationslogistik E3205 kvaandG3Lab examination
2019-11-28 Thu13:00 – 14:45 Företagslogistik E3205 kvaandG4Lab examination Excel
15:00 – 16:45 Företagslogistik E3205 kvaandG3Lab examination Excel
2019-11-29 Fri08:00 – 11:45 Computer Programming for Design Automation E3205 heitimG1Exercise
2019-12-02 Mon08:00 – 12:00 Daylighting E3205 AdMaProject work in groups
13:00 – 15:00 Daylighting E3205 AdMaSummary before exam
2019-12-03 Tue08:00 – 11:45 Computer Supported Engineering Design E3205 heitim, radmohG1Exercise
13:00 – 16:45 Computer Supported Engineering Design E3205 heitim, radmohG2Exercise
2019-12-04 Wed08:00 – 12:00 Daylighting E3205 AdMaProject work in groups
2019-12-05 Thu08:00 – 11:45 BIM 2 Analys och simulering - Utformning E3205 BjSv, davanaG3Extra handledning Dagsljus och Mtrl- och detaljer
13:00 – 16:45 Industriell ytmodellering E2432, E3205 AMagOwn work
2019-12-06 Fri08:00 – 11:45 Computer Programming for Design Automation E3205 heitimG2Exercise
13:00 – 14:45 BIM 3 Krav och verifiering - Utformning E3205 andninG1Övning - Eget arbete
2019-12-12 Thu13:00 – 17:00 E3205 StRoAlternativ Tentasal
2020-01-14 Tue08:00 – 11:45 Konstruktion och beredning i parametrisk CAD E2105, E3205 samdavLab
2020-01-16 Thu10:00 – 11:00 BIM 4 Projektering och produktion - Hus E3205 ScToG1Genomgång Visma
11:00 – 12:00 BIM 4 Projektering och produktion - Hus E3205 ScToG2Genomgång Visma
13:00 – 16:45 BIM 4 Projektering och produktion - Hus E3205Eget arbete
2020-01-17 Fri08:00 – 11:45 BIM - Management and Control E1113b, E1206, E3205 JPetIntroduction lecture for the Design teams
08:00 – 11:45 BIM 4 Projektering och produktion - Hus E1206, E3205 JPet, karsamGenomgång med Masterstudenterna.
13:00 – 16:45 BIM 4 Projektering och produktion - Hus E3205Eget arbete i projekt
2020-01-20 Mon08:00 – 11:45 Konstruktion och beredning i parametrisk CAD E1206, E3205 samdavLab
13:00 – 16:45 Integrated Product Development I E2303, E3205 StRoG1, G2Lab
2020-01-21 Tue08:00 – 11:45 Konstruktion och beredning i parametrisk CAD E1206, E3205 samdavLab
2020-01-23 Thu08:00 – 11:45 BIM 4 Projektering och produktion - Hus E3205Eget arbete i projekt
13:00 – 16:45 BIM 4 Projektering och produktion - Hus E3205 movhamKonsultation i FEM-design
2020-01-24 Fri08:00 – 11:45 BIM 4 Projektering och produktion - Hus E3205 karsam, SoAkKonsultation konstruktionsdetaljer samt VVS
13:00 – 16:45 BIM 4 Projektering och produktion - Hus E3205Eget arbete i projekt
2020-01-27 Mon08:00 – 11:45 Konstruktion och beredning i parametrisk CAD E3205, E4205 samdavLab
13:00 – 16:45 Integrated Product Development I E2303, E3205 StRoG1, G2Lab
2020-01-28 Tue08:00 – 11:45 Konstruktion och beredning i parametrisk CAD E3205, E4205 samdavLab
2020-01-29 Wed13:00 – 16:45 Integrated Product Development I E1317, E2303, E3205 StRoG1, G2Lab
2020-01-30 Thu08:00 – 11:45 BIM 4 Projektering och produktion - Hus E3205Eget arbete i projekt
13:00 – 16:45 BIM 4 Projektering och produktion - Hus E3205 movhamKonsultation i FEM-design
2020-01-31 Fri08:00 – 11:45 BIM 4 Projektering och produktion - Hus E3205Eget arbete i projekt
13:00 – 16:45 BIM 4 Projektering och produktion - Hus E3205Eget arbete i projekt
2020-02-03 Mon08:00 – 11:45 Konstruktion och beredning i parametrisk CAD E3205, E4205 samdavLab
13:00 – 16:45 Integrated Product Development I E2433, E3205 StRoG1, G2Lab
2020-02-04 Tue08:00 – 11:45 Konstruktion och beredning i parametrisk CAD E3205, E4205 samdavLab
2020-02-05 Wed13:00 – 16:45 Integrated Product Development I E1317, E2303, E3205 StRoG1, G2Lab
2020-02-06 Thu08:00 – 11:45 BIM 4 Projektering och produktion - Hus E3205 karsam, vesemiKonsultation Tekla Structure & MagiCad
13:00 – 16:45 BIM 4 Projektering och produktion - Hus E3205 movhamKonsultation FEM-design
2020-02-07 Fri08:00 – 11:45 BIM 4 Projektering och produktion - Hus E3205 SoAkKonsultation konstruktionsdetaljer
13:00 – 16:45 BIM 4 Projektering och produktion - Hus E3205 SoAkKonsultation konstruktionsdetaljer
2020-02-10 Mon15:00 – 17:15 E3205 kvaandExtra examination för NAV respektive Excel. 2 platser.
