Schedule for School of Engineering (JTH)

» Printer-friendly version (opens in a new window)

Your search
DateProgramme
2019-11-19 - 2020-11-19TGIO7H19

Your schedule contains several groups. Please uncheck the groups you don't want to show.

                   
DateTimeCourseRoomResourceTeacherGroupMoment
2019-11-19 Tue10:00 – 11:45 Industriell ekonomistyrning, Industriell ekonomi A4222b WeJaIU1a: grupphandledning av inlämningsuppgift Swedish eyewear. Uppg. 1-3. Doodle kommer att skickas ut.
12:00 – 14:45 Företagslogistik E1418 JoEvFöreläsning 14: Materialförsörjning
Introduktion av Cyklett 4
15:00 – 16:45 Industriell ekonomistyrning, Industriell ekonomi, Industriell ekonomi B1024 WeJaFL7: Redovisning.
16:50 – 17:00 Företagslogistik hedlisInlämning rättning av annan grupps Cyklettrapport
2019-11-21 Thu10:00 – 11:45 Företagslogistik E2326 JoEvG3, G4Handledning av Cyklett 4
10:00 – 11:45 Företagslogistik E2303 kvaandG1Lab Excel 4
13:00 – 14:45 Företagslogistik E3205 kvaandG4Lab Excel 4
13:00 – 14:45 Företagslogistik E3231 JoEvG1, G2Handledning av Cyklett 4
15:00 – 16:45 Industriell ekonomistyrning, Industriell ekonomi E1423 WeJaG2Ö7: Redovisning.
2019-11-22 Fri08:00 – 09:45 Industriell ekonomistyrning, Industriell ekonomi, Industriell ekonomi B1024 WeJaFL8: Standardkostnader, avvikelseanalys & internprissättning. Lärare: Peter Hugoson.
10:00 – 11:45 Industriell ekonomistyrning, Industriell ekonomi, Industriell ekonomi B1024 varmag, WeJaLAB2a: Hubro Business Simulation - Quarters (kvartal) 1-3.
13:00 – 16:45 Industriell ekonomistyrning, Industriell ekonomi E4304 WeJaIU1a: grupphandledning av inlämningsuppgift Swedish eyewear. Uppg. 1-3. Doodle kommer att skickas ut.
16:50 – 17:00 Företagslogistik hedlisInlämning Cyklett delrapport 3c
16:50 – 17:00 Företagslogistik hedlisInlämning Cyklett delrapport 4a
2019-11-25 Mon13:00 – 14:45 Företagslogistik E3231 JoEvG3, G4Delseminarium Cyklett 4
Obligatorisk närvaro
15:00 – 16:45 Företagslogistik E1105 JoEvG1, G2Delseminarium Cyklett 4
Obligatorisk närvaro
2019-11-26 Tue15:00 – 16:45 Industriell ekonomistyrning, Industriell ekonomi, Industriell ekonomi B1024 varmag, WeJaLAB2b: Hubro Business Simulation - Quarters 4-6.
16:50 – 17:00 Företagslogistik hedlisInlämning Cyklett delrapport 4b
2019-11-27 Wed12:00 – 12:45 Företagslogistik E4304 hedlis, JoEvRättning av delrapport 4b
15:00 – 16:45 Industriell ekonomistyrning, Industriell ekonomi E1419 WeJaG2, G2Ö8: Standardkostnader, avvikelseanalys & internprissättning. Lärare: Peter Hugoson.
2019-11-28 Thu08:00 – 09:45 Företagslogistik E4205 kvaandG2Lab examination Excel
10:00 – 11:45 Företagslogistik E4205 kvaandG1Lab examination Excel
13:00 – 14:45 Företagslogistik E3205 kvaandG4Lab examination Excel
15:00 – 16:45 Företagslogistik E3205 kvaandG3Lab examination Excel
16:50 – 17:00 Företagslogistik hedlisInlämning rättning av annan grupps Cyklettrapport
2019-11-29 Fri08:00 – 09:45 Industriell ekonomistyrning, Industriell ekonomi, Industriell ekonomi B1024 varmagExtra föreläsning II: Företagets produktion & produktivitet.
10:00 – 11:45 Industriell ekonomistyrning, Industriell ekonomi, Industriell ekonomi B1024 varmag, WeJaLAB2c: Hubro Business Simulation - Quarters 7-9.
