Schedule for School of Engineering (JTH)

» Printer-friendly version (opens in a new window)

Your search
DateProgramme
2019-11-19 - 2020-11-19TGLU7H19

Your schedule contains several groups. Please uncheck the groups you don't want to show.

                             
DateTimeCourseRoomResourceTeacherGroupMoment
2019-11-19 Tue08:00 – 09:45 Tillämpad matematik och fysik E1419 sanparFöreläsning
10:00 – 11:45 Tillämpad matematik och fysik E1419 sanparÖvning
15:00 – 17:00 Forma med ljus AdMa, AKarHandledning av butiksprojektet i smågrupperna. Se separat schema med tider i pingpong. Vi ses i Ateljé Lyktan rummet
2019-11-20 Wed08:00 – 12:30 Grunder i belysningsteknik glajohStudiebesök Fagerhult belysning. Buss avgår 8.00 fr Gjuterigatan 5. Helklass. Obligatoriskt.
2019-11-21 Thu08:00 – 09:45 Tillämpad matematik och fysik Ha305 sanparFöreläsning
10:00 – 11:45 Tillämpad matematik och fysik Ha305 sanparÖvning
13:00 – 15:00 Grunder i belysningsteknik E1105 glajohFöreläsning 6:3 Belysningsstyrning Protokoll
15:00 – 17:00 Forma med ljus AdMa, AKarHandledning av butiksprojektet i smågrupperna. Se separat schema med tider i pingpong. Vi ses i Ateljé Lyktan rummet
2019-11-22 Fri08:00 – 11:45 Tillämpad matematik och fysik E4406 sanparG1Lab 2
13:00 – 16:45 Tillämpad matematik och fysik E4406 sanparG2Lab 2
2019-11-25 Mon08:30 – 11:45 Grunder i belysningsteknik E1219 glajohWorkshop 2 Protokoll
2019-11-26 Tue08:00 – 09:45 Tillämpad matematik och fysik E1419 sanparFöreläsning
10:00 – 11:45 Tillämpad matematik och fysik E1419 sanparÖvning
2019-11-27 Wed10:00 – 11:45 Forma med ljus E4304 AdMa, AKarPecha Kucha Observera att vi byter sal efter lunch
13:00 – 17:00 Forma med ljus E1105 AdMa, AKarPecha Kucha
2019-11-28 Thu08:00 – 09:45 Tillämpad matematik och fysik Ha305 sanparFöreläsning
10:00 – 11:45 Tillämpad matematik och fysik Ha305 sanparÖvning
2019-11-29 Fri08:00 – 11:45 Tillämpad matematik och fysik E4406 sanparG1Lab 3
13:00 – 16:45 Tillämpad matematik och fysik E4406 sanparG2Lab 3
2019-12-02 Mon08:30 – 11:45 Grunder i belysningsteknik E1219 glajohWorkshop 3 Kataloganalys
2019-12-03 Tue08:00 – 09:45 Tillämpad matematik och fysik E1419 sanparFöreläsning
10:00 – 11:45 Tillämpad matematik och fysik E1419 sanparÖvning
2019-12-04 Wed10:00 – 12:00 Forma med ljus E4304 AdMa, AKarRedovisning Butiksprojekt
13:00 – 15:00 Forma med ljus E4304 AdMa, AKarRedovisning Butiksprojekt
15:00 – 17:00 Forma med ljus E4304 AdMa, AKarPostervisning och Kursutvärdering, ta med egen dator/enhet.
2019-12-05 Thu08:00 – 09:45 Tillämpad matematik och fysik Ha305 sanparFöreläsning
10:00 – 11:45 Tillämpad matematik och fysik Ha305 sanparGesällprov 2
13:00 – 14:45 Grunder i belysningsteknik E1028 glajohKursavslut. Ta med dator/enhet för kursutvärdering.