2020-02-17 Mon08:00 – 11:45 Konstruktion och beredning i parametrisk CAD E3205, E4205 larconLab
13:00 – 16:45 Integrated Product Development I E2303, E3205 StRoG1, G2Lab
2020-02-18 Tue08:00 – 11:45 Konstruktion och beredning i parametrisk CAD E3205, E4205 larconLab
2020-02-19 Wed10:00 – 11:45 E3205 kvaandExtra examination för NAV respektive Excel. 7 platser.
2020-02-20 Thu08:00 – 11:45 BIM 4 Projektering och produktion - Hus E3205 karsam, vesemiKonsultation Tekla Structure & MagiCad
13:00 – 16:45 BIM 4 Projektering och produktion - Hus E3205Eget arbete i projekt
2020-02-21 Fri08:00 – 11:45 BIM 4 Projektering och produktion - Hus E3205 SoAkKonsultation konstruktionsdetaljer
13:00 – 16:45 BIM 4 Projektering och produktion - Hus E3205 SoAkKonsultation konstruktionsdetaljer
2020-02-24 Mon08:00 – 11:45 Konstruktion och beredning i parametrisk CAD E2303, E3205 larconLab
13:00 – 16:45 Integrated Product Development I E2303, E3205 StRoG1, G2Lab
2020-02-25 Tue08:00 – 11:45 Konstruktion och beredning i parametrisk CAD E2303, E3205 larconLab
2020-02-26 Wed10:00 – 11:45 Projektbaserad interiör ljusdesign E3205 AKarBBildbehandling
13:00 – 16:45 Integrated Product Development I E2303, E3205 StRoG1, G2Lab
2020-02-27 Thu08:00 – 11:45 BIM 4 Projektering och produktion - Hus E3205 KrMiG1Övning LCA-analys (Anavitor)
13:00 – 16:45 BIM 4 Projektering och produktion - Hus E3205 KrMiG2Övning LCA-analys (Anavitor)
2020-02-28 Fri08:00 – 11:45 BIM 4 Projektering och produktion - Hus E3205 karsam, vesemiKonsultation Tekla Structure & MagiCad
13:00 – 16:45 BIM 4 Projektering och produktion - Hus E3205 SoAkKonsultation konstruktionsdetaljer
2020-03-02 Mon08:00 – 11:45 Konstruktion och beredning i parametrisk CAD E3205, E4205 larconLab
13:00 – 16:45 Integrated Product Development I E2303, E3205 joncarG1, G2PDM Excercice
2020-03-03 Tue08:00 – 11:45 Konstruktion och beredning i parametrisk CAD E2105, E3205 larconLab
2020-03-04 Wed10:00 – 11:45 Projektbaserad interiör ljusdesign E3205 AKarAbildbehandling
13:00 – 16:45 Integrated Product Development I E1317, E2303, E3205 StRoG1, G2Lab
2020-03-05 Thu08:00 – 11:45 BIM 4 Projektering och produktion - Hus E3205Eget arbete
13:00 – 16:45 BIM 4 Projektering och produktion - Hus E3205Eget arbete
2020-03-06 Fri08:00 – 09:45 BIM 4 Projektering och produktion - Hus E3205G1Övning Mängdupptagning BIM
NCC - Carolina Weidby
10:00 – 11:45 BIM 4 Projektering och produktion - Hus E3205G2Övning Mängdupptagning BIM
NCC - Carolina Weidby
13:00 – 16:45 BIM 4 Projektering och produktion - Hus E3205 karsamStudiebesök Torpaskolan (Gärahovsbygg)
G1: Kl: 13:00-14:30
G2: Kl: 14:45-16:15
2020-03-09 Mon08:00 – 11:45 Konstruktion och beredning i parametrisk CAD E3205, E4205 larconLab
13:00 – 16:45 Integrated Product Development I E2303, E3205 StRoG1, G2Lab