13:00 – 14:45 Företagslogistik E1418 JoEvKurssummering
14:45 – 15:30 E1418 andjos, androyInformation about exchange studies
2019-12-03 Tue10:00 – 11:45 B1014 thimatGästföreläsning TKL Global Logistik, kursoberoende
13:00 – 14:45 Företagslogistik E1028 JoEvFrågor och svar
15:00 – 16:45 Industriell ekonomistyrning, Industriell ekonomi, Industriell ekonomi B1024 varmagFL9: Prestationsmätning.
16:50 – 17:00 Företagslogistik hedlisInlämning Cyklett delrapport 4c
2019-12-04 Wed15:00 – 16:45 Industriell ekonomistyrning, Industriell ekonomi E1419 varmagG2, G2Ö9: Prestationsmätning.
2019-12-05 Thu10:00 – 12:05 Industriell ekonomistyrning, Industriell ekonomi E4304 WeJaG2, G2IU1b: grupphandledning av inlämningsuppgift "Swedish eyewear". Uppg. 4-5. Schema kommer att skickas ut.
13:00 – 14:45 Industriell ekonomistyrning, Industriell ekonomi, Industriell ekonomi B1024 varmag, WeJaLAB2d: Hubro Business Simulation - Quarters 9-12 & award ceremony.
15:00 – 17:05 Industriell ekonomistyrning, Industriell ekonomi E1419 WeJaG2, G2IU1b: grupphandledning av inlämningsuppgift "Swedish eyewear". Uppg. 4-5. Schema kommer att skickas ut.
2019-12-06 Fri08:00 – 09:45 Industriell ekonomistyrning, Industriell ekonomi, Industriell ekonomi B1024 WeJaFL10: Hållbarhet. Gästföreläsare från Fagerhult Group. Tentamensrelevant!
10:00 – 11:45 Industriell ekonomistyrning, Industriell ekonomi, Industriell ekonomi B1024 WeJaFL11: Sammanfattning av kurs: exempeltenta & frågor.
13:00 – 14:45 Industriell ekonomistyrning Hb221 WeJaIU2: Redovisning inlämningsuppgift 'Swedish eyewear'.
2019-12-09 Mon23:55 – 23:58 Industriell ekonomistyrning, Industriell ekonomi, Industriell ekonomi WeJaLAB3: INLÄMNINGSDEADLINE för labb-grupparbete II (via PingPong). Avslutande reflektioner kring Hubro Business Simulation; vad har vi lärt oss?
23:55 – 23:58 Industriell ekonomistyrning, Industriell ekonomi WeJaIU3: INLÄMNINGSDEADLINE för grupparbetet "Swedish eyewear" (via PingPong).
2019-12-14 Sat14:00 – 19:00 Industriell ekonomistyrning, Industriell ekonomi, Industriell ekonomi WeJaTentamen (T) 1: Papperstentamen. Anmälan öppnar 2019-11-09.
2020-01-13 Mon10:00 – 11:45 Envariabelanalys E1419 AbFrFöreläsning
13:00 – 14:45 Verksamhetsstrategi E1423 edhnin, hilperKursintroduktion
2020-01-14 Tue08:00 – 09:45 Envariabelanalys E1419 AbFrFöreläsning
2020-01-15 Wed08:00 – 09:45 Verksamhetsstrategi E1419 edhninFöreläsning 1
2020-01-16 Thu08:00 – 09:45 Envariabelanalys E1419 AbFrFöreläsning
10:00 – 11:45 Envariabelanalys E4304 AbFrG2Övning
13:00 – 14:45 Envariabelanalys E4304 AbFrG1Övning
2020-01-20 Mon10:00 – 11:45 Envariabelanalys E1419 AbFrFöreläsning
2020-01-21 Tue08:00 – 09:45 Envariabelanalys E1419 AbFrFöreläsning
2020-01-22 Wed08:00 – 09:45 Verksamhetsstrategi E1419 edhninFöreläsning 2
2020-01-23 Thu08:00 – 09:45 Envariabelanalys E1419 AbFrFöreläsning
10:00 – 11:45 Envariabelanalys E4304 AbFrG2Övning
13:00 – 14:45 Envariabelanalys E4304 AbFrG1Övning
15:00 – 16:45 Envariabelanalys E1419 AbFrGesällprov 1 (Funktionslära)
2020-01-24 Fri10:00 – 11:45 Verksamhetsstrategi E1028 hilperFöreläsning 3
2020-01-27 Mon10:00 – 11:45 Envariabelanalys E1419 AbFrFöreläsning
2020-01-28 Tue08:00 – 09:45 Envariabelanalys E1419 AbFrFöreläsning
2020-01-29 Wed08:00 – 16:45 Verksamhetsstrategi hilperHandledning 1. Boka tid med ansvarig lärare!