14:45 – 15:30 E1028 andjos, androyInformation about exchange studies
2019-12-06 Fri08:00 – 11:45 Tillämpad matematik och fysik Ha305 sanparRepetition/ Genomgång av gammal tenta
13:00 – 16:45 Tillämpad matematik och fysik E4406 sanparRestlabbar
2019-12-10 Tue08:00 – 11:45 Tillämpad matematik och fysik E1418 sanpar8-10: Frågestund
10-12: Gästföreläsning Fredrik Roos, Fagerhults belysning
2020-01-13 Mon10:00 – 11:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E1219 glajohKursintroduktion
13:00 – 14:45 Ledarskap och projektledning B1024 skorigKursintro
Gruppindelning
15:00 – 18:00 Ledarskap och projektledning E1217 skorigG3Grupp26 - Grupp31
Lärarledd övning
Kom i tid!
2020-01-14 Tue10:00 – 11:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E1405 glajohFöreläsning Belysningsmarknaden, Ljus och Rum, AFS tillgänglighet.
2020-01-15 Wed11:00 – 11:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E1217 glajohPrograminfo med Programansvarig och Studievägledare
13:00 – 16:00 Projekteringsstöd för belysningsplanering E1017 glajohFöreläsning Belysningsprinciper
2020-01-16 Thu08:00 – 09:45 Ledarskap och projektledning E1423 skorigF1, Projektledning
10:00 – 11:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E1017 glajohFöreläsning forts. Belysningsprinciper
13:00 – 14:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E1022 glajohFöreläsning forts. Belysningsprinciper
2020-01-20 Mon10:00 – 11:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E1219 glajohFöreläsning Manuella beräkningsmetoder
13:00 – 14:45 Ledarskap och projektledning B1024 skorigF2, Projektledning
15:00 – 18:00 Ledarskap och projektledning E1217 skorigG3Grupp26 - Grupp31
Övning:
Problem - Mål
2020-01-21 Tue10:00 – 11:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E1405 glajohFöreläsning forts. Manuella beräkningsmetoder
15:00 – 16:45 Ledarskap och projektledning B1024 skorigF3, Projektledning
17:00 – 19:00 Ledarskap och projektledning E4304 skorigDrop-In Förstudie
2020-01-22 Wed13:00 – 16:00 Projekteringsstöd för belysningsplanering E1017 glajohFöreläsning forts. Manuella beräkningsmetoder
2020-01-23 Thu10:00 – 11:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E1017 glajohFöreläsning forts. Manuella beräkningsmetoder
13:00 – 16:00 Projekteringsstöd för belysningsplanering E1105 glajohWorkshop Manuella beräkningsmetoder
2020-01-27 Mon09:00 – 11:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E1219 glajohWorkshop Manuella beräkningsmetoder
13:00 – 14:45 Ledarskap och projektledning B1024 skorigF4, Projektledning
15:00 – 18:00 Ledarskap och projektledning E1217 skorigG3Grupp26 - Grupp31
Övning:
WBS - Pert
2020-01-28 Tue09:00 – 10:00 Projekteringsstöd för belysningsplanering E1118 PeMiAgenomgång styrsystem inför labb.
10:00 – 11:00 Projekteringsstöd för belysningsplanering E1118 PeMiBgenomgång styrsystem inför labb.