2020-03-10 Tue08:00 – 11:45 Konstruktion och beredning i parametrisk CAD E3205, E4205 larconLab
2020-03-11 Wed13:00 – 16:45 Integrated Product Development I E2303, E3205 StRoG1, G2Extra
2020-03-12 Thu08:00 – 11:45 BIM 4 Projektering och produktion - Hus E3205G1Övning 1 Bidcon
Mats Abrahamsson(Elecosoft)
13:00 – 16:45 BIM 4 Projektering och produktion - Hus E3205G2Övning 1 Bidcon
Mats Abrahamsson(Elecosoft)
2020-03-13 Fri08:00 – 11:45 BIM 4 Projektering och produktion - Hus E3205G1Övning 2 Bidcon
Mats Abrahamsson(Elecosoft)
13:00 – 16:45 BIM 4 Projektering och produktion - Hus E3205G2Övning 2 Bidcon
Mats Abrahamsson(Elecosoft)
2020-03-17 Tue08:00 – 11:45 BIM 4 Projektering och produktion - Hus E3205 karsamG1Övning Power Project
Mats Abrahamsson(Elecosoft)
13:00 – 16:45 BIM 4 Projektering och produktion - Hus E3205 karsamG2Övning Power Project
Mats Abrahamsson(Elecosoft)
2020-03-18 Wed08:00 – 11:45 BIM 4 Projektering och produktion - Hus E3205 karsamEget arbete
13:00 – 16:45 BIM 4 Projektering och produktion - Hus E3205 karsamEget arbete
2020-03-19 Thu08:00 – 11:45 BIM 4 Projektering och produktion - Hus E3205 karsamEget arbete
13:00 – 16:45 BIM 4 Projektering och produktion - Hus E3205 karsamEget arbete
2020-03-23 Mon13:00 – 16:45 Integrated Product Development 2 E2303, E3205 ElFrG1, G2Lab
2020-03-25 Wed13:00 – 16:45 Integrated Product Development 2 E2303, E3205 ElFrG1, G2Lab
2020-03-30 Mon13:00 – 16:45 Integrated Product Development 2 E2303, E3205 ElFrG1, G2Lab
2020-04-01 Wed13:00 – 16:45 Integrated Product Development 2 E2303, E3205 ElFrG1, G2Lab
2020-04-06 Mon13:00 – 16:45 Integrated Product Development 2 E2303, E3205 ElFrG1, G2Lab
2020-04-08 Wed13:00 – 16:45 Integrated Product Development 2 E2303, E3205 ElFrG1, G2Lab
2020-04-15 Wed13:00 – 16:45 Integrated Product Development 2 E2303, E3205 ElFrG1, G2Lab
2020-04-20 Mon13:00 – 16:45 Integrated Product Development 2 E2303, E3205 ElFrG1, G2Lab
2020-04-22 Wed13:00 – 16:45 Integrated Product Development 2 E2303, E3205 ElFrG1, G2Lab
2020-04-27 Mon13:00 – 16:45 Integrated Product Development 2 E2303, E3205 ElFrG1, G2Lab
2020-04-29 Wed13:00 – 16:45 Integrated Product Development 2 E2303, E3205 ElFrG1, G2Lab
2020-05-04 Mon13:00 – 16:45 Integrated Product Development 2 E2303, E3205 ElFrG1, G2Lab
2020-05-06 Wed13:00 – 16:45 Integrated Product Development 2 E2303, E3205 ElFrG1, G2Lab
2020-05-11 Mon13:00 – 16:45 Integrated Product Development 2 E2303, E3205 ElFrG1, G2Lab
2020-05-13 Wed13:00 – 16:45 Integrated Product Development 2 E2303, E3205 ElFrG1, G2Lab
2020-05-18 Mon13:00 – 16:45 Integrated Product Development 2 E2303, E3205 ElFrG1, G2Lab
2020-05-20 Wed13:00 – 16:45 Integrated Product Development 2 E2303, E3205 ElFrG1, G2Lab
We use cookies on JU.se. By continuing to use this site you accept the use of cookies. More information