2020-01-30 Thu08:00 – 09:45 Envariabelanalys E1419 AbFrFöreläsning
10:00 – 11:45 Envariabelanalys E4304 AbFrG2Övning
13:00 – 14:45 Envariabelanalys E4304 AbFrG1Övning
15:00 – 16:45 Envariabelanalys E1419 AbFrGesällprov 2 (Funktionslära)
2020-01-31 Fri13:00 – 14:45 Verksamhetsstrategi E1028 hilperFöreläsning 4
2020-02-03 Mon10:00 – 11:45 Envariabelanalys E1419 AbFrFöreläsning
2020-02-04 Tue08:00 – 09:45 Envariabelanalys E1419 AbFrFöreläsning
2020-02-06 Thu08:00 – 09:45 Envariabelanalys E1419 AbFrFöreläsning
10:00 – 11:45 Envariabelanalys E4304 AbFrG2Övning
13:00 – 14:45 Envariabelanalys E4304 AbFrG1Övning
2020-02-07 Fri10:00 – 11:45 Verksamhetsstrategi E1028 reiewoFöreläsning 5
2020-02-12 Wed14:00 – 19:00 Industriell ekonomistyrning, Industriell ekonomi, Industriell ekonomi WeJaT2: Omtentamen I. Papperstentamen. Anmälan öppnar 2020-01-08.
2020-02-17 Mon10:00 – 11:45 Envariabelanalys E1419 AbFrFöreläsning
13:00 – 14:45 Verksamhetsstrategi E1423 edhnin, hilperGästföreläsning (Matea Cosic, Volvo Cars)
2020-02-18 Tue08:00 – 09:45 Envariabelanalys E1419 AbFrFöreläsning
10:00 – 11:45 Verksamhetsstrategi E1419 edhninFöreläsning 6
2020-02-19 Wed08:00 – 16:45 Verksamhetsstrategi hilperHandledning 2. Boka tid med ansvarig lärare!
2020-02-20 Thu08:00 – 09:45 Envariabelanalys E1419 AbFrFöreläsning
10:00 – 11:45 Envariabelanalys E4304 AbFrG2Övning
13:00 – 14:45 Envariabelanalys E4304 AbFrG1Övning
15:00 – 16:45 Envariabelanalys E1419 AbFrGesällprov 3
2020-02-21 Fri08:00 – 09:45 Verksamhetsstrategi E1028 edhninG1Seminarium 1
10:00 – 11:45 Verksamhetsstrategi E1028 edhninG2Seminarium 1
13:00 – 14:45 Verksamhetsstrategi E1028 edhninG3Seminarium 1
15:00 – 16:45 Verksamhetsstrategi E1028 edhninG4Seminarium 1
2020-02-24 Mon10:00 – 11:45 Envariabelanalys E1419 AbFrFöreläsning
13:00 – 14:45 Verksamhetsstrategi E1423 edhnin, hilperFöreläsning (reserv)
2020-02-25 Tue08:00 – 09:45 Envariabelanalys E1419 AbFrFöreläsning
10:00 – 11:45 Verksamhetsstrategi E1419 edhnin, hilperFöreläsning (reserv)
2020-02-26 Wed08:00 – 09:45 Envariabelanalys E1029 AbFrFöreläsning
10:00 – 11:45 Envariabelanalys E1419 AbFrG2Övning
13:00 – 14:45 Envariabelanalys E1029 AbFrG1Övning
15:00 – 16:45 Envariabelanalys E1419 AbFrGesällprov 4
2020-02-28 Fri08:00 – 09:45 Verksamhetsstrategi E1028 hilperG1Seminarium 2
10:00 – 11:45 Verksamhetsstrategi E1028 hilperG2Seminarium 2
13:00 – 14:45 Verksamhetsstrategi E1028 hilperG3Seminarium 2
15:00 – 16:45 Verksamhetsstrategi E1028 hilperG4Seminarium 2
2020-03-02 Mon10:00 – 11:45 Envariabelanalys E1419 AbFrFöreläsning
13:00 – 14:45 Verksamhetsstrategi E1423 edhnin, hilperFöreläsning (reserv)
2020-03-03 Tue08:00 – 09:45 Envariabelanalys E1419 AbFrFöreläsning