17:00 – 19:00 Ledarskap och projektledning E4304 skorigDrop-In Förstudie
2020-01-29 Wed08:30 – 11:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E2303 PeMiADialux Pass 1
13:00 – 16:00 Projekteringsstöd för belysningsplanering E1017 glajohFöreläsning Belysningsplaneringsprocessen enl Ljus och Rum
2020-01-30 Thu08:00 – 09:45 Ledarskap och projektledning E1423 skorigF5, Projektledning
10:00 – 11:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E1017 glajohFöreläsning Ljusmätning och Kontroll
13:00 – 16:15 Projekteringsstöd för belysningsplanering E2404 PeMiBDialux pass 1
2020-01-31 Fri08:30 – 17:00 Projekteringsstöd för belysningsplanering E1118 glajohLaboration, Lösningar för kontor och klassrum, Se separat schema för gruppindelning
2020-02-03 Mon15:00 – 17:00 Ledarskap och projektledning E4304 skorigG3Grupp26 - Grupp31
Övning:
Uppföljning - Resultatvärdemetoden
2020-02-04 Tue08:30 – 11:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E2205 PeMiBDialux pass 2
13:00 – 14:45 Projektbaserad interiör ljusdesign E4304 PeMiKursintro, projektutdelning o labgenomgång
17:00 – 19:00 Ledarskap och projektledning E4304 skorigDrop-In Förstudie
2020-02-05 Wed08:30 – 17:00 Projekteringsstöd för belysningsplanering E1118 glajohLaboration, Lösningar för kontor och klassrum, Se separat schema för gruppindelning
2020-02-06 Thu08:00 – 09:45 Ledarskap och projektledning E1423 skorigTTF
10:00 – 11:45 Projektbaserad interiör ljusdesign E1017 dabali, PeMiFöreläsning Belysningsplaneringsprocessen
13:00 – 16:15 Projekteringsstöd för belysningsplanering E2404 PeMiADialux pass 2
2020-02-07 Fri09:00 – 12:00 Projekteringsstöd för belysningsplanering E2326 glajohSeminarium till Laboration, Lösningar för kontor och klassrum
2020-02-12 Wed08:00 – 17:00 Projekteringsstöd för belysningsplanering AKarWorkshop på Hidealite. information om tider och grupper finns i pingpong
2020-02-17 Mon13:00 – 14:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E1017 glajohFöreläsning LCC och LENI
15:00 – 17:00 Ledarskap och projektledning E1217 skorigG3Grupp26 - Grupp31
Seminarium OBL:
Förstudie
Förberedelse krävs!
2020-02-18 Tue08:00 – 09:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E4304 glajoh, olsthoHållbarhet Thomas Olsson
10:00 – 11:45 Projektbaserad interiör ljusdesign E1405 PeMi, wanulrSeminarie Dagsljusskiss
2020-02-19 Wed09:00 - 24:00 Projekteringsstöd för belysningsplanering AKar, glajohStudieresa Malmö/Köpenhamn. Se separat info
2020-02-20 Thu00:00 - 24:00 Projekteringsstöd för belysningsplanering AKar, glajohStudieresa Malmö/Köpenhamn. Se separat info
2020-02-21 Fri00:00 - 17:00 Projekteringsstöd för belysningsplanering AKar, glajohStudieresa Malmö/Köpenhamn. Se separat info
2020-02-19 Wed14:00 – 19:00 Ledarskap och projektledning skorig14:00 - 19:00
INL Projekt, OBL!
Anmälan senast 9 februari (tentamensadm)
2020-02-20 Thu08:00 – 09:45 Ledarskap och projektledning E1423 skorigF6, Ledarskap
09:00 – 17:00 Projekteringsstöd för belysningsplanering AKar, glajohStudieresa Malmö/Köpenhamn. Se separat info
2020-02-21 Fri09:00 – 17:00 Projekteringsstöd för belysningsplanering AKar, glajohStudieresa Malmö/Köpenhamn. Se separat info
2020-02-24 Mon08:00 – 09:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E1219 glajoh, olsthoFöreläsning Miljöklassningssytem Thomas Olsson
10:00 – 11:45 Projektbaserad interiör ljusdesign E1219 AKar, PeMiSeminarie Belysningsnivå
13:00 – 14:45 Ledarskap och projektledning B1024 skorigF7, Ledarskap
15:00 – 17:00 Ledarskap och projektledning E1217 skorigG3Grupp26 - Grupp31
Lärarledd övning
Kom i tid!
2020-02-25 Tue08:00 – 09:45 Projektbaserad interiör ljusdesign E2205 AKarABildbehandling
10:00 – 11:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E1405 glajohFöreläsning LCC och LENI
13:00 – 14:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E4304 glajohGästföreläsning Hållbarhet, Peter Bennich Energimyndigheten
15:00 – 16:45 E1029 AKar, glajoh, PeMiinfopass om frankfurtresan,
2020-02-26 Wed08:30 – 11:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E2303 PeMiADialux pass 3
10:00 – 11:45 Projektbaserad interiör ljusdesign E3205 AKarBBildbehandling
13:00 – 16:00 Projekteringsstöd för belysningsplanering E1017 glajohFöreläsning LCC och LENI + Uppstart Workshop
2020-02-27 Thu08:00 – 09:45 Ledarskap och projektledning E1423 skorigF8, Ledarskap
10:00 – 11:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E1017 glajohFöreläsning Belysningsplanering i praktiken
13:00 – 16:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E2404 PeMiBDialux pass 3
2020-02-28 Fri08:30 – 11:45 Projektbaserad interiör ljusdesign E1105 dabali, PeMiRitningsläsning
2020-03-02 Mon13:00 – 14:45 Ledarskap och projektledning B1024 skorigF9, Ledarskap
15:00 – 17:00 Ledarskap och projektledning E1217 skorigG3Grupp26 - Grupp31
Lärarledd övning
Kom i tid!
17:00 – 20:00 Ledarskap och projektledning E1017 skorigG317:00 - Grupp29
18:00 - Grupp30
19:00 - Grupp31
2020-03-03 Tue08:00 – 09:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E4304 AdMa, glajohFöreläsning Dagsljusberäkningar - en introduktion. Mathias Adamsson
10:00 – 11:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E1017 AdMa, glajohFöreläsning Dagsljusberäkningar - en introduktion. Mathias Adamsson
13:00 – 14:45 Projektbaserad interiör ljusdesign E1405 AKar, PeMiBelysningsförslag
17:00 – 20:00 Ledarskap och projektledning E1017 skorigG317:00 - Grupp26
18:00 - Grupp27
19:00 - Grupp28

2020-03-04 Wed08:30 – 11:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E2303 PeMiBDialux pass 4
10:00 – 11:45 Projektbaserad interiör ljusdesign E3205 AKarAbildbehandling
12:00 – 13:00 E1105 AKar, arimyr, glajoh, JagAnn, wanulrOBS! Inställt!! Women in Light, för få anmälningar. Återkommer i höst om nytt datum.
13:00 – 16:30 Projekteringsstöd för belysningsplanering E1017 glajohGästföreläsning Belysningsplanering i praktiken, Anna Hedendahl
2020-03-05 Thu08:00 – 09:45 Ledarskap och projektledning E1423 skorigF10, Ledarskap
09:30 – 16:30 Projekteringsstöd för belysningsplanering A4222b, E1118, E1119 glajoh, RoJoWorkshopdag tillsammans med Belysningsbranschens styr- och reglergrupp
2020-03-06 Fri09:00 – 16:00 Projektbaserad interiör ljusdesign E1111 dabali, PeMiHandledning koncept
2020-03-09 Mon08:30 – 11:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E1219 glajohWorkshop LCC och LENI
14:00 – 19:00 Ledarskap och projektledning skorig14:00 - 19:00
INL Ledarskap, OBL!
Anmälan senast 28 februari (tentamensadm)
2020-03-10 Tue08:30 – 09:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E1017 glajohWorkshop LCC och LENI
10:00 – 11:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E4404 glajohWorkshop LCC och LENI
12:00 – 12:45 Byggprocessen i anknytning till ljusdesign, Projekteringsstöd för belysningsplanering, Belysningsvetenskap E1017 AdMa, AKar, arimyr, JagAnn, PeMi, RoJo, wanulrLunchseminarium med ITAB. Produkt och projekt-visning. Anmälan för lunch senast 3mars till andreas.timen@itab.com
13:00 – 14:45 Projektbaserad interiör ljusdesign E2404 AKarBbildbehandling
13:00 – 16:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E1206 PeMiADialux pass 4
2020-03-11 Wed06:00 - 24:00 AdMa, AKar, arimyr, glajoh, olstho, PeMi, RoJoLight and Building, Frankfurt
2020-03-12 Thu00:00 - 24:00 AdMa, AKar, arimyr, glajoh, olstho, PeMi, RoJoLight and Building, Frankfurt
2020-03-13 Fri00:00 - 24:00 AdMa, AKar, arimyr, glajoh, olstho, PeMi, RoJoLight and Building, Frankfurt
2020-03-14 Sat00:00 - 09:00 AdMa, AKar, arimyr, glajoh, olstho, PeMi, RoJoLight and Building, Frankfurt
2020-03-23 Mon08:30 – 09:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E1219 glajohHandledning/Frågestund, Teknisk Portfolio
10:00 – 11:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E1219 glajohFöreläsning Synskadades ljuskrav
2020-03-24 Tue10:00 – 16:45 Projektbaserad interiör ljusdesign E1219 dabali, PeMiRedovisning Koncept
12:00 – 12:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering, Belysningsvetenskap E1017 AdMa, AKar, JagAnn, PeMi, RoJo, wanulrLunchseminarium med Zero Belysning. Anmälan till Torbjörn via mail. Se inbjudan via mail/PIM.