10:00 – 11:45 Verksamhetsstrategi E1419 androyFöreläsning 7 Lean Six Sigma
2020-03-04 Wed08:00 – 09:45 Verksamhetsstrategi E1419 hilperG4Seminarium 3
10:00 – 11:45 Verksamhetsstrategi E1419 hilperG3Seminarium 3
13:00 – 14:45 Verksamhetsstrategi E1029 hilperG2Seminarium 3
15:00 – 16:45 Verksamhetsstrategi E1419 hilperG1Seminarium 3
2020-03-05 Thu08:00 – 09:45 Envariabelanalys E1419 AbFrFöreläsning
10:00 – 11:45 Envariabelanalys E4304 AbFrG2Övning
13:00 – 14:45 Envariabelanalys E4304 AbFrG1Övning
15:00 – 16:45 Envariabelanalys E1419 AbFrGesällprov 5
2020-03-09 Mon10:00 – 11:45 Envariabelanalys E1419 AbFrFöreläsning
13:00 – 14:45 Verksamhetsstrategi E1423 edhnin, hilperFöreläsning (reserv)
2020-03-10 Tue08:00 – 09:45 Envariabelanalys E1419 AbFrFöreläsning
10:00 – 11:45 Verksamhetsstrategi E1419 edhnin, hilperFöreläsning (reserv)
2020-03-11 Wed08:00 – 09:45 Verksamhetsstrategi E1419 edhninG4Seminarium 4
10:00 – 11:45 Verksamhetsstrategi E1419 edhninG3Seminarium 4
13:00 – 14:45 Verksamhetsstrategi E1029 edhninG2Seminarium 4
15:00 – 16:45 Verksamhetsstrategi E1419 edhninG1Seminarium 4
2020-03-12 Thu08:00 – 09:45 Envariabelanalys E1419 AbFrFöreläsning
10:00 – 11:45 Envariabelanalys E4304 AbFrG2Övning
13:00 – 14:45 Envariabelanalys E4304 AbFrG1Övning
15:00 – 16:45 Envariabelanalys E1419 AbFrGesällprov 6
2020-03-13 Fri08:00 – 16:45 Verksamhetsstrategi E1028 hilperPresentation projektarbete
2020-03-16 Mon13:00 – 14:45 Verksamhetsstrategi E1423 edhnin, hilperKursammanfattning (+ utlämning hemtentamen)
2020-03-20 Fri14:45 – 15:00 Verksamhetsstrategi edhnin, hilperInlämning hemtentamen
2020-03-23 Mon10:00 – 11:45 Envariabelanalys E1419 AbFrFöreläsning
2020-03-24 Tue08:00 – 09:45 Envariabelanalys E1419 AbFrFöreläsning
2020-03-26 Thu08:00 – 09:45 Envariabelanalys E1419 AbFrFöreläsning
10:00 – 11:45 Envariabelanalys E1105 AbFrG2Övning
13:00 – 14:45 Envariabelanalys AbFrG1Övning
15:00 – 16:45 Envariabelanalys E1419 AbFrGesällprov 7
2020-03-27 Fri13:00 – 16:45 Lean verksamhetsutveckling E1022 WiToKursintroduktion
2020-03-30 Mon10:00 – 11:45 Envariabelanalys E1419 AbFrFöreläsning
13:00 – 16:45 Lean verksamhetsutveckling E1022 WiToFöreläsning, Leanintroduktion
2020-03-31 Tue08:00 – 09:45 Envariabelanalys E1419 AbFrFöreläsning
10:00 – 16:45 Lean verksamhetsutveckling E1219 WiToG1Lab Leanspel. Obligatorisk
2020-04-01 Wed10:00 – 16:45 Lean verksamhetsutveckling E1219 WiToG2Lab Leanspel. Obligatorisk
2020-04-02 Thu08:00 – 09:45 Envariabelanalys E1419 AbFrFöreläsning
10:00 – 11:45 Envariabelanalys E4304 AbFrG2Övning
13:00 – 14:45 Envariabelanalys E1105 AbFrG1Övning
2020-04-06 Mon08:00 – 09:45 Linjär algebra E1419 AbFrFöreläsning