2020-03-25 Wed08:30 – 11:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E2303 PeMiADialux pass 5
13:00 – 16:00 Projekteringsstöd för belysningsplanering E1017 glajohGästföreläsning, Synskadades belysningskrav, Christin Hult
2020-03-26 Thu10:00 – 11:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E2326 arimyr, glajohFöreläsning, The Eye (in english), Myriam Aries
13:00 – 16:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E2404 PeMiBDialux pass 5
2020-03-27 Fri09:00 – 16:00 Projekteringsstöd för belysningsplanering E1017 glajohGGästföreläsning, HCL, Kjell Wallin Fagerhult belysning
2020-03-30 Mon08:00 – 09:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E1219 glajohFöreläsning
2020-03-31 Tue10:00 – 11:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E1405 glajohSeminarium Det perfekta ljuset, grpesentation/diskussion
13:00 – 14:45 Projektbaserad interiör ljusdesign PeMiOrientering bibliotekets resurser. Sal C3028
2020-04-01 Wed08:00 – 09:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E2127 PeMiDialux pass 6
13:00 – 14:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E1017 glajohGästföreläsning, Nödbelysning, Marcus Sporre ETAP
15:00 – 16:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E1017 glajohWorkshop, Nödbelysning, Marcus Sporre ETAP
2020-04-02 Thu08:30 – 09:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E2326 glajohGästföreläsning, Kommunicera belysningsstyrning, Per Vesterlund Novemberbolaget och Fredrik Bäckgren Zumtobel group
10:00 – 11:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E2326 glajohGästföreläsning, Kommunicera belysningsstyrning, Per Vesterlund Novemberbolaget och Fredrik Bäckgren Zumtobel group
13:00 – 16:00 Projektbaserad interiör ljusdesign E1111 dabali, glajoh, PeMiHandledning koncept till teknik. Gruppschema kommer
2020-04-03 Fri13:00 – 16:00 Projektbaserad interiör ljusdesign E1219 dabali, glajoh, PeMiHandledning koncept till teknik. Gruppschema kommer
2020-04-06 Mon10:00 – 11:45 Projektbaserad interiör ljusdesign E1219 PeMi, wanulrFöreläsning: vetenskaplighet
2020-04-07 Tue10:00 – 10:45 Projektbaserad interiör ljusdesign E1118 PeMiGenomgång labb: Grupp A
11:00 – 11:45 Projektbaserad interiör ljusdesign E1118 PeMiGenomgång labb: Grupp B
2020-04-08 Wed08:00 – 09:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E2127 PeMiDialux Reserv
13:00 – 16:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E1017 glajohGästföreläsning Belysningsstyrning HUR?, Emil Toft Controldept.
2020-04-09 Thu10:00 – 11:45 Projektbaserad interiör ljusdesign E2326 PeMi, RoJoFöreläsning: Belysningsplaneringsprocessen
2020-04-15 Wed09:50 – 11:35 Projekteringsstöd för belysningsplanering E2303 AsGoG1Övning
13:00 – 16:45 Projektbaserad interiör ljusdesign E1017 AKar, PeMiPresentationsteknik
2020-04-16 Thu09:00 – 16:00 Projektbaserad interiör ljusdesign E1111 glajoh, PeMiHandledning teknik.
2020-04-17 Fri08:00 – 11:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E2205 AsGoG1Cad övning
2020-04-20 Mon10:00 - 24:00 Projektbaserad interiör ljusdesign PeMi, RoJoindustrivecka: övriga bokningar/salar ligger kvar för att ha salar att vara i under denna period
2020-04-21 Tue00:00 - 24:00 Projektbaserad interiör ljusdesign PeMi, RoJoindustrivecka: övriga bokningar/salar ligger kvar för att ha salar att vara i under denna period
2020-04-22 Wed00:00 - 24:00 Projektbaserad interiör ljusdesign PeMi, RoJoindustrivecka: övriga bokningar/salar ligger kvar för att ha salar att vara i under denna period
2020-04-23 Thu00:00 - 24:00 Projektbaserad interiör ljusdesign PeMi, RoJoindustrivecka: övriga bokningar/salar ligger kvar för att ha salar att vara i under denna period
2020-04-24 Fri00:00 - 24:00 Projektbaserad interiör ljusdesign PeMi, RoJoindustrivecka: övriga bokningar/salar ligger kvar för att ha salar att vara i under denna period
2020-04-25 Sat00:00 - 24:00 Projektbaserad interiör ljusdesign PeMi, RoJoindustrivecka: övriga bokningar/salar ligger kvar för att ha salar att vara i under denna period
2020-04-26 Sun00:00 - 24:00 Projektbaserad interiör ljusdesign PeMi, RoJoindustrivecka: övriga bokningar/salar ligger kvar för att ha salar att vara i under denna period
2020-04-27 Mon00:00 - 17:00 Projektbaserad interiör ljusdesign PeMi, RoJoindustrivecka: övriga bokningar/salar ligger kvar för att ha salar att vara i under denna period
2020-04-20 Mon10:00 – 11:45 Projektbaserad interiör ljusdesign E1219 PeMiFöreläsning
2020-04-21 Tue10:00 – 11:45 Projektbaserad interiör ljusdesign E1405 PeMiFöreläsning
2020-04-22 Wed10:05 – 11:50 Projekteringsstöd för belysningsplanering E2303 AsGoG1Övning
13:00 – 16:45 Projektbaserad interiör ljusdesign E1017 PeMiFöreläsning
2020-04-23 Thu10:00 – 11:45 Projektbaserad interiör ljusdesign E2326 PeMiFöreläsning
13:00 – 16:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E2404 AsGoG1CAD Övning
2020-04-24 Fri13:00 – 14:45 Projektbaserad interiör ljusdesign E1219 PeMiFöreläsning
2020-04-27 Mon08:00 – 09:45 Projektbaserad interiör ljusdesign E1219 PeMiFöreläsning
10:00 – 11:45 Projektbaserad interiör ljusdesign E1219 PeMiFöreläsning
2020-04-28 Tue09:55 – 11:40 Projekteringsstöd för belysningsplanering E2404 AsGoG1cad Övning
13:00 – 14:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E2404 AsGoG1cad Övning
2020-04-29 Wed10:05 – 11:50 Projekteringsstöd för belysningsplanering E2303 AsGoG1CAD Övning
13:00 – 14:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E1017 glajohGenomgång Teknisk Portfolio
2020-05-04 Mon09:00 – 16:00 Projektbaserad interiör ljusdesign E1111 glajoh, PeMiHandledning projekt. gruppschema kommer
2020-05-06 Wed10:00 – 11:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E2303 AsGoG1Övning
2020-05-07 Thu13:00 – 16:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E2404 AsGoG1CAD Övning
2020-05-14 Thu08:00 – 09:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E2105 AsGoG1Övning
10:00 – 11:45 Projektbaserad interiör ljusdesign E2326 AKar, PeMiGenrep projekt
2020-05-15 Fri08:00 – 11:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E2205 AsGoG1cad Övning
2020-05-18 Mon12:00 – 17:00 Affärsmannaskap, Projekteringsstöd för belysningsplanering, Näringslivsförlagd kurs i Produktutveckling E1423 AdMa, AKar, arimyr, glajoh, JagAnn, olstho, PeMi, RoJo, wanulrSave the date. Konferens för studenter och bransch. Separat info och anmälan kommer.
2020-05-25 Mon09:00 – 16:45 Projektbaserad interiör ljusdesign E4404 glajoh, PeMiRedovisning Projekt, preliminar dag, kommer antagligen ändras
2020-05-26 Tue10:00 – 11:45 Projekteringsstöd för belysningsplanering E2303 AsGoG1Övning
We use cookies on JU.se. By continuing to use this site you accept the use of cookies. More information