2020-04-07 Tue08:00 – 09:45 Linjär algebra E1419 AbFrFöreläsning
2020-04-09 Thu08:00 – 09:45 Linjär algebra E4304 AbFrG1Övning
10:00 – 11:45 Linjär algebra E4304 AbFrG2Övning
2020-04-14 Tue08:00 – 09:45 Linjär algebra E1419 AbFrFöreläsning
2020-04-16 Thu08:00 – 09:45 Linjär algebra E4304 AbFrG1Övning
10:00 – 11:45 Linjär algebra E4304 AbFrG2Övning
2020-04-17 Fri08:00 – 09:45 Linjär algebra E1419 AbFrFöreläsning
10:00 – 11:45 Linjär algebra E1419 AbFrFöreläsning
13:00 – 16:45 Lean verksamhetsutveckling E1022 WiToFöreläsnin, Stabila processer
2020-04-20 Mon08:00 – 09:45 Linjär algebra E1419 AbFrFöreläsning
13:00 – 16:45 Lean verksamhetsutveckling E1022 WiToFöreläsning, flöden
2020-04-21 Tue08:00 – 09:45 Linjär algebra E1419 AbFrFöreläsning
2020-04-23 Thu08:00 – 09:45 Linjär algebra E4304 AbFrG1Övning
10:00 – 11:45 Linjär algebra E4304 AbFrG2Övning
2020-04-24 Fri08:00 – 09:45 Linjär algebra E1419 AbFrFöreläsning
10:00 – 11:45 Linjär algebra E1419 AbFrFöreläsning
2020-04-27 Mon08:00 – 09:45 Linjär algebra E1419 AbFrFöreläsning
13:00 – 16:45 Lean verksamhetsutveckling E1022 WiToFöreläsning, Stabila processer 2
2020-04-28 Tue08:00 – 09:45 Linjär algebra E1419 AbFrFöreläsning
2020-04-30 Thu08:00 – 09:45 Linjär algebra E4304 AbFrG1Övning
10:00 – 11:45 Linjär algebra E4304 AbFrG2Övning
2020-05-04 Mon08:00 – 09:45 Linjär algebra E1419 AbFrFöreläsning
13:00 – 16:45 Lean verksamhetsutveckling E1022 WiToFöreläsning, problemlösning
2020-05-05 Tue08:00 – 09:45 Linjär algebra E1419 AbFrFöreläsning
2020-05-07 Thu08:00 – 09:45 Linjär algebra E4304 AbFrG1Övning
10:00 – 11:45 Linjär algebra E4304 AbFrG2Övning
2020-05-08 Fri08:00 – 09:45 Linjär algebra E1419 AbFrFöreläsning
10:00 – 11:45 Linjär algebra E1419 AbFrFöreläsning
13:00 – 16:45 Lean verksamhetsutveckling E1022 WiToFöreläsning, Lean ledarskap
2020-05-11 Mon08:00 – 09:45 Linjär algebra E1419 AbFrFöreläsning
13:00 – 16:45 Lean verksamhetsutveckling E1022 WiToReserv
2020-05-12 Tue08:00 – 09:45 Linjär algebra E1419 AbFrFöreläsning
2020-05-14 Thu08:00 – 09:45 Linjär algebra E4304 AbFrG1Övning
10:00 – 11:45 Linjär algebra E4304 AbFrG2Övning
2020-05-15 Fri08:00 – 09:45 Linjär algebra E1419 AbFrFöreläsning
10:00 – 11:45 Linjär algebra E1419 AbFrFöreläsning
13:00 – 16:45 Lean verksamhetsutveckling E1022 WiToProjektredovisning
2020-05-18 Mon08:00 – 09:45 Linjär algebra E1419 AbFrFöreläsning
2020-05-19 Tue08:00 – 09:45 Linjär algebra E1419 AbFrFöreläsning
2020-05-22 Fri08:00 – 09:45 Linjär algebra E1419 AbFrFöreläsning
10:00 – 11:45 Linjär algebra E1419 AbFrFöreläsning
13:00 – 16:45 Lean verksamhetsutveckling E1022 WiToReserv
We use cookies on JU.se. By continuing to use this site you accept the use of cookies. More information